Skip to content

Po stopách KHB - Jednota Strakonice Traditional Geocache

Hidden : 11/14/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

JEDNOTA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO VE STRAKONICÍCH

Tato keš je věnována Jednotě Karla Havlíčka Borovského ve Strakonicích, která je nejstarším dosud funkčním spolkem ve městě. Jednota vznikla ve Strakonicích 18.května 1875. Původní název byl Spolek vojenských vysloužilců a jeho prvním předsedou byl hrabě Meraviglio Grivelli. Oficiální činnost spolku byla zahájena v roce 1881 posvěcením praporu.

Po skončení první světové války byl zrušen starý stejnokroj a v roce 1920 se ve stanovách spolku prvně objevilo jméno národního buditele Karla Havlíčka Borovského.

Spolek naplňuje vlastenecké hodnoty, udržuje tradice jednotnosti a národní hrdosti a účastní se oslav výročí a státních svátků. Byl jedním z hlavních iniciátorů vzniku pomníku Karla Havlíčka Borovského v Mačkově u Blatné. V současné době má na třicet členů.

Jsem přesvědčený, že všichni, kteří si i v dnešní době dokážou vážit vlasteneckých hodnot a svou příkladnou činností ctít národní tradice, si zaslouží naši úctu. Budiž jim tato keš poděkováním a zároveň připomínkou jejich záslužných aktivit.

Keš jsem umístil na hezké výhledové místo na důvěrně známé zeleně značené turistické trase mezi Radomyšlí a Strakonicemi pod vrcholem Ostrý. Zastavte se a rozhlédněte se. Je tu hezky, že?! Vítejte doma!

 
 

Additional Hints (Decrypt)

Cbq qhorz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)