Skip to content

Po stopách KHB - Chroustov Multi-cache

Hidden : 02/11/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

CHROUSTOV

Před budovou obecního úřadu v Chroustově, v malé vísce na nymburském okrese se zhruba dvěma stovkami zde trvale žijících obyvatel, hrdě upírá svůj zrak k nebi socha Karla Havlíčka Borovského na svém pískovcovém podstavci. A upírá jej už více než sto let:

Z usnesení sjezdu rodáků chroustovských dne 5. června 1911 rozhodnuto bylo postaviti v obci Chroustově důstojný pomník neohroženému našemu bojovníku za naše svatá a nezadatelná práva národní, Karlu Havlíčku Borovskému. K tomuto cíli utvořen byl 1911 spolek, který za přispění všech přátel Havlíčkových odevzdá o nastávajících svátcích svatodušních ve dnech 31. května a 1. června r. 1914 naší veřejnosti PAMÁTNÍK HAVLÍČKŮV nákladem 1.600 K.

Zveme proto všechny rodáky chroustovské, veškeré korporace, vlastenecké spolky, jednoty sokolské, sbory dobrovolných hasičů a všechny ctitele Havlíčkovy, aby ve dnech těchto korporativně k slavnosti té zavítali. Zejména pak všem rodákům chroustovským na srdce klademe, aby do jednoho k slavnosti se dostavili a pokud se ještě tak nestalo, za členy spolku se přihlásili. Členské příspěvky jsou: Člen zakládající 25 K, činný 5 K a přispívající 1 K.

Považte národní uvědomění tehdejší a tu pospolitost, kteréžto vlastnosti v dnešní době mnozí nánosem vlasteneckého patosu nazývají. A taky považte, že občané a rodáci chroustovští při večerním tanečku dokázali zaplnit všechny tři místní hostince ... a že se ti tři hostinští uměli v takové vísce uživit!

O samotné soše se toho z obvyklých pramenů moc nedozvíme. Jejím autorem je sochař Alois Khun, rodák z Vojic u Jičína, kde od roku 1904 provozoval vlastní sochařský a kamenický závod. Jeho jméno bývá komoleno na Kuhn ... Vojice se snadno změní na Votice ... no prostě zmatek. Národní památkový katalog sochu nezná a k autorovi se nehlásí ani regionální katalog místních význačných osobností. Tahle socha je prostě zakrytá tajemnem a je to škoda, protože se jedná o velmi netradičně pojaté dílo s mnoha doprovodnými prvky a citáty vytesanými do pískovce.

A jak jsem před sochou v tom mrazivém počasí stál, fotil si ji a o tomhle všem přemýšlel, přibrzdila vedle mne své trekové hole vitální seniorka. Co prý že si to tu fotím? Ujistila se, že skutečně fotím Havlíčka, a podivila se: "Hmmm ... kvůli Havlíčkovi sem moc lidí nejezdí. Ale poved se, že jo? Jen je pod těmi stromy už zase celej zelenej. Naposledy jsme ho čistili před sedmi roky, když jsme tu měli to stoletý výročí. Budu se muset zastavit za starostou, že by ho bylo potřeba na jaře zase vykartáčovat!" Tak pravila, nastartovala své hole a zmizela mi z dohledu v zatáčce za kostelem...

 
Stage 1 - N 50° 17.213' E 15° 20.825'
 

A = počet řádků hlavního nápisu (citátu) pod sochou KHB
B = ciferace počtu slov tohoto citátu
C = ciferace letopočtu ze zadní strany pomníku ve druhém řádku
D = ciferace letopočtu ze zadní strany pomníku ve třetím řádku
E = ciferace čísla popisného obecního úřadu v pozadí sochy KHB
F = ciferace evidenčního čísla poštovní schránky umístěné na budově obecního úřadu

 
Finální souřadnice:
 
N 50° 17 . (A+1) (B+1) (C-B)
E 015° 20 . (D+1) (E-B) (F+D)

 
 

Additional Hints (Decrypt)

Cbq gbh qehubh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)