Skip to content

<

Relax s dejepisem 7

A cache by ladislavus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/24/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vítejte při odlovu sedmé keše ze série Relax s dějepisem 1 až 9. K vytvoření této tematické série a její náplni mě inspiroval Ciceronův výrok "Historia magistra vitae" - Historie je učitelkou života. Jejím cílem je osvěžit si základo-středoškolský dějepis. Pro všechny keše jsem zvolil typ mystery, takže k vyluštění souřadnic jejich reálného uložení Vás bude vždy čekat nějaký úkol.

Pro tuto keš jsem zvolil místo poblíž parní vodárny, historické technické památky z konce 19. století, která po tři čtvrtě století plnila svou funkci. Nachází se v Černovírském lese poblíž tratě na Šternberk.

Dnes se budeme věnovat tématu bitev, které se po staletí odehrávaly jako nedílná standardní součást politiky, diplomacie, strategie řízení státu. Jejich cílem bylo v rámci poměřování si sil získávat nová území, stvrzovat politickou převahu a získávat vliv na jiných územích. Vybral jsem bitvy, o nichž si myslím, že napříč českými dějinami význam mely (Bílá hora a Slavkov jsou již zmíněny v Relaxu s dějepisem 1, proto je zde vynechávám.)

Keš se nachází na souřadnicích N 49° ED1 BR3.JR2 HD2 BM2 a E 17° FR1 GM2.DR4 AR3 CD1

K získání souřadnic potřebujete přesná data dále uvedených bitev, která zapíšete v následujícím formátu podle příkladu: 

X - fiktivní bitva pro náš příklad 

 Datum bitvy, které znáte (nebo zjistíte) je 18. května 2020, čili 18.05.2020. Pak 1 = XD1, 8 = XD2, 0 = XM1, 5 = XM2, 2 = XR1, 0 = XR2, 2 = XR3, 0 = XR4

 Bitvy pro získání souřadnic keše:

A/ Bitva u Kresčaku – v severní Francii u Kresčaku padl český král Jan Lucemburský, který bojoval v rámci dílčí bitvy stoleté války po boku Francie proti Anglii.

B/ Bitva na Moravské poli – střet mezi českým králem Přemyslem Otakarem II, králem železným a zlatým, s Rudolfem Habsburským na tzv. Moravském poli u Suchých Krut (Dürnkrut) v dnešním Dolním Rakousku nedaleko řeky Moravy. V bitvě šlo o babenberské dědictví, které získal český král (Rakousy a Štýrsko) a které si nárokoval právě Rudolf Habsburský. Přemysl Otakar II. v bitvě zahynul. Tím bylo habsburské panství v Rakousích a Štýrsku potvrzeno.

C / Bitva u Moháče – v této bitvě zahynul král Ludvík II. Jagellonský, který se střetl s vojsky muslimských Turků, kteří obsadili Uhry a ohrožovali křesťanskou Evropu dalších téměř 200 let. Smrtí Ludvíka II. vymírá po meči česká větev Jagellonců a na základě vídeňských svatebních smluv z roku 1515 usedá na trůn jeho švagr Ferdinand I. Habsburský.

D / Bitva u Jankova – jedna z nejkrvavějších bitev třicetileté války se odehrála na našem území na Vysočině. Střetly se armády švédská a císařská, přičemž Švédové vyhráli. Táhli pak směrem na Vídeň, ale válka se již chýlila ke konci a mírová jednání byla započata, tak se zastavili a po neúspěšném obléhaní Brna opustili české země.

E / Bitva u Lipan – tato bitva představuje zásadní zlom v husitském hnutí, protože polní vojska husitů byla poražena panskou jednotou, padlo v ní zhruba 10 tisíc mužů.

F / Bitva u Sadové – stěžejní bitva prusko-rakouské války u Hradce Králové, v níž byla rakouská vojska poražena. Prusko se snažilo zbavit Rakouska vlivu v Německém spolku, to vyhlásilo válku, ale bylo poraženo. Důsledkem války byl rozpad Německého spolku, vznik Rakouska-Uherska a sjednocení Německa. Itálie získala od Rakouska Benátky.

G / Bitva u Domašova – rozhodující bitva sedmileté války mezi Marií Terezií (Rakouskem) a Bedřichem II. Velikým (Pruskem), rakouským vojskům velel generálmajor Ernst Gideon Laudon a pruská vojka porazil u Domašova (dnes nad Bystřicí), zničil konvoj s potravinami, který jel k Olomouci pomoci pruské armádě. Po této porážce se pruská vojska stáhla.

H / Bitva u Chlumce – nedaleko Ústí nad Labem porazil kníže Soběslav I. vojska německého císaře Lothara III., který chtěl na český trůn dosadit olomouckého údělného knížete Otu II. Černého. Tehdy platila zásada tzv. seniorátu, což v praxi znamenalo, že na český trůn usedl po smrti knížete nejstarší žijící příbuzný. A to byl v případě skonu knížete Vladislava I. právě Ota II. Olomoucký, zvaný Černý. Protože na český trůn usedl na přání Vladislava I. jeho bratr Soběslav I., obrátil se Ota II. s žádostí o pomoc u německého císaře.

J / Bitva u Brůdku – v bitvě u Brůdku / Brodů na Šumavě (Furth im Wald) porazil český kníže Břetislav I., zvaný český Achilles, vojska římsko-německého krále Jindřicha Černého, pozdějšího císaře Jindřicha III., ovšem následující rok byl kníže Břetislav poražen, složil králi v Řezně slib věrnosti a přijal od něj Čechy v léno.

 

Vřelé díky patří jakteamu za trpělivost při betatestování všech keší celé této série, jejich cenné připomínky a rady.

 

Additional Hints (Decrypt)

qho 150 pz (ueroíx gnz hž oly)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.