Skip to content

<

Tak přeci jen "MOSTNÍ"

A cache by Jds1cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/25/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Měl jsem v úmyslu vytvořit sérii keší s názvem "Mostní". To mě bohužel nevyšlo a tak vznikla tato multikeš.

 

Pro začátek si řekněme něco o mostech.

 

Most je dopravní stavba, která převádí pěší, silniční nebo železniční cestu případně vodní tok, přes překážku, kterou může být například vodní plocha (řeka, potok, moře, jezero), terénní nerovnost (údolí, rokle, strž) nebo jiná komunikace. V současnosti se za most považuje překlenutí překážky delší než 2,0 m. Kratší je považováno za propustek.

 

Mosty dále dělíme podle:

 

Konstrukce

 

Prvními mosty byly nejspíše vhodně položené a dostatečně silné kmeny – most tohoto druhu je označován jako trám. Takový trám je namáhán současně tlakem (při horním povrchu) a tahem (při spodním povrchu) – neboli ohybem. Střední část průřezu trámu je namáhána méně, proto se zde může ušetřit materiál. (Příkladem je válcovaný nebo svařovaný nosník tvaru I nebo nerovnoměrné rozdělení výztuže v železobetonu). Trám se často kombinuje s ostatními konstrukcemi mostů pro zvýšení jejich tuhosti.

Z přírodních materiálů lze na vhodných místech postavit i visutý most, který však vyžaduje dostatečné zakotvení na obou koncích. Lano mostu je namáháno výhradně tahem.

Třetí ze základních mostních konstrukcí je klenba (oblouk). V ideálním případě je klenba namáhána pouze tlakem, v praxi ovšem při nerovnoměrném zatížení nutně dojde i k namáhání tahem. Smělost (plochost) klenby se měří velikostí vodorovné síly (druhá mocnina rozpětí dělená vzepětím klenby, v metrech).

 

Mosty rozlišujeme podle konstrukce na:

 

      Konzolový most                          Visutý most

          

 

      Obloukový most                         Zavěšený most

          

       Trámový most                           Pohyblivý most

             

 

Mosty dále rozlišujeme podle materiálu na:

 

 • dřevěné (trám, věšadlo, vzpěradlo, oblouk)

 • kamenné (klenba)

 • ocelové (trám – příhradový nebo plnostěnný nosník, oblouk, visutý či zavěšený most)

 • ocelobetonové – na ocelové trámové nosníky se vybetonuje mostovka

 • beton (klenba)

 • železobeton (klenba, trám)

 • předpjatý beton (trám)

 • plast (kompozitní materiál)

 

Ještě dále rozlišujeme mosty podle účelu na:

 

 • železniční

 • silniční případně dálniční

 • lávky pro chodce a cyklisty

 • přechody pro zvěř (nazývané např. ekodukty)

 • pro průmyslové instalace (dopravníky nebo inženýrské sítě např. potrubní a kabelové lávky apod.)

 • akvadukty

 • inundační

 

Mosty lze rozdělit ještě podle výšky mostovky na:

 

 • vysokovodní most - umožňuje provádět vodní dopravu pod mostem

 • nízkovodní most - neumožňuje provádět vodní dopravu pod mostem

 

Tak a teď ke slibované multikeši, která je vlastně mysterkou protože je ji možné vyluštit i z pohodlí domova prostřednictvím Street view.

 

Vaším úkolem bude projít, projet na kole nebo autem(doporučuji na kole ať si to víc užijete) trasu v okolí Stochova.Nebo je možné použít gaučácký způsob a prohlédnout si Street view a dojít si pro finálku rovnou. Logické je že když se keš jmenuje "MOSTNÍ" budou vás zajímat mosty, tedy lépe řečeno jejich označení. Protože každý most je označen a očíslován. A právě čísla je to co nás zajímá. Zajímají nás kovové cedulky s číselným označení daného mostu. V našem případě je to 7 mostů a spousta čísel.

 

Není čas otálet, jdeme na to.

 

Postované souřadnice jsou zároveň souřadnice stage č.1

 

Další cesta vás povede směr Čelechovice, Nové Strašecí, Slovanka a Lány. Jedná se vlastně o takový okruh. Na tomto okruhu zjistíte potřebné indicie ze kterých vypočítáte dle vzorce finální umístění krabičky.

 

Na této cestě na jednotlivých stagích zjistíte potřebná čísla pro doplnění vzorce který je takovýto:

 

Pro souřadnice N je to takto. Která čísla to jsou zjistíte u jednotlivých waypointů. Zjistíte indicie A-N.

 

N (A-B)(C-D-E-F)°(G-H)(I+J).(K)(L-M)(N)

Upozorňuji že jednotlivé závorky se mezi sebou nesčítají ani nenasobí ani nic jiného. Co závorka to číslo.

 

Pro souřadnice E potřebujete indicie O-U. Ty zjistíte tak že sečtete (všechna) čísla z každého jednotlivého štítku a doplníte do vzorce který vypadá takto:

 

E (O-19)(P-17)°(Q-16)(R-13).(S-21)(T-18)(U-18)

Upozorňuji že jednotlivé závorky se mezi sebou nesčítají ani nenasobí ani nic jiného. Co závorka to číslo.

 

Předpokládám že zjištění indicií vám neudělalo problém. Na vyhrazeném místě můžete zaparkovat a případně se i občerstvit něčím nealkoholickým a zároveň vypočítat finální souřadnice. Možná už tušíte kde asi budou. Jsou tací kteří to odhadnou bez zjištěných indicií a těm nezbývá než pogratulovat k dobrému odhadu že wink. Místo jsem vybral netématicky tudíž se nejedná o most ani o blízko u mostu. Jen schránka je malinko tematická a po otevření za kolíček který je nahoře vám ta tematičnost možná dojde. Pokud jsem to vše dobře spočítal a zapsal tak už by jste měli vědět kam se vydat.

Všem děkuji za zájem a přeji pohodové luštění a odlov.

 

Upozoňuji že celou cestu podnikáte na vlastní nebezpečí a žádám vás o dodržování bezpečnostních opatření a dopravních předpisů, protože se budete pohybovat po silnici po celou dobu zjišťování indicií.

 

Pozor zaměření jsem provedl na místě samotném, ale po zadání mapa ukazovala asi 10m jinam, takže zaměření proběhlo dle mapy a souřadnice převedeny do potřebného formátu.

Betatest byl proveden.A za ten děkuji.

 

Vzhledem k tomu že schránka je dřevěná je možné že bude dřevo pracovat a půjde těžko otevřít. Prosím o případné oznámení pokusím se dvířkům domluvit aby se otevírání zlepšilo.

 

Obrázky a informace použity s laskavým svolením tetičky Wiki.

Dále doporučuji prohlížet listing na pc neboť jiná zařízení nemusí obsah zobrazovat korektně.

Additional Hints (Decrypt)

Uyrqrwgr zabubfgebz.Ivm sbgbuvag.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.