Skip to content

František Pavelka Mystery Cache

Hidden : 11/22/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


František PavelkaTěší mě, že právě tento hrdina je rodák z Břeclavi, že vám jej mohu blíže představit a že mu zde mohu věnovat keš.

Jako zcela první parašutista cvičený v Británii nacvičoval seskok bočními dvířky letounu. Mezi svými vrstevníky ze školy pro důstojníky v záloze československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii prý říkával, že "Orel letí sám". Sám také odletěl do protektorátu na výsadkovou misi PERCENTAGE v rámci první vlny výsadků. Protože úplně první výsadek (Benjamin) nebyl úspěšný, byla Pavelkova mise fakticky první. Byl tak prvním parašutistou, který po seskoku z letadla dopadl na území neprodyšně uzavřeného protektorátu. První průkopník, který udělal krok do neznáma.
Tento statečný mladý muž se jmenoval František Pavelka.František Pavelka se narodil 29. listopadu 1920 v Břeclavi. Otec Antonín byl poštovním doručovatelem, matka Julie byla v domácnosti. František byl prostředním ze tří dětí, měl bratra a sestru, která byla od narození slepá, proto si maminka velice cenila podpory svých synů. Jako většina mladých té doby sportoval v řadách TJ Sokol. Vychodil obecnou školu a nastoupil na gymnázium. Dostudoval v Hodoníně – břeclavské gymnázium museli Češi v důsledku záboru po mnichovské dohodě opustit. Odmaturoval se samými jedničkami a zapsal se na Masarykovu univerzitu v Brně. Bohužel došlo k uzavření českých vysokých škol, a proto musel studia přerušit. Našel si práci na poště v Brně. Zde se přidal k odboji. Společně s kamarádem z gymnázia – Liborem Zapletalem - se rozhodl opustit okupovanou vlast a přidat se k Československé armádě. Se sedmi dalšími kamarády odešel z protektorátu tzv. balkánskou cestou. Dne 6. 5. 1940 F. Pavelka se hlásil v táboře čs. jednotek v Agde, zařazen jako vojín k 3. rotě 2. čs. pěšího pluku, s ní se účastnil bojů; dne 13. 7. 1940 po porážce Francie přijel lodí Rod el Farag do Liverpoolu. Zde se přihlásil jako dobrovolník pro akce na okupovaném území. Byl jediným členem pečlivě připraveného výsadku PERCENTAGE. Jeho úkolem bylo předat ilegální odbojové organizaci na území protektorátu poselství exilového prezidenta Dr. Edvarda Beneše a ministra národní obrany exilové vlády generála Sergeje Ingra, radiostanici, jakož i radiomateriál (náhradní krystaly do radiostanic) a šifrovací klíč.Během plánovaného letu v noci z 3. na 4. října 1941 byl Pavelka přepraven letounem Whitley z anglického letiště Tangmere na území protektorátu. Tento let trval 11,5 hodiny (byl to historicky nejdelší let Whitleye).

V důsledku střelby na letadlo, špatného počasí a souhry nešťastných náhod byl výsadek proveden poblíž velkostatku Koudelov u Čáslavi, namísto u cca 35 km vzdálených Nasavrk. Tato chyba mu však zřejmě zachránila život, protože jeho přílet byl prozrazen a na zemi ho čekal německý "přivítací" výbor, kterému takto proklouzl mezi prsty. Pavelkovi v noci po seskoku pomohli místní zemědělští čeledíni František Grad, Antonín Krejčí a František Kalina. První den přečkal u Kalinů. Přes pana Krejčího poslal vzkaz odbojáři Františku Buršovi, který pomohl Pavelku dostat do Prahy a zde se Pavelka setkal s vedením odbojové organizace Petiční výbor „Věrni zůstaneme“. Statečnost těchto koudelovských občanů a jejich ochota pomoct osamělému mladíkovi byla nezměrná. Pomohli parašutistovi, přestože věděli, jaký trest je může potkat. A potkal.František Pavelka si v Praze nechal vystavit nové doklady a najednou byl z břeclavského kluka papírový Pražák. Bohužel měl smůlu v tom, že vpadl do rozjeté akce gestapa, která již týdny před jeho seskokem mapovala odbojovou organizaci Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ (PVVZ).

Gestapem byl zatčen řídící rezident sovětské vojenské rozvědky Josef Jedlička. Ten po brutálním výslechu dovedl gestapo až k vedení PVVZ. Bohužel u nich se našel dopis, který poslal Pavelka odbojáři Buršovi. Burša dopis totiž nezničil a na základě této konspirační chyby byli zatčeni všichni tři pomocníci z Koudelova. Byli mučeni a popraveni.

František Pavelka pak byl v Praze 25. 10. 1941 zatčen, převezen do Petschkova paláce a podroben výslechům. Když byl pro gestapo bezcenný, byl vězněn na Pankráci.


Statečného vojáka nezlomilo ani mučení, ani psychický nátlak. Gestapo ještě nemělo dost informací, aby vědělo, na co se má Pavelky ptát. Dnes už víme, jaké bezcenné informace jim poskytl, že jim zmínil jména těch kamarádů z Británie, o kterých věděl, že do protektorátu seskakovat nebudou. Dokonce jej zcela zmláceného gestapo odvezlo do Koudelova ke konfrontaci, ale František i zde zarytě a vytrvale tvrdil, že nikoho tam nezná. A tak byl 19. 8. 1942 s dalšími odbojáři převezen do Berlína a postaven před soud, který jej odsoudil k smrti stětím gilotinou. Rozsudek byl vykonán v Berlíně dne 11. ledna 1943, kdy byl popraven stětím gilotinou. Bylo mu pouhých 22 let. Jednalo se o jediného československého výsadkáře - odbojáře, který byl popraven v Berlíně.

Rodinu Františka Pavelky poté vyzvaly německé úřady k úhradě nákladů spojených s vězněním a popravou, které činily 4.318 říšských marek.

Poválečnými pseudohistoriky byl zcela neprávem označen za zrádce a kolaboranta, teprve po roce 1989 bylo jeho jméno dostatečně očištěno. Za svou odvahu obdržel 3 Československé válečné kříže 1939 a v roce 1948 byl in memoriam povýšen na kapitána pěchoty v záloze. V roce 2017 obdržel vyznamenání Kříž obrany státu ministra obrany České republiky in memoriam.


Této fotografii věnujte prosím pozornost. Čtvrtý zleva je František Pavelka. Druhý zleva je jeho spolužák z gymnázia Libor Zapletal. A třetí zprava je Jozef Gabčík, člen asi nejznámějšího výsadku Anthropoid.
Zdroj: Wikipedie, Kmenový list, vlastní bádání
https://www.druhasvetova.com/?p=osobnosti/ceskoslovensko/Svobodnik_asp_Frantisek_Pavelka
http://www.svoboda.info/zpravy/region/pred-75-lety-byl-popraven-vysadkar-frantisek-pavelka/
Jak na kešPrvní indicii lze získat na úvodních souřadnicích keše. Pro získání dalších dvou indicií do vzorečku je vhodná domácí příprava.

Na úvodních souřadnicích stojíte před domem, kde dřív stál rodný dům Františka Pavelky, dnes jde o adresu Smetanovo nábřeží 15. Naproti domu přes silnici je lampa veřejného osvětlení s dopravními značkami určujícími konec zákazu zastavení. Na zadní straně jedné ze značek je štítek firmy Hicon, v němž v řadě měsíců chybí jednociferné číslo, jež bude vaší indicií A.

Pro získání indicie B doporučuji vyslechnout si známou píseň Battledress od Honzy Vyčítala. Na jednom místě v písničce zazní několik recitovaných slov (ne zpívaných) s názvy výsadků. Zajímá nás název výsadku zmíněného hned před názvem výsadku Františka Pavelky. Počet písmen tohoto výsadku je vaše indicie B.

Indicii C získáte správnou odpovědí na otázku: Kolik musela maminka Františka Pavelky zaplatit za popravu svého syna?
a/ 4.318 protektorátních korun C=6
b/ 4.318 říšských marek C=4
c/ 2.318 říšských marek C=8


VZOREC PRO VÝPOČET FINÁLKY:
N 48° 44.(ABC : 2) - 11
E 016° 54.[(ABC : 2) - 13] : A

A SOUČASNĚ ZA OHROMNÉ PODPORY A POMOCI KAČERA DIDIUS.FALCO.
MNOHOKRÁT DĚKUJI!!


V KEŠI UMÍSTĚNÁ CWG JSOU NA VÝMĚNU!!!


Additional Hints (Decrypt)

h cngl fgebzh qboer znfxhwgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)