Skip to content

<

De Kockengense polder

A cache by Pc_Queen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/12/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


De naam Kockengen is afkomstig van Cocagne, de Franse naam voor Luilekkerland en dat ook wel het land van Kokanje wordt genoemd. De bisschop van Utrecht gaf in de tijd van de Grote Ontginning (10e tot 13e eeuw) de opdracht om het huidige Groene Hart te laten ontginnen. Om de pioniers aan te lokken gaf hij de gebieden aantrekkelijke namen. Daarom werd Kamerik afgeleid van Kamerijk, Spengen afgeleid van Spanje en Portengen van Bretagne.

Door het inklinken van de bodem werd het noodzakelijk de ontginningen (polders) via kaden en dijken te beschermen. Men moest zelfs toevlucht nemen tot bemaling via molens. Eerst via handmolens, later via rosmolens aangedreven door paarden en rond de eerste helft van de 15e eeuw via windmolens. In 1385 werd het schilderachtige watertje de Heycop gegraven en in 1413 de Bijleveld, beide om de polders van het Utrechtse Oude Rijngebied van overtollig water te verlossen. Dit zorgde ervoor dat het dorp Kockengen goede waterverbindingen kreeg met de Vecht, de Amstel en de Oude Rijn.

In 1535 verleent Keizer Karel V de heerlijkheden Kockengen en Spengen het schepenrecht. Dit is een recht om rechtspraak te doen plaatsvinden door schout en schepen, in plaats van door schout en buren. In de Nederlands Hervormde Kerk is nog steeds de zogenaamde schepenbank aanwezig. Ook dit wijst erop dat het dorp toen een vrij grote, belangrijke plaats geweest moest zijn. Een grappig detail is dat die schepenbanken nog steeds worden gebruikt als kerkenraadsbanken.

De cache:
Voor dit puzzeltje moet je eventjes de tijd nemen, in die tijd kun je genieten van het uitzicht over de polder.
Graag de puzzel weer in elkaar draaien en zoals gevonden achterlaten!

English below:

The name Kockengen comes from Cocagne, the French name for Lazy Sweet Country and also called the land of Kokanje. During the time of the Great Reclamation (10th to 13th century), the bishop of Utrecht gave the order to have the current Green Heart reclaimed. To attract the pioneers, he gave the areas attractive names. Therefore Kamerik was derived from Kamerijk, Spengen derived from Spain and Portengen from Brittany.

Due to the settling of the soil, it became necessary to protect the reclamation areas (polders) via quays and dikes. They even had to resort to drainage via mills. First through hand mills, later through horse-powered horse mills and around the first half of the 15th century through wind mills. The picturesque water Heycop was dug in 1385 and the Bijleveld in 1413, both to rid the polders of Utrecht's Oude Rijn area of ​​excess water. This ensured that the village of Kockengen had good water connections with the Vecht, the Amstel and the Oude Rijn.

In 1535, Emperor Charles V grants the seigneurial rights to the manors of Kockengen and Spengen. This is a right to have justice done by bailiff and alderman, instead of by bailiff and neighbors. The so-called alderman's bank is still present in the Dutch Reformed Church. This also indicates that the village must have been a fairly large, important place at the time. A funny detail is that these aldermen's banks are still used as consistory banks.

The cache:
You have to take your time for this puzzle, during which time you can enjoy the view over the polder.
Please reassemble the puzzle and leave it as found!

Additional Hints (Decrypt)

Vrgf ina ubhg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.