Skip to content

Po stopách KHB - Chotěboř Multi-cache

Hidden : 03/10/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

CHOTĚBOŘ - VILA KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Na dosud nezastavěném severovýchodním nároží dnešních ulic Tyršova a Legií si v roce 1910 vystavěl vlastní rodinný dům Václav Pěch, významný chotěbořský stavitel počátku dvacátého století. Nevelká pozdně secesní vila je částečně podsklepenou jednopatrovou stavbou nepravidelného půdorysu, která postrádá od severu, na rozdíl od ostatních vil v lokalitě, tradiční odstup od chodníku formou předzahrádky, a je tak z Tyršovy ulice postavena přímo v uliční čáře.

Z hlavní střechy vychází zašpičatělý sedlový výběžek, zakončený skládanou polychromovanou lomenicí, odkazující motivem i barevností na architektonickou tvorbu Dušana Jurkoviče, inspirovanou slovanským lidovým ornamentem. Fasády vily jsou řešeny velmi střídmě, v duchu pozdní secese. Dekorativnímu vyvrcholení severního uličního průčelí dominuje vysoké schodišťové okno, nad kterým je umístěno portrétní vyobrazení Karla Havlíčka Borovského, vyhotovené z plochých glazovaných obkladaček čtvercového formátu.

V osmdesátých letech byl dům necitlivě přestavěn pro provoz školní družiny a v devadesátých letech došlo k jeho částečné rehabilitaci. V současnosti funguje jako "Lékárna U Havlíčka", kterou provozuje nadnárodní lékárenská síť.

 
Stage 1 - N 49° 43.081' E 15° 40.309'
 

ABC = číslo popisné domu
DEF = číslice uvedené na modré tabulce vodovodní přípojky (umístěné na domě mezi dvěma přízemními okny), seřazené zleva vpravo a shora dolů.-)
GH = počet tmavě modrých obkladaček pod portrétním vyobrazením KHB

 
Finální souřadnice:
 
N 49° 42 . (E) (H) (F-G)
E 015° 40 . (C) (D+G) (A)

 
 

Additional Hints (Decrypt)

oevmn - qhgvan - h mrzr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)