Skip to content

Po stopách KHB - Jaroslav Hutka Traditional Geocache

Hidden : 06/02/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 
HAVLÍČKU HAVLE
Jaroslav Hutka (1977)


Mají tě v ohrádce, za mříž tě vsadili
Andělé z Brixenu, co vzývaj násilí
Pohádka pro děti, loutkové divadlo
Tahají za nitky nevyjdou na světlo

A podle litéry Paragraf šavle
Teď dumej o právu Havlíčku Havle

Trochus je popletl, řídil ses zákonem
Co platí nad lidmi a také nad pánem
Pán se však urazil, jaképak zákony
On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný

Co tě to napadlo foukat jim do kaše
Nejezdils na koni, cválal jsi na bleše
Pan Bach má básníky ve velké vážnosti
Jak rád je v erárních komůrkách pohostí

Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přít
Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit
A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal
Stačilo pochopit, stranou bys nezůstal

Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit
Korektně, zdvořile, nemoh jsi odepřít
Hostinské pokoje, mistře, už čekají
Oblek si neberte, lepší tam dávají

V Brixenu na rynku holky si šeptají
Zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají
Vždyť uměl hezky říct, nač my jen myslely
Že pěknej mužskej byl, proto ho zavřeli
 
 

NĚCO MÁLO KE KEŠI

O víkendu 29.-30. května 2021 se na zámku v Malči uskutečnily havlíčkovské slavnosti. Majitel zámku Václav Macháček Rieger tu tak společně se svými hosty fakticky zahájil půlrok oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského. Prostory zámku daly přátelskému setkání mimořádně slavnostní atmosféru, kterou umocnila tematická přednáška Magdalény Pokorné z Historického ústavu Akademie věd ČR, zahájení havlíčkovské výstavy Směle kupředu! ... a to vše bylo zakončeno vystoupením hudebníka a písničkáře Jaroslava Hutky, přičemž i v tak komorním prostředí sklidily zasloužený aplaus jeho dvě nejznámější skladby - Náměšť a Havlíčku Havle.

Keš jsem umístil na kopci u kapličky nad Malčí, na místě s úchvatným výhledem do krajiny. Nazujte si tenisky a s odhodláním se vydejte vzhůru. Ty nahusto nasázené vrstevnice v mapě tam nejsou jen tak pro srandu králíkům.-)

 
 

Additional Hints (Decrypt)

Zabubzabubzabubfgebz / qhgvan

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)