Skip to content

<

Fältspat - Marstrand #8

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/28/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Press here for questions in English!

[Svenska]


Fältspat är jordskorpans vanligaste mineral, ungefär 40 består av fältspat. Fältspat är ett mineral som kan vara rött till färgen men fältspat kan även vara gråaktig till färgen. Fältspats textur är oftast lådformiga kristaller. Andra geologiska egenskaper hos fältspat är att det hör till silikatmineral och innehåller oftast kalium, aluminium, kalcium och/eller natrium.

Kalifältspat är rött till färgen oftast, det finns två typer av Kalifältspat och det är kristallstrukturen som har namngett de båda typerna. De två typerna av Kalifältspat är Ortoklas och mikroklikn.Dessa är oftast röd eller vit, gråaktiga förekommer också men kallas för amasonsten. Fältspat till skillnad från kvarts har en lägre hårdhet på mohs-skalan. Fältspat ligger på omkring 6.

Utöver Kalifältspat finns det även en grupp fältspat som kallas för Plagioklas. Denna brukar vara grå-vit till färgen men kan även komma att vara röd vilket gör att man inte med säkerhet kan veta att det är en viss fältspat genom att endast titta på färgen på den. Den innehåller natrium och kalcium i växlande proportioner, som utgör en kontinuerlig skala från ren natriumplagioklas (albit) till ren kalciumplagioklas (anortit).

Kalifältspatstyperna är vanligt förekommande på ställen där det i samma berg även har trängt fram kvarts som man kan se. Denna geologiska egenskap är inte lika tydlig hos Plagiklasen.

Här på Marstrand finns det fältspat på flertalet ställen vilket inte är konstigt med tanke på att det är jordskorpans vanligaste mineral. Fältspaten som är här på marstrand är olika tydlig på olika ställen på ön. På vissa ställen kan man se fältspaten och utföra geologiska studier väldigt tydligt medan på andra ställen finns inte samma förutsättningar. Den fältspat som finns här på Marstrand varierar i kornstorlek, på vissa ställen är den finkornig medan den är åt det grovkorniga hållet på andra ställen. Den fältspat som finns vid koordinaterna är ett av de ställen där man tydligt kan se och utföra geologiska studier på. Färgen på fältspaten som finns här på Marstrand är hyffsat lika förutom att det kan skilja sig aningen mineralmässigt på vissa platser.

Loggnings instruktioner

>

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Studera fältspaten vid koordinaterna och utred vilken typ av fältspat som det är.


2. Hur bedömer du kornstorleken? Är fältspaten vid koordinaterna, fin-, medel- eller grovkornig?


3. Ta en bild på dig själv eller något personligt objekt med havet i bakgrunden och ladda upp till ding logg.För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!


Besök gärna:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (öppnas i appen)

[English]Logging instructions

>

To log the cache, answer the following questions:

1. Is it potassium feldspar or plagioclase on the coordinates?


2. Is the feldspar coarse, medium or fine grained at the coordinates?

3. Take a picture of yourself or some personal item with the ocean in the background and upload to ding log.To log, send the answer to me from my profile page (link.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!
If you have time you can also visit my other caches here in Marstrand:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (Opens in the app)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.