Skip to content

#01 - Povodje trail Traditional Geocache

Hidden : 03/12/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Vabljeni na krožno sprehajalno pot med Povodjem, Skaručno in Zavrhom pod Šmarno goro. Pot je s kolesom prevozna, le na določenih odsekih so zakladi malo izven lepe poti. Celotni krog meri okoli 9 in pol km.

Povodje je majhno razpršeno naselje južno od Vodic in severo-vzhodno od Šmartna pod Šmarno goro. Vključuje zaselka Cestni Rebov in Gmajniški Rebov. Naselje sestavljata dve skupini hiš v dolini. Mali vrh (485 m) se dviga nad naseljem, skozi naselje pa teče potok Gameljščica, ki ga napajata dva pritoka: potoka Poljšak in Dobraca. Tla so ilovnata, na zahodni strani naselja so polja.

Ostanki rimske utrdbe v Povodju pričajo o zgodnji poselitvi območja. Leta 1953 je Slovensko ribiško društvo zgradilo valilnico postrvi ob potoku Gameljščica na mestu zapuščenega mlina.

Kužni stolpec

Na severnem robu naselja, na meji s sosednjo Skaručno in križiščem s cesto na Vojsko, stoji kužni steber. Steber je izklesan iz peščenjaka in naj bi izhajal iz 17. stoletja.

Pot vas sicer mimo teh znamenitosti ne bo vodila, boste pa lahko pobegnili iz mesta in uživali v svežem zraku gozda in polj. Pot gre tudi mimo piknik prostora Dol, ki se nahaja v vasi Skaručna, nadaljuje se čez gozd in mimo vasi Zavrh pod Šmarno goro. Tukaj se nahaja hiša v kateri se je 6. julija 1845, rodil eden izmed velikih Slovencev, župnik, skladatelj, publicist in planinec Jakob Aljaž.

Posebno veliko vlogo je imel pri razvoju slovenskega planinarstva. Med župnikovanjem na Dovjem je za pet goldinarjev kupil Kredarico in vrh Triglava ter tam dal zgraditi skromno zavetišče, imenovano Aljažev stolp. Zemljišče je kasneje podaril Slovenskemu planinskemu društvu. Zgraditi je dal tudi nekatere druge planinske koče v Triglavskem pogorju: Triglavski dom na Kredarici, dom v Vratih (danes Aljažev dom) in Staničevo zavetišče tik pod vrhom Triglava. Označil je tudi številne planinske poti. Zanimal se je tudi za glasbo. Pisal je predvsem zborovske pesmi, v katerih prevladujeta domovinska ljubezen in ljubezen do gora, med katerimi izstopata Triglav moj dom in Slovan, na dan.

Prenovljeno rojstno hišo v Zavrhu danes uporabljajo različna kulturno umetniška društva, v njej potekajo razne razstave likovnih in fotografskih del, kulturne prireditve, slavnostne akademije ter ostali zanimivi dogodki vredni ogleda.

Pot vas nato popelje skoraj do izhodišča oziroma od točke 42 sledite poti nazaj proti Povodju. Če vam bo pot prekratka, pa lahko po koncu zavijete še na Šmarno goro.

ENGLISH:

Welcome to the circular forest trail between Povodje, Skaručna and Zavrh pod Šmarno goro. You can escape the city and enjoy the fresh air of forest and fields. This trail takes you mostly through forest and villages at the bottom of Šmarna gora.

Povodje is a small dispersed settlement south of Vodice in the Upper Carniola region of Slovenia. It includes the hamlets of Cestni Rebov and Gmajniški Rebov.

The settlement consists of two groups of houses in a valley. Little Peak (Slovene: Mali vrh, 485 m) rises above the settlement, and Gameljščica Creek flows through the settlement, fed by two tributaries: Poljšak and Dobraca creeks. The soil is loamy and there are fields on the west side of the settlement.

The remains of a Roman fortification in the Povodje attest to early settlement of the area. In 1953, the Slovenian Fishing Association built a trout hatchery along Gameljščica Creek at the site of an abandoned mill.

Plague column

A plague column stands at the north edge of the settlement, at the border with neighboring Skaručna and the intersection with the road to Vojsko. The column is carved from sandstone and is believed to date from the 17th century.

The path will not take you by all this sights, but you will pass a picnic place in Skaručna, follow the path through the forest and pass the village Zavrh pod Šmarno goro. In this village there’s a house where Jakob Aljaž was born. He was a priest, composer, publicist and mountaineer. He had a modest shelter called the Aljaž Tower built on top of Triglav, highest Slovenian mountain.

The trail is about 9 km long and you can cycle most of it. In some sections the caches are a bit off the main (bike) path. The trail ends at cache 42 where you follow the sign back to Povodje.

vir/source: Wiki

Spletna stran občine Medvode.

Additional Hints (Decrypt)

zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)