Skip to content

Jättegrytorna vid Varva EarthCache

Hidden : 07/19/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jättegrytorna vid Varva

Här vid Varva finns ett flertal mer eller mindre väl utbildade jättegrytor. Området består av berghällar fulla av jättegrytor och vattenslipade rännor från istiden. Området är cirka 35 gånger 20 meter stort och innehåller flera större och mindre hällar med ett tjugotal väl utformade grytor och glacifluviala rännor. 

På hällarna ser man tydliga spår av hur en isälv har strömmat fram över berggrunden. Stenar och block, så kallade löpare, har svarvat ut hällarnas nedströmssidor till nischer, grytor och rännor. På något ställe ligger den sista använda löparen kvar på botten av grytan.

Även idag kan det bildas jättegrytor i stora floder och älvar där strömmen är tillräckligt stark och vattnet bär med sig stenar och rullar mot berget.

Källa: Informationstavlan på plats.

Jättegrytor

En tidigare uppfattning om bildandet av jättegrytor är att de bildades av en löparsten av en hårdare bergart än berget som sätts i rotation av rinnande smältvatten som kommer genom tunnlar i isen och borrar sig ner i berggrunden. Senare forskning har påstått att det inte är troligt att smältvattentunnlar befunnit sig på samma plats tillräckligt lång tid för att dessa former ska kunna bildas. 

Den idag vetenskapligt rådande konsensusen är att kavitation är den huvudsakliga orsaken. Kaviteter (hålrum, bubblor i vätskan där den övergått till gasform) uppstår vid erosion av virvlande och strömmande vatten under högt tryck och hög hastighet. Denna miljö kan förekomma under smältande inlandsisar då syre- och sedimentmättat vatten i mycket hög hastighet virvlar fram genom sprickor i inlandsisen och vid kontakt med den underliggande berggrunden skulpterat ut dessa håligheter.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågor:

1. Besök samtliga steg och titta på formen på jättegrytorna och rännorna. Går det att se en tydlig riktning som inlandsisen har haft när den har rört sig i detta område? Motivera.

2. Besök steg 2: Här ser du en berghäll där det i mitten borde finnas vatten. Kolla på formen på urgröpningen och runtomkring. Tror du att detta är en jättegryta? Motivera.

3. Besök steg 3: Här finner du en berghäll med områdets största rännor. I slutet av en av dessa finner du en rund urgröpning som skulle kunna beskrivas som en halv jättegryta. Beskriv bildningsprocessen som du tror har skett här. Vilken bildades först?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga. 

Additional Hints (No hints available.)