Skip to content

<

st. Eriks grottor - Marstrand #11

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/07/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Press here for questions in English!

[Svenska]Definitionen av grotta är man inte överens om helt. Vissa menar att grottor är ihåligheter där det måste finnas en mörkerdel som är kolsvart medan andra menar att det inte behöver vara så. Vissa menar också att en grotta måste vara ett hålrum som rymmer en hel människa. Andra menar att en grotta är ett hålrum i berget oavsett om en människa får plats eller inte. Ja, debatten om vad grottor är är man inte överens om men geolgin kring grottor är man mer överens om. Grottor är ihåligheter i berg som bildats till följd av olika geologiska processer. Grottor kan skilja sig mycket åt beroende på var de finns samt hur de bildats och vilken typ av grotta det är. Bergart och dess hårdhet påverkar också grottans utseende om det är en grotta som bildats genom erosion eller vittring (läs mer om grottyper nedan). Många grottor har bildats vid kusten men genom landhöjningen har de flyttats upp på på land. Landhöjning innebär att vattennivån i förhållande till land sjunker. Landhöjningen kan förklara de grottyper som bildats vid kontakt med vatten och sedan flyttats upp på land.

Karstgrottor bildas i dolmonit eller kalksten till följd av att vatten tränger in i exempelvis sprickor och gör att berget inuti vittrar sönder. Detta förutsätter att det finns koldioxid närvarande. När berget vittras sönder till en grotta är det vanligt att det finns mycket vatten där nere och det är inte ovanligt att dessa bildas nära sjöar eller hav. Vattnet dräneras så småningom om bort från g den bildade grottan och droppsten i form av stalaktiter och stalagmiter brukar träda fram. Det är just stalaktiter och stalagmiter som kännetecknar denna typ av grotta.

Strandgrottor är grottor som namnet andtder som bildats på stranden till följd av vågornas abrasion (erosion orsakad av vågor) i berggrunden och där bildar ihåligheter. Landhöjningen förklarar de strandgrottor som befinner sig högre upp på land.

Frostsprångningsgrottor är grottor som bildats till följd av att vatten har trängt in i bergets sprickor och sprängt loss delar tills det bildas en stor gråtta.

Blockgrotta är en grotttyp som innebär att lösa stenar och block har ramlat ner i bergets sprickor och trängt in där. Det är blockens storlek som avgör vilka som kan komma in i grottan. Oftast är det vittringsprocesser och erosionsprocesser innan som har gjort att sprickan har vuxit så dessa block senare kan falla ner där.

Det kan även vara så i vissa fall att geologin i grottan och utanför skiljer sig åt vad gäller mineralogin eftersom berget kan innehålla olika bergarter som ligger lager på lager. Därför är det inte ovanligt att detta kan skilja sig åt inuti en grotta som utanpå. I vissa grottor fortlöper även vissa geologiska processer som vittring och erosion. Vittring är nednötning av berg och jord till följd av naturens krafter. Erosion är nednötning och transport bort av berg och jord. Grottor kan vara både horisontella och vertikala vilket beror på hur de har bildats.

St. Eriks grotta är två olika grottor, vid koordinaterna är du vid den stora och längre ner längs stigen finns den mindre grottan. Dessa grottor har bildats till följd av olika geologiska processer. Anledningen till att grottorna inte är superstora coh 10 km långa tror jag kan bero på att berget kan vara av det hårdare slaget som står emot dessa geologiska processer som sker när grottan bildats och därför är den inte en stor grotta. Detta är den geologi som jag tror på men det finns säkert flera teorier om detta. Här kan man se skillnader inuti grottan och utanför vad gäller färgen på berget till följd av mineralsammansättningen.

På bilden nedan kan du läsa en historia om grottorna här på Marstrand.


Loggnings instruktioner

>

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Är det jättarna som har grävt ur berget och bildat dessa grottor för att ha någonstans att sova? Eller har grottorna på platsen bildats på annat sätt, hur? Vad tror du?

2. Undersök om grottans väggar längst in har en annan färg än utanför och beskriv vad detta kan bero på.För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!
Besök gärna:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (öppnas i appen)[English]

Logging tasks

>

To be able to log the cache, you must answer the following questions:

1. Are the giants digging out of the rock and forming these caves to have somewhere to sleep? Or have the caves at the place been formed in another way, how? What do you think?

2. Examine whether the walls of the cave inside have a different color than the outside and describe what this may be due to.


To log, send the answer to me from my profile page (link.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!
If you have time you can also visit my other caches here in Marstrand:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (Opens in the app)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.