Skip to content

Bohuslav Kouba Mystery Cache

Hidden : 02/28/2021
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Dne 7. července 1911 se v Újezdě pod Kladnem (dnes součást Kladna) narodil Bohuslav Kouba. Jeho
rodiče to ještě nevědí, ale jejich syn bude jeden z hrdinů a vlastenců.

 Újezd pod Kladnem mapa:

                                 

Újezd pod Kladnem:

Otec Josef pracoval v kladenských hutích, matka Anna, rozená Štěpánková byla v domácnosti (kromě Bohuslava měli ještě syny Karla a Josefa).
Vychodil obecní školu a měšťanku v Kladně. Pak nastoupil na Státní průmyslovou školu. Po dvou letech ale studia ukončil a šel se učit soustružníkem.
1.září 1932 se hlásil na základní vojenskou službu u 5.pěšího pluku v Praze. Byl povýšen na svobodníka. Bohužel pro vadu zraku byl propuštěn na trvalou dovolenou. V civilu prošel různým zaměstnáním. Začátkem roku 1940 se rozhodne přes Slovensko a balkánskou cestu dostat do Francie. Zde se účastnil ústupových bojů. Do Anglie se dostává koncem roku 1940. Už začátkem roku 1941 je vybrán pro akce ve vlasti. Intenzivně se připravuje v kurzech. Byl zařazen do paraskupiny Bioscop. Krycí jméno Karel Táborský. Společně s čet. abs. Bublíkem a čet. Hrubým.
Jejich úkol byl sabotážní. Sabotáže v továrnách a tratích na Moravě.

čet. abs. Bublík

             
čet. Hrubý

První pokus dostat se do vlasti proběhl dne 25. dubna 1942. Na palubě byla paraskupina Bivouac a paraskupina Bioscop. Startují ve 20:55 minut. Bohužel pro špatné počasí byl výsadek zrušen a letadlo se vrátilo.
Druhý pokus nastal dne 27. dubna 1942. Zde se k oběma paraskupinám přidává Oldřich Dvořák.
Paraskupina Steel.
28. 4. 1942 jsou všichni vysazeni u osady Požáry na Křivoklátsku.
Zde se rozdělí. Kouba a jeho podřízení jdou vlastním směrem. Členové paraskupin Bivouac a Steel jdou spolu.
Není jasné, kde a kdy tomu došlo, ale jisté je že Bohuslav Kouba své dva druhy opustil. On sám zůstane v Praze a Hrubý s Bublíkem jedou na Moravu. Patrně plán byl, že zajistí vyzvednutí věcí a jeho kolegové zatím zajistí ubytování na Moravě. Není jisté, jak se Kouba napojil na odboj a na výsadkáře v Praze. Jisté je to, že se v Praze uskuteční setkání, na kterém je Kouba, Mikš, udává se i Valčík a Vlastimil Moravec. Dle zdrojů je dohodnuto, že se pro věci půjde 1.května.
A tak 1. května. přijede dle dohody Kouba za Mikšem do Bělče. Zde u rodiny Josefa Kusého ale zjistí, že Mikš šel pro věci už 30. dubna. a že došlo k přestřelce. Naštěstí Arnošt Mikš ukázal Josefu Kusému fotku Bohuslava Kouby a dal mu informace kam má Kouba jít, kdyby Mikš nebyl přítomen. Buď na četnickou stanici v Táboře či v Kutné Hoře. Kouba věděl, že v Táboře má hledat pomoc u Mikšova bratra a v Kutné Hoře u stržm. Matušky. Kouba zůstal u Josefa Kusého až do rána 2. května. měl velké štěstí. Odpoledne 2. května. zazvonilo u rodiny Kusých gestapo a Josef Kusý byl zatčen.
Kouba se rozhodl pro cestu do Kutné Hory. Tam se dostane odpoledne a hned se vydá k četníkům a ptá se, zda tam není vzkaz pro pana Táborského. Nebyl a sloužící četník mu řekne, že je tam sám a všichni tam budou ráno.
Kouba jde tedy přenocovat do hotelu Černý kůň. Ráno přijede na četnickou stanici gestapo a začne pátrat, zda tam nebyl někdo, kdo se představil jako Táborský. Když neuspějí, ukážou všem fotku

Kouby (fotka byla nalezena buď u Arnošta Mikše či Josefa Kusého. Informace kam mohl Kouba jít, mají z notýsku Arnošta Mikše a z výslechu Josefa Kusého)
V 10 hodin vejde na četnickou stanici Bohuslav Kouba.
Zde se uvádějí 2 verze. Společné mají to strážmistra Bláhu. Tento četník byl bohužel poctivý pomocník okupační moci. A tak jako na Požárech, tak i zde je několik četníku vlastenců a jeden pomocník nacistů.
První verze:

Kouba se ptá na vzkaz pro Táborského. Bohužel v ten moment vstoupí do místnosti Bláha a Koubu pozná. Kouba je zatčen a odveden do místnosti velitele. Zde přizná kdo je a je požádán o své propuštění. Bláha trvá na tom, aby byl předán gestapu. Velitel odvolá všechny četníky z místnosti a je ochoten pomoci. Nabídne mu možnost útěku. Bohužel, Kouba zjistí, že mezi četníky je jeden, který by vše nahlásil Němcům. Proto se rozhodne spáchat sebevraždu. Hned jak zůstane chvilku o samotě, Kouba použije jed cyankáli. Nevíme, zda o tom velitel věděl, či ne.
Verze druhá:

Kouba se ptá na vzkaz pro Táborského. Bohužel v ten moment vstoupí do místnosti Bláha a Koubu pozná. Kouba je zatčen a odveden do místnosti velitele. Zde přizná kdo je a je požádán o své propuštění. Bláha se ale začne omlouvat, že v případě, že by byl Kouba propuštěn a přišlo by se na to, tak všichni četníci a jejich rodiny skončí na popravišti. Takže ho pustit nemohou. Na to Kouba požádá o sklenku vody. Po napití se u Kouby začnou projevovat příznaky otravy. Padne k zemi mrtev. Jisté je to že na četnické stanici v Kutné Hoře leží dne 3. května 1942 mrtev velitel paraskupiny Bioscop.
Gestapo odvezlo jeho tělo do Prahy. Bylo pitváno a tělo bylo hozené do společného hrobu na Ďáblickém hřbitově.
In memoriam byl 1. prosince 1945 jmenován podporučíkem pěchoty a povýšen na poručíka pěchoty.
17. července 1948 byl in memoriam povýšen na nadporučíka pěchoty.

Bohužel tak jako nemá svůj vlastní hrob, tak ani nemá svou pamětní desku na rodném domě. Narodil se v Újezdě čp. 91. Bohužel Újezd jako takový již neexistuje, protože v 60. letech minulého století v rámci rozšiřování kladenských hutí byly zde stojící domy zbourány. Bohuslavu Koubovi byla věnována pamětní deska s jeho jménem, umístěná nad vchodem do hutí. Ty však dnes již také v podstatě neexistují, takže o dalším osudu desky nevíme.
Tato keš je malé věnování jeho památce.

Zdroj: wiki, vlastní bádání, kniha Jan Hrubý a moc děkuji Přemyslu Černému-Didius.falco a Václavu Zavřelovi-Šumakovi( KGB LIbčice).

Additional Hints (Decrypt)

1. Uyrqrw fbhenqavpr.
2. Xóq mázxh i yvfgvath. Uyrqágr qra n zrfíp. :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)