Skip to content

Różne oblicza gnejsów EarthCache

Hidden : 06/23/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jak powstały tu gnejsy o różnorodnej strukturze?

W późnym archaiku (3,2 – 2,7 mld lat) lub we wczesnym proterozoiku (2,7 – 1,9 mld lat) teren obecnej Kotliny Dzierżoniowskiej i Gór Sowich pokrywało dosyć głębokie morze.

Następowało w nim odkładanie drobnych utworów, znoszonych tu z bliżej nieokreślonych lokalizacji. W wyniku odkładania osadów, powstały tu grube pokłady szarogłazów i łupków ilastych z cienkimi pokładami margli i wapieni. Z powodu narastania warstwy osadów, dno zbiornika się obniżało i pękało. Spękanie dna umożliwiło wypływ magmy i stopniowy metamorfizm skał osadowych.

Gnejsy odsłonięcia w Piławie Dolnej powstały osadów piaszczysto – mułowcowych, które odkładały się w morzu 580 – 480 mln lat temu. Pod wpływem ruchów tektonicznych, osady te znalazły się ok. 35 km pod powierzchnią ziemi. Wysokie ciśnienie i temperatura rzędu 700ºC skały osadowe uległy przekształceniu w gnejsy.

Wysoka temperatura spowodowała topienie gnejsów, czyli migmatyzację. W wyniku tego procesu powstał stop o składzie kwarcu i skalenia. Stop ten skrystalizował i utworzył w gnejsach jasne warstewki różnorodnie ułożone. Mogą one występować zgodnie z kierunkową budową gnejsów, niezgodnie z kierunkową budową lub jako nagromadzenia kwarcu i skalenia o nieregularnych kształtach. Takie nagromadzenia jasnych minerałów, powstałe w procesie migmatyzacji nazywają się leukosom. Skała zawierająca leukosom w składzie nosi nazwę migmatytu.  

W odsłonięciu możemy zaobserwować gnejsy o różnej strukturze. Zróżnicowanie struktury gnejsów migmatycznych jest spowodowane występowaniem warstw przetopionego kwarcu i skalenia o różnych kształtach. Można tu odnaleźć drobnoziarnisty i gruboziarnisty zmigmatyzowany gnejs smużysty, zmigmatyzowany gnejs o wyglądzie granitu, a także gnejs smużysty sfałdowany. Można też zaobserwować tu nieregularnie występujące skały kwarcowo-skaleniowe.

Do zalogowania znalezienia potrzebne jest przesłanie przez mój profil odpowiedzi na poniższe pytania:

1..Jak nazywają się nagromadzenia jasnych minerałów, powstałych w procesie migmatyzacji.

2.Na zdjęciu Zadanie 2 widoczne są 3 fragmenty gnejsu. Przyjrzyj się dobrze odłonięciu i oceń, który fragment 1, 2 lub 3 pochodzi z tego konkretnego odsłonięcia. Jest to dosyć charakterystyczny fragment skały.

3.Obowiązkowo załącz do logu swoje zdjęcie na tle wybranego fragmentu odsłonięcia, aby pokazać wszytkim, co najbardziej ci się tu spodobało.

Nie musisz czekać na moją odpowiedź, możesz logować znalezienie od razu. Logi bez przesłanych odpowiedzi i zdjęcia będą usuwane po 14 dniach.

 

 

Additional Hints (No hints available.)