Skip to content

<

Stezka Viléma z Pernštejna

A cache by Venus17 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/30/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Příjemně se projít a zároveň načerpat nové znalosti je v Pardubicích možné prostřednictvím bezbariérové Stezky Viléma z Pernštejna, která byla slavnostně otevřena 11. října 2007.

Celková délka tohoto okruhu s 10 zastávkami a informačními tabulemi je dlouhá 2,5 km a je celá bezbariérová. Je vhodná jak pro starší návštěvníky města, tak rodiče s malými dětmi či kočárky nebo pro osoby s tělesným postižením, a jednotlivé tabule jsou doplněny základními informacemi v braillově písmu.

 

 

1 - Zelená brána

Výrazná dominanta Pardubic. Působivá raně renesanční věž vznikla při přestavbě města po požáru v roce 1538. Měděný plech, který kryl střechu, oxidací zezelenal a záhy se podle něj vžil název „Zelená brána“.

A = počet řádků na kovové hnědé ceduli na zdi s nadpisem Zelená brána (včetně nadpisu)

 

2 - Pernštýnské náměstí

Domy na náměstí a v přilehlých ulicích nesou nejstarší stopy pozdně gotické výstavby. Jsou ukončeny typickými obloučkovými štíty a osazeny ostěními z terakoty. Dominantou je neorenesanční pardubická radnice

B = v těsné blízkosti cedule zastavení se nachází: stojan na kola (B = 1), interaktivní mapa centra města (B = 2), lavička (B = 3)

 

3- Příhrádek

Příhrádek tvoří spojnici mezi zámkem a městem. Měl funkci opevněného předbraní a zároveň sloužil pro hospodářské zázemí správy panství. Pamětní deska zde připomíná rodiště básníka Jiljí Vratislava Jahna.

C = vedle cedule zastavení je zamřížované okénko, kolik svislých tyčí má mříž?

 

4 - Zámek

Původní hrad přetvořili páni z Pernštejna na palác. Vznikl tak přechod mezi hradem a zámkem. Uvnitř se dochovaly cenné zbytky raně renesančních nástěnných maleb, kazetové stropy a cenný vstupní portál.

D = v těsné blízkosti cedule zastavení je plastika věnovaná Svatojakubské cestě, ciferujte vzdálenost do Santiaga de Compostela

 

5 - Východočeské muzeum

Východočeské muzeum sídlí v zámku. Zpřístupňuje šest stálých expozic. Samostatným návštěvnickým okruhem je prohlídka rytířských sálů. K dispozici je veřejnosti přístupná knihovna.

E = barva cedule "Zámecké valy" je šedá (E = 1), bílá (E = 2) nebo zlatá (E = 3)

 

6 - Tyršovy sady

Na mokřinatém území bývalého zámeckého příkopu bylo r. 1931 vybudováno rozlehlé výstaviště pro konání „Výstavy tělesné výchovy a sportu republiky Československé“. Prostor sadů čeká zásadní rekonstrukce.

F = poblíž zastavení se nachází broukoviště (F = 1), klouzačka (F = 2) nebo mraveniště (F = 3)

 

7 - Kostel sv. Bartoloměje

Kostel nechal postavit počátkem 16.století Vilém z Pernštejna a založil u něj klášter minoritů. V interiéru je renesanční náhrobek Vojtěcha z Pernštejna, oltářní obraz Umučení sv. Bartoloměje (1692) a sousoší Kalvárie.

G = ciferace prvního letopočtu na hnědé ceduli na zdi s nadpisem Kostel sv. Bartoloměje

 

8 - Automatické mlýny

Budovy automatického velkomlýnu bratří Winternitzů projektoval architekt Josef Gočár. Jeho monumentální stavba, připomínající romantický hrad, je dokladem uplatnění moderní architektury při výstavbě výrobního objektu.

H = poblíž zastavení vidíte na břehu loď patřící k restauraci přes ulici, její jméno je Vltava (H = 1), Otava (H = 2), Labe (H = 3)

 

9 - Komenského náměstí

Dominantou náměstí je kostel Zvěstování P.Marie, který patří mezi nejstarší stavby v Pardubicích. Založil jej ve 14. stol. arcibiskup Arnošt z Pardubic. Vilém z Pernštejna jej dal přestavět v pozdně gotickém slohu.

I = počet stromů v řadě, které máte přímo před sebou, stojíte-li čelem k ceduli zastavení 

 

10 - Dům U Jonáše

Výraznou reliéfní výzdobu průčelí má dům „U Jonáše“. Výzdoba pochází z doby krátce po roce 1797, rozměrný reliéf zachycuje biblickou pověst o Jonášovi a velrybě. Ve štítu domu jsou postavy sv. Floriána a sv. Petra.

J = ciferace všech letopočtů na hnědé ceduli na zdi s nadpisem Dům u Jonáše

 

Finálku naleznete na:

N 50° 02. (E+F)(G-J-F)(A-J+H)    

E 15° 46.(A-B)(I+C+F)(D+J)

 

Obejití celé stezky včetně finálky by nemělo zabrat více než 90 min.

Děkuji Radkovi sad69 za betatest.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

ivfí

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.