Skip to content

Terezin Games 2022 Mega-Event Cache

This cache is temporarily unavailable.

evenTeam: CZ:
Děkujeme všem za účast na letošních hrách. Věříme, že jste si mega užili i přes neskutečné horko, které nám letos počasí nadělilo. Množí se dotaz ohledně suvenýru k mega - taky jsme byli překvapení, že po zalogování není. Suvenýr byl vytvořen a k eventu přidělen ale někde se vyskytl šotek. Samozřejmě jsme hned v neděli kontaktovali groundspeak aby to zkontroloval - věříme, že brzy bude suvenýr doplněn.

Výsledky ke hrám naleznete na webu Terezinskehry.cz a zároveň přikládáme odkazy na tabulky s výsledky: Tajná mise a Ďábelská hra.

Dle příslibu posílám slevový kód do únikové hry Challengezone.cz. Hra Gotham je totožná s Ďábelskou hrou a tak týmy co ji odehrály na mega už ji znají, ale ostatní můžete využít kód pro slevu 500Kč MEGA22 , který platí do konce srpna 2022.

DE:
Vielen Dank an alle für die Teilnahme an den diesjährigen Spielen. Wir glauben, dass euch das mega gefallen hat, trotz der unglaublichen Hitze, die uns das Wetter dieses Jahr beschert hat. Es gibt eine wachsende Frage nach dem Mega-Souvenir - wir waren auch überrascht, dass es nicht nach dem Einloggen ist. Ein Souvenir wurde erstellt und dem Ereignis zugeordnet, aber irgendwo war ein Kobold. Natürlich haben wir Groundspeak am Sonntag kontaktiert, um es zu überprüfen - wir glauben, dass das Souvenir bald hinzugefügt wird.

Die Ergebnisse der Spiele finden Sie auf der Website Terezinskehry.cz und gleichzeitig fügen wir Links zu den Tabellen mit den Ergebnissen bei: Secret Mission und Devil's Game.

Gemäß dem Versprechen sende ich einen Rabattcode an das Fluchtspiel Challengezone.cz. Das Spiel Gotham ist identisch mit dem Spiel des Teufels, daher kennen es die Teams, die es auf Mega gespielt haben, bereits, aber andere können den Code für einen Rabatt von 500 CZK ** MEGA22 ** verwenden, der bis Ende August 2022 gültig ist.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Theresienstadt in einem Jahr!

EN:
Thank you all for participating in this year's games. We believe that you enjoyed the mega despite the incredible heat that the weather gave us this year. There is a growing question about the mega souvenir - we were also surprised that it is not after logging in. A souvenir was created and assigned to the event, but there was a goblin somewhere. Of course, we contacted groundspeak on Sunday to check it out - we believe that the souvenir will be added soon.

You can find the results for the games on the Terezinskehry.cz website and at the same time we attach links to the tables with the results: Secret Mission and Devil's Game.

According to the promise, I am sending a discount code to the escape game Challengezone.cz. The game Gotham is identical to the Devil's game, so the teams that played it on mega already know it, but others can use the code for a discount of 500 CZK ** MEGA22 **, which is valid until the end of August 2022.

We will be looking forward to seeing you again in Terezín in a year!
Za rok se budeme těšit opět v Terezíně na viděnou!

More
Hidden : Saturday, 18 June 2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

18 June 2022, 08:00 - 19:00

Dobrodružství pro každého

 

Zveme všechny příznivce dobré zábavy na desátý ročník tradičního adrenalinového MegaEventu Terezínské hry 2022

 

Místem konání je kavalír II a jeho okolí v Terezíně, který vás svou atmosférou a kulisou vtáhne do víru připravovaného programu.
V průběhu víkendu od 17. do 19. června můžete zažít adrenalinové zážitky, poznat bohatou historii místa a hlavně dobře se bavit. Program připravujeme pro celou rodinu.
Děti se mohou těšit na dobrodružství v pevnosti, zařádí v dětském zábavném centru a užijí další doprovodný program.
Milovnici dobrodružství vyrazí na Tajnou Misi. V průběhu víkendu se můžete těšit na různe workshopy a doprovodný program.
Sledujte listing, kde průběžně budeme zveřejňovat nové informace s příprav.

 

Program

 

Zahájení Terezínských her 2022 - pátek 17.6.2022 v 16:00h
Ukončení her : Neděle 19.6. 2022 v 11:00h

 

Další informace o Terezínských hrách získáte na webu www.TEREZINSKEHRY.cz


 

Wir laden alle Freunde des Vergnügens zum zehntes Jahrgang des bereits traditionellen Mega-Events Theresienstädter Spiele 2022 ein.

 

Wie immer finden die Spiele in der Großen Festung statt, die das Programm durch ihre einzigartige Atmosphäre, sowie Kulisse noch interessanter macht.
Während des Wochenendes vom 17. bis 19. Juni könnt ihr Spannendes erleben, die Geschichte der Stadt kennen lernen und euch vor allem amüsieren. Das Programm ist auf die ganze Familie zugeschnitten.
Kinder können sich auf Abenteuer in der Festung freuen, sich dem Unterhaltungszentrum für Kinder anschließen und ein weiteres Begleitprogramm genießen.
Abenteuerliebhaber machen sich auf eine geheime Mission. Am Wochenende können Sie sich auf verschiedene Workshops und Begleitprogramme freuen. Sehen Sie sich die Liste an, in der wir kontinuierlich neue Informationen mit Vorbereitungen veröffentlichen.

 

Program

 

Start - Terezin Games 2022 - Freitag 17.6.2022 um 16:00Uhr
Ende : Sonntag 19.6. 2022 um 11:00Uhr

 

Weitere Informationen über die Theresienstädter Spiele findet ihr auf: www.TEREZINSKEHRY.cz


 

We would like to invite all fans of great entertainment to the 10th year of traditional MegaEvent Terezin Games 2022.

 

As always the games will take place in the Great Fortress of Terezin, which has its own specifical atmosphere and will take you to the programme.
During the weekend 17th - 19th June you can experience adrenaline mission, learn about rich town history and mainly enjoy yourselves a lot. The programme is being prepared for all family.
Children can look forward to adventures in the fortress, join the children's entertainment center and enjoy another accompanying program.
Adventure lovers set out on a secret mission. During the weekend you can look forward to various workshops and an accompanying program. Watch the listing, where we will continuously publish new information with preparations.

 

Programme

 

Start of Terezin Games 2022 - Friday 17.6.2022 at 16:00
Ending : Sunday 19.6. 2022 at 11:00

 

Other information about the Terezin Games will find on our official websites www.TEREZINSKEHRY.cz
 
 
 

Geocoin, trička CWG - Terezín Games 2022

Geocoin je možné objednávat ve verzi nelimitní (antique copper), limitní (antique silver) a super limitní (black nickel). Antique gold je možné objednávat pouze v sadě nebo při registraci do hry Za pokladem nebo Tajná mise.

Objednávka/order/ na eshopu Mega

 

Trička Terezínské hry 2022


Je možné si objednat tričko pro Terezínské hry 2022 ve verzi trackovací a netrackovací - v provedení dámské a pánské.

 

Objednávka/order/ na eshopu Mega

Speciální sada CWG

Sada je pouze na objednání není ji možné zakoupit na místě

Objednávka/order/ na eshopu Mega

Additional Hints (No hints available.)