Skip to content

Karel Havlicek Borovsky Multi-cache

Hidden : 03/11/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


zaklady obra

Karel Havlíček Borovský (31.10.1821 - 29.7.1856), vlastním jménem Karel Havlíček, se narodil do rodiny kupce v Borové u tehdejšího Německého Brodu, kde prožil dětství, později se rodina přestěhovala do Brodu, kde měl otec obchod. Zde vystudoval gymnázium, potom filozofii v Praze. Vstoupil do kněžského semináře, ale ten v roce 1841 opustil pro odlišné názory na konzervatismus a celibát kněží. Do konce života pak římskokatolickou církev kritizoval. Pobýval rok v Rusku, kde byl vychovatelem u významného profesora, a také po tomto pobytu změnil svůj názor týkající se rusofilství. Byl pak přesvědčen o nereálnosti slovanské vzájemnosti.

V roce 1846 se stal redaktorem Pražských novin, v roce 1848 se zasadil o přejmenování Koňského trhu na Václavské náměstí a Dobytčího trhu na Karlovo náměstí, založil populární Národní noviny, první česky psaný deník spadající do liberálně-národní orientace.

Po zákazu Národních novin odjel Havlíček do Kutné Hory, kde začal vydávat časopis Slovan. Používal také pseudonym Havel. Přídomek Borovský si přidal podle svého rodiště a často své literární kritiky a články podepisoval Borovský Havel.

V listopadu 1851 stál před soudem v Kutné Hoře za protirakouskou činnost, ale díky skvělé obhajobě byl osvobozen. Havlíček se rozhodl odejít do ústraní, politicky se dál neangažovat, rakouské úřady ho však po pár týdnech deportovaly do Brixenu v jižním Tyrolsku. V roce 1852 zde sepsal satirické Tyrolské elegie, r. 1854 alegorii Král Lávra. Ve vyhnanství žil necelé čtyři roky. Neměl kontakt s přáteli ani s děním v Praze a byl velmi nešťastný. Rozhodl se podepsat policejní protokol, že nadále nebude pokračovat ve veřejných aktivitách a nebude působit v Praze a mohl se tedy vrátit domů k matce do Německého Brodu. Pobyt v Praze mu úřady povolily rok poté, to už ale byl těžce nemocný a 29.června 1856 zemřel.

Havlíčkův pohřeb se stal národní protirakouskou manifestací. Uspořádali ho Ferdinand Náprstek (bratr Vojty Náprstka), J. V. Frič a manžel Boženy Němcové, Josef Němec. Účastnily se ho přední osobnosti tehdejšího českého společenského a politického života. Je pochován na Olšanských hřbitovech.

Kartel Havlíček Borovský se stal národním mučedníkem a byl uctíván. Je považován za zakladatele české žurnalistiky a literární kritiky. Mj. také překládal dílo Gogola, Voltaira, Mickiewicze.

Stejně jako v mnoha českých a moravských městech i v Hořicích byla na jeho na jeho počest vztyčena socha a pojmenována jedna z nejdelších ulic. Pískovcová socha profesora hořické kamenické školy Antonína Máry od roku 1929 stála na náměstí Jiřího z Poděbrad a později byla přemístěna na dnešní místo před školu Na Habru.

A jak na keš: Úvodní souřadnice Vás přivedly před sochu KHB. Až se pokocháte pohledem, udělejte vlevo vbok. Na druhé straně ulice uvidíte na budově školy letopočet římskými číslicemi a pod ním pamětní desku. Přejděte k ní a na posledním řádku vyhledejte letopočet AB.C.DEFG. Hodnoty dosaďte do níže uvedeného vzorce a hurá pro finálku. V keši je tužka, ale znáte to.

N 50°2(B),(A)(E-D)(B-D)

E 15°3(E-F),(D+G)(B+G)(C)

Additional Hints (Decrypt)

qin z ilfbxb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)