Skip to content

<

Zaniklý Hodonín - Synagoga

A cache by Sisp0mil_xD Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/11/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na úvodních souřadnicích keš samozřejmě nehledejte, najdete tam pouze památník hodonínské synagogy, což bude vaše jediná zastávka na cestě pro tuto keš.

 

Zaniklá Synagoga

 

Židovské osídlení Hodonína se čítá od poloviny 16. století (nejstarší písemná zpráva k r.1564), Židé prý tehdy měli přebývat hlavně ve čtvrti severně jádra. K početnímu růstu došlo po vypovězení moravských bratří a novokřtěnců z města v rámci protireformace v pobělohorském období (r.1622) a po skončení třicetileté války. Po nabídce vrchností tehdy Židé zaujali opuštěná obydlí na říčním ostrově jižně od jádra města. Další nárůst proběhl židovskými emigranty z Vídně a Dolních Rakous v r.1670. Na ostrově mezi rameny řeky Moravy tak postupně vyrostlo židovské město. Jeho význam dokládá skutečnost, že v letech 1689 a 1716 se v Hodoníně konaly zemské rabínské synody. V čele židovské samosprávy stál rychtář se 4-5 konšely. Židé se zabývali obchodem, zvláště s hospodářskými produkty, a řemesly. Vrchnosti pak museli odvádět vysoké peněžní a naturální dávky. Nová majitelka hodonínského panství, císařovna Marie Terezie, v r.1774 z důvodu silného zchudnutí zrušila hodonínskou židovskou obec, jejíž obyvatelé se museli vystěhovat do Uher a jiných míst Moravy (např. do Kostelce u Kyjova). Opuštěné domy prodala vrchnost křesťanským zájemcům. Na stálé prosby povolil císař Josef II. již v r.1787 v Hodoníně 13 židovských rodinných míst (tzv. familiantů) a počet židovských obyvatel ve městě se pak postupně zvyšoval.

 

Vývoj počtu židovských obyvatel Hodonína:

r.1584 – 10 rodin, r.1592 – 16 rodin, r.1673 – 136 Židů, r.1773 – 339, r.1834 – 109, r.1853 – 215, 1869 – 433, r.1880 – 567, r.1890 – 728, r.1900 – 976, r.1910 – 983, r.1921 – 797, r.1930 – 670 Židů.

 

Synagoga

Nejvýznamnější budovou však vždy bývala synagoga. Ta nejstarší prý vznikla adaptací opuštěného bratrského sboru po r.1622 uprostřed východní části ostrova, po požáru r.1690 byla na tomtéž místě r.1696 vystavěna nová zednickými mistry Šimonem Bachmayerem z Vyškova a Janem Štamberským z Hodonína. Konečně na témže místě si žid.obec vystavěla v r.1863 nový templ ve zdobném novogotickém slohu s maursko-orientálními prvky. Synagoga byla samostatně stojící dvoupodlažní halová stavba s valbovou střechou, tvořící lokální dominantu areálu židovské čtvrtě. Dispoziční řešení bylo tradiční, ale se zastaralou a málo praktickou koncepcí venkovního otevřeného schodiště na ženskou galerii. Průčelí pročleňovala čtveřice věžiček v rozích a kamenné desatero nad vstupem. V interiéru zaujala bohatá výzdoba stěn iluzivní výmalbou a štukovým dekorem. Synagoga byla užívána do začátku okupace, v r.1942 vážně poškozena nacisty a po válce zbořena.

V letech 1968-76 sloužila modlitebna v domě ul.B.Němcové 3/1406 (dům zbořen 1982).

 

Židovské hřbitovy

Starý hřbitov pochází z doby založení židovské obce, doložen je od r.1620. Několikrát byl rozšiřován (1693, 1820, 1871) do výsledné rozlohy 7918 m2. Od 60.let 20.století vyvíjeli tehdejší představitelé města snahu dosáhnout zrušení tehdy památkově chráněného pohřebiště. Mezi lety 1973-80 pak byl hřbitov skutečně zrušen, část náhrobků přemístěna na nové pohřebiště a plocha upravena na park G.Preissové – pouze v přední části zůstalo do oblouku symbolicky zasazených šest starších náhrobků a jeden novodobý pomník s textem o osudu hřbitova.

Více možno najít na hodonin.eu

 

K samotné keši:

 

K finální schránce se dostanete až poté, co správně zodpovíte na jednoduché otázky a zjistíte hledané číslo na pomníku (A). Poté se již budete moci vydat na finálku. Ta se nachází asi  5 minut na kole od 1. stage.


1. Stage 1: (N 48° 50.848 E 017° 07.716)

Souřadnice vás dovedou na místo, kde dříve stála hodonínská synagoga, nyní se zde nachází menší pomník. Nás bude zajímat první číslo od vrchu. To je zde označeno jako X.

A = X/2

2. Židovské osídlení Hodonína se čítá od...:
a) počátku 16. st. (B = 1)
b) poloviny 16. st. (B = 2)
c) poloviny 15. st. (B = 0)
d) počátku 17. st. (B = 6)

3. V roce 1910 bylo v Hodoníně židovských obyvatel celkem...:
a) 983 (C = 2)
b) 653 (C = 5)
c) 485 (C = 6)
d) 0 (C = 8)

4. Od kterého roku je doložen starý židovský hřbitov v Hodoníně?
a) 1584 (D = 1)
b) 1620 (D = 2)
c) 1918 (D = 5)
d) 1415 (D = 7)

5. Po požáru synagogy 1690 byla v roce 1696 vystavěna nová. Jak se jmenovali zedničtí mistři, kteří novou synagogu vystavěli?
a) Pat a Mat (E = 0)
b) W. Kohn a S. H. Kolisch (E = 2)
c) A. Pacov a C. Pacov (E = 4)
d) Š. Bachmayer a J. Štamberský (E = 8)

6. Co je to mikve?
a) ovoce (F = 6)
b) pánské oblečení (F = 9)
c) rituální lázeň (F = 0)
d) zelenina (F = 2)

Keš se nachází na: 

 

N 48° 50.ABC E 017° 08.DEF

 

Přeji příjemný odlov a budu rád za jakékoli kladné ohodnocení či námitky na zlepšení.

Additional Hints (Decrypt)

PM: Cerq mnybtbiáaíz fr armncbzragr cbzbqyvg.

RA: Qb abg sbetrg gb cenl orsber lbh ybt va.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.