Skip to content

MM - bonus Mystery Cache

Hidden : 02/09/2021
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MM - Matura iz Matematike - BONUS

OPOZORILO: Zakladek se NE nahaja na objavljenih koordinatah. Koordinate začetne lokacije zaklada pridobite z reševanjem spodnje naloge, koordinate za nadaljevanje pa s pomočjo podatkov iz zakladkov serije MM. 

Ne le maturanti, vsi geolovci - vabljeni na sprehod! Najprej vaja pri reševanju nalog, nato oddih v naravi med opravljanjem mature z razvedrilom pri iskanju. Ali pa le kot spomin na čase, ko ste v mladosti trli takšne in podobne orehe…

Maturo (od leta 2003 naprej poimenovano »Splošna matura«) v sedanji obliki v Sloveniji poznamo od leta 1995.

»Matura, ki jo je v letu 1995 opravljal novi rod maturantov, je naslednica slovenske mature in njenega izročila pred letom 1958 in hkrati njena različica…« (Maturitetno letno poročilo – Matura 1995)

Z uspešno opravljeno splošno maturo pridobi kandidat srednjo izobrazbo in tako možnost vpisa v kateri koli univerzitetni ali strokovni študij.

Predmet MATEMATIKA je (poleg slovenščine in tujega jezika) obvezni predmet splošne mature. Kandidati ga lahko opravljajo na dveh ravneh zahtevnosti (osnovna raven, višja raven). V času od ponovne uvedbe mature se izpit iz matematike ni bistveno spreminjal.

Z letom 2021 se uvaja nekaj novosti / sprememb pri maturitetnem izpitu iz matematike. Nekaj ključnih novosti:  

  • Tako na osnovni kot na višji ravni se pišeta dve izpitni poli (90 min + 90 min)
  • Prva izpitna pola se na obeh ravneh rešuje brez računala, pri drugi izpitni poli je dovoljeno računalo
  • Osnovni nivo sestavljajo naloge tipa A (8 kratkih nalog) in tipa B (6 krajših strukturiranih nalog)
  • Višji nivo sestavljajo naloge tipa B (6 krajših strukturiranih nalog) in tipa C (2 strukturirani nalogi)

Za osvojitev serije MM je potrebno rešiti maturitetno polo iz matematike na osnovnem nivoju, to je 14 nalog (8 kratkih nalog tipa A in 6 krajših strukturiranih nalog tipa B). Uporaba računala (kalkulatorja) je pri reševanju teh nalogah seveda dovoljena. smiley   V posameznih zakladih se nahajajo podatki za izračun BONUS zakladka, za katerega je potrebno rešiti tudi eno nalogo iz višjega nivoja mature iz matematike (strukturirana naloga tipa C).

Zakladi serije MM tvorijo (skoraj) krožno pot, dolgo približno 7 kilometrov. V primeru, da imate vse zaklade rešene in koordinate pridobljene, boste za celotno pot z iskanjem 14 zakladov potrebovali 3-4 ure. Za bonus zakladek boste od izračunanih koordinat potrebovali vsaj še dodatno uro. Za iskanje bonusa bo potrebno nekaj več fizičnega (vzpon, nekaj brepotja, kanček plezanja) in nekaj malega psihičnega (računanje, iskanje) napora.

O zakladu MM - bonus

Za izračun izhodiščnih koordinat bonus zakladka morate rešiti spodnjo nalogo (primer maturitetne naloge tipa C).

Namig za iskanje zaklada se nahaja na: 

N 45° 47.U+R*S*(V+Z)+Z

E 014° 13.(S*T+V-Z)*(S-Z)

Additional Hints (Decrypt)

I yrfh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)