Skip to content

<

(VK-13125) Oxid uhličitý

A cache by VKteam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/05/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


bannerTato keš patří do série Periodická soustava prvků, která byla založena pro geomaraton Valašské keškobraní 2020. Série, čítající i s bonusy přes 130 keší, vám připomene to, co jste od doby studií už možná zapomněli.

Periodická soustava prvků, nebo též periodická tabulka prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky, ve které jsou prvky seskupeny podle rostoucích protonových čísel, elektronové konfigurace a cyklicky se opakujících podobných chemických vlastností. Řídí se tzv. Periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev, jenž seřadil prvky podle rostoucí hmotnosti jejich atomů. Rovněž používaný název Mendělejevova tabulka prvků je striktně vzato pouze názvem původní Mendělejevovy tabulky. Na počest 150. výročí publikace Periodického zákona byl rok 2019 prohlášen Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků. V současné době je v tabulce 118 známých prvků, z nichž 94 se přirozeně vyskytuje na Zemi; zbylé byly připraveny pouze uměle a zatím nebyl objeven žádný jejich stabilní izotop.

Jednotlivé prvky pak tvoří sloučeniny a směsi a to jak ty, které se vyskytují běžně v přírodě (vzduch, voda, sůl, ...), tak ty, které jsou průmyslově vyráběny (louhy, kyseliny, slitiny, ...).

Oxid uhličitý - CO2 (dříve kysličník uhličitý)

je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch. V pevném skupenství je znám také jako suchý led. Jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku.
 
Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a relativní vlhkosti vzduchu. V důsledku zejména průmyslových emisí jeho průměrná koncentrace ve vzduchu stále roste. V půdě je ho celkem 2x více než v atmosféře a v oceánu zhruba 50x více než v atmosféře.
 

Keš najdete:

Najděte správné odpovědi na následující otázky a čísla k nim přiřazená doplňte do vzorce:

Pod jakou teplotu musíte CO2 zchladit, aby vznikl suchý led? -15 °C A=3, -80 °C A=4, -130 °C A=5

Jak se jmenuje proces, při němž rostliny mění CO2 na kyslík? Sublimace B=8, katalýza B=9, fotosyntéza B=0

Jaká byla koncentrace CO2 v zemské atmosféře v roce 2013? Bylo to průměrně 1,020 % C=1, 0,80 % C=2, 0,040 % C=3

Tato koncentrace se vlivem činnosti člověka - stále zvyšuje D=7, stále snižuje D=8, zůstává neměnná D=9

Ve kterých jeskyních se tvoří nebezpečná plynová jezera nasycená CO2? V Koněpruských E=5, Zbrašovských E=8, Mladečských E=0

CO2 se používá také v potravinářském průmyslu, mimo jiné jako konzervant s označením E209 F=4E290 F=6, E029 F=8
 
 
N 49° 2A.BCD                                                             E 017° 55.(D-C)EF
 

 

Upozornění:

Tato keš a pravděpodobně i celá série bude na jaře 2021 archivována, proto s odlovem neváhejte.

Additional Hints (Decrypt)

obebivpr-oevmn-ohx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.