Skip to content

<

Pl BONUS - Procházka lesem BONUS

A cache by Dzingo_ababp_dejdln Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/08/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Rád bych Vás pozval na procházku zdejším příjemným lesem. Jedná se o nenáročnou pěší sérii, která se skládá z 28 tradiček a 1 BONUSOVKY. Z jednotlivých keší si proto nezapomeňte opsat bonusová čísla (A,B,C,D,E), která jsou vždy napsána na logbooku. KEŠKY JSOU POKAŽDÉ UKRYTÉ U ZEMĚ (výjimkou od 7.9.2020 je Pl 16 - která visí). Trasa je dlouhá zhruba 7 km a naprostá většina vede po lesních cestách - 1/4 cesty půjdete po žluté turistické značce K. V. Raise. Většina keší je velikosti mikro, ale umístil jsem tu i pár větších schránek, které by mohli potěšit hlavně dětské kačerstvo. Do všech kešek jsem pro začátek vložil i tužku, ale všichni víme, jak to chodí, tak si raději vezměte svoji.


JAK NA KEŠKU ?

Svá vozidla můžete zaparkovat u rozhledny (není placené). Pro získání bonusu můžete vyrazit na tuto sérii v obou směrem, leč doporučuji rozkolébat své mokasíny od 1 do 28 (hlavně v létě to opačně není nejvhodnější, neboť nalezení cesty v horních partiích je v tuto roční dobu obtížnější). Zhruba v půlce celého výletu je velmi pěkné odpočinkové místo s posezením a přístřeškem (NACHÁZÍ SE CCA 300m ZA ZASTAVENÍM č.13 NA STEJNÉ CESTĚ), kde si můžete spočítat finální souřadnice BONUSOVÉ KEŠKY, která na Vás čeká nedaleko:o)

SOUČET VŠECH ČÍSEL JE 188


POZOR - BONUS LEŽÍ V PŮLCE CESTY - tak ať se nemusíte vracet ;O)

Pár slov k HINTŮM: pro usnadnění hledání píšu v hintu vždy, na jaké straně cesty se úkryt nachází (VPRAVO / VLEVO). Platí za předpokladu, že jdete od 1 do 28 a ne opačně ;O) Schránky jsou ukryty vždy pod kamenem nebo kůrou - kromě bonusovky.


VELKÁ PROSBA U BONUSU !

Snažně PROSÍM, při vyzvedávání BONUSU buďte opatrní a víko berte ze strany, ať se strážcům nic nepěkného nestane:o) PŘEDEM MOC DĚKUJI!SOUŘADNICE BONUSU / FINAL COORDINATES:


N 50° 23.(A + B + C + D + E + 605)

E 15° 35.(A + B + C + D + E + 260)HOW TO GET THE BONUS CACHE ?

I would like to invite you for a walk through the local pleasant forest. This is an undemanding walking series, which consists of 28 traditions and 1 BONUS. Therefore, do not forget to write down the bonus numbers (A, B, C, D, E) from the individual caches, which are always written on the logbook. CACHES ARE ALWAYS HIDDEN BY THE GROUND. The route is about 7 km long and the vast majority leads along forest paths - 1/4 way you follow the yellow tourist sign K. V. Raise. Most of the caches are micro-sized, but I've also placed a few larger boxes here, which could please especially children's cachers. I also put a pencil in all the caches, but we all know how it works, so you better take yours.

THE TOTAL OF ALL NUMBERS IS 188


Park your vehicles at the lookout tower (free parking). You can go to this series in both directions to get the bonus, but the ideal route leads from 1 to 28 (especially in the summer, I do not recommend the opposite, because finding a way in the upper parts is not quite easy at this time of year). In the middle of the whole trip there is a very nice resting place with a sitting area and a shelter ( IT IS LOCATED ABOUT 300m PAST THE STOP No. 13 ON THE SAME PATH), where you can calculate the final coordinates of the BONUS, which is waiting for you nearby.

ATTENTION - THE BONUS IS HIDDEN HALF OF THE WAY - so you don't have to come back ;O)

A few words about HINTS: for your search, I always write in my hint on my way to escapes (RIGHT / LEFT). Pay for the expected to go from 1 to 28 and not the other way around. The boxes are always hidden under a stone or bark - except this bonus cache.


BONUS REQUEST !

PLEASE, be careful when picking up the BONUS and take the lid from the side, so that nothing ugly happens to the guards: o) THANK YOU VERY MUCH IN ADVANCE!


„Přeji příjemnou lesní procházku a šťastný lov. Ať se daří. Zdraví Dzingo ababp dejdln.“

„I wish you nice forest stroll and happy geo-hunt. All the best and many greetings from Dzingo ababp dejdln.“


Seznam všech 28 keší celé sérii

Pl 01 - Procházka lesem 01 GC8W2N1

Pl 02 - Procházka lesem 02 GC8W2RK

Pl 03 - Procházka lesem 03 GC8W2RP

Pl 04 - Procházka lesem 04 GC8W2RQ

Pl 05 - Procházka lesem 05 GC8W2RV

Pl 06 - Procházka lesem 06 GC8W2RX

Pl 07 - Procházka lesem 07 GC8W2T2

Pl 08 - Procházka lesem 08 GC8W2T5

Pl 09 - Procházka lesem 09 GC8W2TW

Pl 10 - Procházka lesem 10 GC8W2VG

Pl 11 - Procházka lesem 11 - Kotkova studánka GC8W4KE

Pl 12 - Procházka lesem 12 GC8W4KF

Pl 13 - Procházka lesem 13 GC8W4KM

Pl 14 - Procházka lesem 14 GC8W4KN

Pl 15 - Procházka lesem 15 GC8W4KR

Pl 16 - Procházka lesem 16 GC8W4KX

Pl 17 - Procházka lesem 17 GC8W4KY

Pl 18 - Procházka lesem 18 GC8W4KZ

Pl 19 - Procházka lesem 19 GC8W4M1

Pl 20 - Procházka lesem 20 GC8W4M2

Pl 21 - Procházka lesem 21 GC8W4M3

Pl 22 - Procházka lesem 22 GC8W4MA

Pl 23 - Procházka lesem 23 GC8W4MB

Pl 24 - Procházka lesem 24 GC8W4ME

Pl 25 - Procházka lesem 25 GC8W4MH

Pl 26 - Procházka lesem 26 GC8W4MM

Pl 27 - Procházka lesem 27 GC8W4MN

Pl 28 - Procházka lesem 28 GC8W4MP


PÁR SLOV K CWG - malým dřevěným kolečkům

Kdo by je neznal. Srdce potěší, když kačer nějaké to dřívko v kešce objeví. Ne všechny, leč celkem dosti kačerů rozradostní. Ve všech keškách co jsme založili a céwégéčka tam na výměnu nechali, se (až na vzácné výjimky) nestalo, aby tam po pár měsících nějaké to dřívko zůstalo! A to prosím máme keše i pouze pro prémiové členy. Zde jsem vložil 8 našich dřevěných koleček, tak uvidíme, jak zapůsobí zdejší lesní klima :o)


[ENGLISH]CWG (Czech Wood Geocoin) or other WGs (SK,PL,NL) are personal wood circles, which are used as a collectable item for its owners and don’t log to the geocaching website. There is a rule for its changing – You may only EXCHANGE PIECE FOR PIECE. Please follow the rules and don't ruin the game for others. Thanks. There should be always 8 pieces in the box. We are very curious how long it will take. We shall see:o)


Flag Counter Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] h iryxéub ohxh - bcngear
[EN] ol gur ovt orrpu gerr - pnershyyl
[D] na qre tebßra Ohpur - ibefvpugvt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.