Skip to content

Alfréd Bartoš Multi-cache

Hidden : 09/04/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš je věnovaná vlastenci a vojáku československé armády, který prožil své dětství zde, v obci Sezemice na Pardubicku. Na Pardubicku úspěšně působil a také tu v obklíčení proti sobě použil zbraň, aby nepadl do ruky gestapa.  

 

Alfréd Bartoš se narodil dne 23. září 1916 ve Vídni v rodině krejčího Adolfa Bartoše a Antonie Bartošové, rozené Kuželové.. Po skončení první světové války se rodina přestěhovala do Sezemic u Pardubic, odkud oba rodiče pocházeli. Zde jeho otec začal pracovat jako pekař. Vystudoval měšťanskou školu v Sezemicích a od roku 1930 pokračoval ve studiu na reálném gymnáziu v Pardubicích, kde patřil k nejlepším žákům. Maturitní zkoušku složil v roce 1935 s vyznamenáním. Otec bohužel rodinu po čase opustil. V době Alfrédových gymnaziálních studií bylo manželství rodičů již rozloučeno a Alfréd Bartoš bydlel se svou matkou v Pardubicích. Třídní katalogy z první poloviny 30. let 20. století udávají adresy Dašická 853 a Pernerova 305.

Po maturitě, 1. října 1935 nastoupil základní vojenskou službu u 8. jezdeckého pluku v Pardubicích. Zde se rozhodl pro dráhu vojáka z povolání. 23. prosince 1935 byl povýšen do hodnosti svobodníka a 25. července 1936 do hodnosti desátníka. Po absolvování školy pro důstojníky jezdectva v záloze byl 5. září 1936 povýšen do hodnosti četař aspirant a poté nastoupil ke studiu ve Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Na škole opět patřil k nejlepším a ukončil ji 29. srpna 1937 v hodností poručík jezdectva. Do okupace 15. března 1939 působil u 8. dragounského pluku v Pardubicích.

V roce 1939 legálně vycestoval ještě se dvěma kamarády do Francie, kde nejprve pomáhal na československém konzulátu v Paříži a poté vstoupil do Cizinecké legie Do začátku druhé světové války sloužil v Tunisku. Ale jen na krátko. Vstup Francie do Války s Německem znamená pro Československé vojáky změnu. Jsou posláni do francouzského Agde, kde se formuje Československé zahraniční vojsko. V bojích ve Francii si počíná statečně a je vyznamenán několika řády. Po pádu Francie se přesouvá do Anglie, kde se stal velitelem 1. čety 1. roty 2. pěšího praporu.

Na jaře 1941 se dobrovolně přihlásil k výcviku pro plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Do deníku si zapisuje: Opouštím velitelský stan a dostávám se tam, kde chci být. Po absolvování výcviku byl jmenován velitelem skupiny Silver A. 

 

Úkolem této operace bylo:

1/ navázat kontakt s domácím odbojem

2/ kontaktovat agenta A-54, Paula Thümmela, což byl nejdůležitější německý informátor zpravodajského oddělení exilové československé vlády během 2. světové války.  

3/ navázat a udržovat spojení s Londýnem pomocí radiostanice Libuše

4/ vytvořit sít spolupracovníků a informátorů v Čechách

K ruce má na pomoc Josefa Valčíka a nejlepšího radistu Jiřího Potůčka. Dvakrát se výsadek nepovede. Na třetí pokus 29. prosince 1941 je skupina vysazena u obcí Podmoky a Senice u Poděbrad. Bohužel chybou zaseknutého kontejneru se výsadek nesejde. To se stane až dne 31. prosince v Mikulovicích.

Všechny úkoly se podařilo splnit. Navíc, pro své organizační a velitelské schopnosti se Alfréd Bartoš stal velitelem všech výsadkářů, kteří byli vysazeni ve vlasti. Skupina působila hlavně na Pardubicku, kde měla přes 100 spolupracovníků.

Po atentátu a zradě Karla Čurdy začalo velké pátrání a zatýkání. A tak dne 21. 6. 1942, když se vracel do svého ilegálního bytu, už tam na něj čekalo Gestapo. Alfréd se dal na útěk Pardubickými uličkami. Už to vypadalo, že v přestřelce uteče. Bohužel do cesty se mu dostalo několik německých vojáku. Proto v Smilově ulici otočil zbraň proti sobě. Střelí se do hlavy, ale stále žije. V kritickém stavu je převezen do nemocnice a operován. Následující svým zraněním podlehne. Tělo je převezeno do Prahy, zde pitváno a pohřbeno ve společným hrobe na Ďáblickém hřbitově.

 

Zdroj: Kmenový list, wikipedie, Statní okresní archiv Pardubice

 

Jak na keš?

Stage 1: Na úvodních souřadnicích hledejte šedou tabulku na domě čp 138. Tabulka je pod elektroskříní, mezi okny. Zde si opište čísla ABCDE (2 řádky, viz fotohint)

 

Stage 2: Stojíte u pomníku Alfreda Bartoše. Na pomníku spočítejte písmena v nápisu a číslo zciferujte. Získáte číslo F

 

Final: Vzorec pro výpočet:

N 50°(E)(A).(A)(A+B)(E)

E 015°(C-D)(F).(A+B)(C-D+B)(D-B)

 

PROSÍM, NECHOĎTE KE KEŠCE ZA HODNĚ VĚTRNÉHO NEBO DEŠTIVÉHO POČASÍ. LETOŠNÍ VICHŘICE ZPŮSOBILY NĚKOLIK ČÁSTEČNĚ VYVRÁCENÝCH STROMŮ V OKOLÍ. NERADA BYCH, ABY SE STALO NEŠTĚSTÍ. DĚKUJI!!!!

Bohužel, první umístění se stalo krabici osudné. Prvni vymudlení 3 dny po publikaci, totální zničení po 9 dnech.

Z tohoto důvodu je umístění krabičky trošku vzdálenější (cca 2,5 km od druhé stage). Každopádně se ke keši dá dostat pohodlně na kole i pěšky, jen to zabere o trochu víc času. Moc se omlouvám všem, kteří našli kešku vymudlenou nebo zničenou a samozřejmě i těm, kteří musí absolvovat delší trasu kvůli něčí potřebě ničit okolní věci.

Za betatest děkuji didius.falco a janicka11.

Za obrovskou pomoc s listingem děkuji didius.falco.

 

Additional Hints (No hints available.)