Skip to content

<

Městská policie Plzeň

A cache by MP Plzen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/13/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Městská policie Plzeň


Historie

Historie obecních policií sahá až do 18. století, kdy byly založeny městské stráže ve Vídni a v Praze. V 19. století jsou již obecní policie běžné i v dalších větších městech. Strážníci dohlíželi na průjezdnost vozovek a průchodnost chodníků, na čistotu veřejného prostranství, převáželi obviněné k soudu a aktivně spolupracovali s dobrovolným záchranným oddílem. Jejich výstrojí byla uniforma se služebním číslem. Jako výzbroj jim zpočátku sloužily ve dne hole a v noci šavle a později ve dne šavle a v noci pušky s bajonety. Podmínkou pro přijetí k obecní stráži bylo rakouské státní občanství, horlivost a svědomitost, tělesná zdatnost, znalost místních poměrů a znalost obou zemských jazyků slovem i písmem. 

V roce 1991 bylo navázáno na tradici komunálních policií a obecní policie se stávají opět běžnou součástí města. To umožnil zákon č.553/1991 Sb. O obecní policii. Ten dává obcím možnost rozhodnout se, zda zřídí městskou policii. Městská policie Plzeň byla zřízena vyhláškou města
8. května 1992. V čele Městské policie Plzeň se od roku 1992-2019 vystřídalo 9 velitelů.

Podmínky pro přijetí k Městské policii Plzeň je české státní občanství, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, věk více než 18 let a dokončené střední vzdělání s maturitou. Výstrojí je stále uniforma se služebním číslem jako v minulosti a výzbroj dnes tvoří obušek s příčnou rukojetí, slzotvorný prostředek, pouta a služební zbraň. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závažných vyhlášek a nařízení obce, na bezpečnost a plynulost provozu na dopravních komunikacích, na dodržování veřejného pořádku a čistoty na veřejných prostranstvích. Strážníci také odhalují přestupky a podílí se na prevenci kriminality v obci.

Jelikož jedním z úkolů městské policie je podílet se na prevenci kriminality na území obce, realizují obecní policie různé projekty na podporu prevence. Co se týká projektů a programů, tak je tato činnost individuální podle konkrétního města nebo obce. Menší preventivní programy si zajišťují samy obce. Ty mohou prevenci přizpůsobit konkrétním podmínkám a využít místní znalosti strážníků dané lokality. Tato prevence je potom velmi účinná a efektivní.

Keš:

Cílem této kešky je seznámit vás s historií a činností městských policií v ČR a k tomu vám dát radost z odlovu krabičky na hezkém místě. Abyste získali finální souřadnice budete potřebovat splnit dva úkoly:


1)na výchozích souřadnicích najděte pamětní desku Jaroslava Strádala. Vaším úkolem je zjistit, kdy se tento četnický podstrážmistr narodil. Součet těchto šesti čísel je AB.

2)projít si a správně odpovědět na tento test. Potom dosaďte správné hodnoty do vzorce pod kvízem.
 

C)Městská policie má telefonní číslo číslo
a)155                                                                                                                               4
b)156 6
c)158 8
D)Městská policie mimo jiné číslo
a)dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití    4
b)nedohlíží na dodržování pravidel občanského soužití                                                 6
c)zajišťuje ilegální látky 8
E)Městská policie mimo jiné číslo
a)provádí vážení nákladních vozidel na dálnicích 1
b)provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci          3
c)zajišťuje vyhoštění cizinců 5
F)Městská policie číslo
a)odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce                                   5
b)odhaluje a projednává pouze trestné činy 7
c)projednává přestupky i trestné činy 9
G)Strážník je oprávněn použít „botičku“ na vozidlo, které bylo ponecháno číslo
a)v těsné blízkosti tunelu, vrcholu kopce, zastávky hromadných dopravních prostředků 1
b)na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla 2
c)na přechodu pro chodce 3
H)Strážník je oprávněn rozhodnout o odstranění (odtahu) vozidla číslo
a)i když je řidič vozidla na místě 2
b)když řidič nezaplatí parkovné v parkovacím automatu 4
c)na přechodu pro chodce 6




Finále potom najdete na:

N 49° 4(A+3).(B-2)CD    
E 13° 2E.FGH


 




 

autor:
Martyrius
a M.H.

Additional Hints (Decrypt)

cbfyrqaí cbqcren cerq mngápxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.