Skip to content

<

Relax s dejepisem 8

A cache by ladislavus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/24/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vítejte při odlovu osmé keše ze série Relax s dějepisem 1 až 9. K vytvoření této tematické série a její náplni mě inspiroval Ciceronův výrok "Historia magistra vitae" - Historie je učitelkou života. Jejím cílem je osvěžit si základo-středoškolský dějepis. Pro všechny keše jsem zvolil typ mystery, takže k vyluštění souřadnic jejich reálného uložení Vás bude vždy čekat nějaký úkol.

Tuto keš jsem umístil na cestě s pěknými výhledy na Svaty Kopeček 😊 tentokrát stačí.

V osmé části Relaxu s dějepisem se seznámíte s několika významnými diplomatickými a mírovými smlouvami, které většinou následovaly jako logické vyústění válek, bitev či dlouhotrvajících sporů.

Keš se nachází na souřadnicích N 49° ER3 GR2.BD2 ED2 AM2 a E 17° DR1 CM2.GD1 FM2 DR3

K získání souřadnic potřebujete přesná data dále uvedených smluv, která zapíšete v následujícím formátu podle příkladu: 

X - fiktivní smlouva pro náš příklad 

 Datum smlouvy, které znáte (nebo zjistíte) je 18. května 2020, čili 18.05.2020. Pak 1 = XD1, 8 = XD2, 0 = XM1, 5 = XM2, 2 = XR1, 0 = XR2, 2 = XR3, 0 = XR4

 Smlouvy pro získání souřadnic keše:

A / Hubertusburský mír – na zámku Hubertusburg u Lipska byla uzavřena mírová smlouva mezi Pruskem, Rakouskem a Saskem, která ukončila definitivně sedmiletou válku. Rakousko s konečnou platností ztratilo většinu Slezska včetně Kladska ve prospěch Pruska.

B / Vestfálský mír – jím byla ukončena třicetiletá válka, která zuřila v Evropě v několika fázích od roku 1618, závěrečná jednání probíhala ve městech Münsteru a Osnabrücku, v nichž byly podepsány dvě mírové smlouvy, které upravují poměry ve Svaté říši římské a zúčastněných zemích.

C / Pražský mír – tato smlouva mezi Pruskem a Rakouskem ukončuje prusko-rakouskou válku, mj. potvrzuje s konečnou platností rozpuštění Německého spolku.

D / Olomoucká smlouva – setkání českého krále Vladislava II. Jagellonského a uherského krále a českého vzdorokrále Matyáše Korvína v Olomouci, na němž bylo dohodnuto, že si oba ponechají titul českého krále, přičemž Vladislav bude vládnout v Čechách a Matyáš ve vedlejších zemích České koruny. Po smrti Matyáše Korvína roku 1490 připadly vedlejší země Koruny české opět králi Vladislavovi II.

E / Trenčínská smlouva – touto smlouvou se český král Jan Lucemburský vzdal nároku na polskou korunu (stále byl titulární král polský – zdědil titul po Václavu III.) za odstupné 20 tisíc kop českých grošů a polský král Kazimír III. Veliký zase uznal českou svrchovanost nad Slezskem.

F / Vratislavský mír – tímto mírem byla ukončena první slezská válka, kterou vedla Marie Terezie s Bedřichem II. Velikým. Marie Terezie ztratila Kladsko, Horní i Dolní Slezsko kromě Opavska, Krnovska a Těšínska.

G / Karlovický mír – ukončení války mezi Svatou ligou a Osmanskou říší, smlouva podepsaná ve Sremských Karlovcích, mír posílil dominantní postavení Habsburské říše ve střední Evropě, Turci se vzdali celých Uher a Charvátska.

 

Vřelé díky patří jakteamu za trpělivost při betatestování všech keší celé této série, jejich cenné připomínky a rady.

Additional Hints (Decrypt)

zvenoryxn, i frqýyxh zabun xzíaxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.