Skip to content

Škola v prírode - Tribeč Mega-Event Cache

Hidden : Saturday, 01 July 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

01 July 2023, 10:00 - 21:00

Pozývam ťa už na deviaty ročník Školy v prírode a zároveň prvý, ktorý je za rohom môjho rodného mesta a posledný, ak by sme to počítali na ZŠ (9. ročník).

Pohorie Tribeč
Pohorie Tribeč sa rozprestiera na území stredného Slovenska. Nachádza sa medzi mestami Nitra, Topoľčany, Partizánske a Zlaté Moravce. Nepatrí medzi rozsiahle pohoria, jeho najvyšší vrchol Veľký Tribeč meria len 829 m n. m. a jeho hrebeň je dlhý približne 35 kilometrov. Napriek tomu sa však mnoho návštevníkov zhodne na tom, že atmosféra tohto poverami opradeného miesta je veľmi špecifická.

Tajomstvo pohoria Tribeč
Toto pohorie bolo vraj v priebehu mnohých desaťročí svedkom udalostí, ktoré ľuďom nedajú spávať dodnes. Keďže sa nachádza medzi štyrmi dôležitými mestami, ľudia o ňom hovoria často aj ako o Bermudskom štvoruholníku. Už vyše 70 rokov sú tu zaznamenávané prípady zmiznutia ľudí, ktorí navonok nemajú vôbec nič spoločné. Všetci však zmizli bez stopy, v hĺbke tribečských lesov, bez toho, aby sa ich rodinám podarilo dopátrať, čo sa s ich blízkymi naozaj stalo...

Okolie
V blízkom okolí je množstvo zaujímavých miest, ktoré stoja za tvoju návštevu.
Neďaleko rekreačnej oblasti Remitáž sa nachádza priehradné jazero využívané na kúpanie, vodné športy i rybolov. Kúpanie je len na vlastné riziko, kvalita vody v jazere totiž podľa Úradu verejného zdravotníctva SR nie je na takéto využitie dostačujúca (ku dňu publikácie). Neďaleko vodnej nádrže Jelenec sa nachádza ešte rybník, tento sa však využíva len na lov rýb.
Chránený areál Jelenecká gaštanica sa nachádza cca 5 km severne za obcou Jelenec, jej rozloha je 3,8 ha. Za chránené územie bola vyhlásená v roku 1986, v dôsledku snahy o záchranu starého lesného porastu v Tríbeči. Gaštanica je najkrajší a najstarší umelo založený porast gaštana jedlého, ktorý sa úspešne aklimatizoval v prostredí dubovo-hrabových lesov. Objaviť tu môžete stromy staré 300 i viac rokov. Areál sa nachádza na severozápadnom svahu vrchu Dúň v nadmorskej výške 430 – 450 m n.m., je zvyškom starého porastu gaštana jedlého vysadeného v roku 1240-1241 grófom Forgáchom z gýmešského hradu.

Pomôcky pre tvoje ďalšie výlety:
Arborétum Mlyňany
Národný žrebčín Topoľčianky
Zubria zvernica v Topoľčiankach
Zámok Topoľčianky
Nitriansky hrad


Vzdialenosti na Školu v prírode - Tribeč:

Nitra: 15 km
Banská Bystrica: 110 km
Žilina: 130 km
Budapest: 140 km
Viedeň: 180 km
Brno: 210 km
Krakov: 290 km
Košice: 300 km
Praha: 430 km


PROGRAM, SOBOTA:
VOĽNÝ VSTUP (do 14:00):
- ranné pozorovanie vtákov s výkladom (skupinky)
- ranná rozcvička
- hry a súťaže pre deti a dospelých. Čakajú na teba rôzne rébusy a logické hry.
- predstavenie regiónu
- geologická prednáška a výstava
- otázky a odpovede - reviewer
- otázky a odpovede - eventy, CITO, mega eventy
- GIFF (premietanie)
PLATENÝ VSTUP
(osoba nad 140 cm, od 14:00):

- jazda na koni (deti a dospeláci do 77,78 kg)
- streľba z luku, kuše, vzduchovky, balančné a pohybové hry...
- športové súťaže o ceny
- netradičné hry
- šifry a T5 škôlka
- tri samostatné vstupy prednášok o prírode na Slovensku
- dôležitosť CITO eventov pre GC komunitu
- domáca záhrada - čo, kde, ako, kedy, prečo
- sadenie kvetov
- výstava detských kresieb
- výroba pohľadníc, príveskov, náramkov...
- vystúpenia Deti deťom (divadlo, tanec, spev..)
- vyrob si tričko
- kešerská pantomíma a pexeso
- výroba vtáčich búdok a kŕmidiel
- záhady Tríbečskeho štvoruholníka
- foto spomienky - všetky predošlé ročníky ŠVP
- odovzdanie vysvedčení absolventom so 100% účasťou ŠVP
- vedomostný kvíz
- karneval (potešme deti)
- živá hudba
PRÍJIMAČKY NA STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU
(súťaž zručnosti je vhodná aj pre deti):
- zručnosti s drevom, ručné šitie....
a ďalej čriepky z odborov ako odevný dizajn (domaľuj siluety), zdravotník, degustátor, kuchár/čašník, záhradník, lesník, automechanik, inštalatér, zlatník....
Ide o zábavu, nie o bodíky. Zapoj sa, zasmej sa, bavme sa.
INÉ:
- nové kešky v okolí
- LAB kešky
- detské ihrisko
- spoločná grilovačka, opekačka, gulášiky, fazuľovice...
- kešeri kešerom (gitarka pri ohníku)
- nočné aktivity
Závislé na WA logoch:
- detský bazén
- nafukovacie atrakcie a trampolíny
- prenosné toalety a sprchy
PLÁNOVANÉ SUBEVENTY: (Štvrtok, Piatok, Nedeľa)
- CITO (predbežne )na hrade Gýmeš & CHA Jelenecká gaštanica
- Nočná hra Tríbeč
- 3. event v príprave
- 4. event v príprave
Iné (Štvrtok-Piatok):
- jazda na koníkoch (piatok-sobota)
- pozorovanie vtáctva
- koncoročná päťminútovka učiva ZŠ
- hry a súťaže
- xWG hry a výmena
- pexeso, pantomíma, detský kútik
- podvečer s piesňami Karla Kryla (klipers - piatok)
- uzávierka prihlášok detských vystúpení (na sobotu)
- určite poprosím o vystúpenie aj kikavika :)

Ubytovanie:
Ubytovanie zabezpečuje owner (selekcia ľudí mimo geocachingu).
Ubytovanie priamo v areáli je možné primárne v štvormiestnych bunkách (2+2), ale aj samostatné postele v zdielaných izbách. Ubytovanie na izbách je možné pre cca 100 osôb (cca 20 izieb). Rezervácia izby je možná okamžite po publikácii.
Izbu si je možné prenajať na 4, 3 alebo 2 noci. Izby majú k dispozícií spoločnú kuchyňu.
Stanovanie je možné na základe predbežnej, ale nezáväznej rezervácie. Stanovanie sa platí až na mieste, bez storno poplatkov. Záujem o stanovanie je však NUTNÉ objednať (link nižšie) kvôli zabezpečeniu dostatku soc. zariadení a spŕch. Je rozdiel či bude 6 stanov alebo 50 a tomu prípadne prispôsobím mobilné toalety.
Jedlo a občerstvenie bude zabezpečené v rámci areálu, ale je možnosť využiť aj okolité bufety.
Ubytovanie na izbách nebude možné predĺžiť, lebo po nás nastupuje ďalšia skupina.
NIE JE MOŽNÉ uplatnenie rekreačných poukazov.
Pes je povolený len pre ubytovanie v stane a v rámci areálu výlučne na vôdzke. VIAC K UBYTOVANIU TU
Vstupné
Prvé 4 hodiny eventu sú bezplatné. Od 14:00 je platený program. Je na tebe či sa prídeš zapojiť do programu, súťaží, pozdraviť, dať si kávu, zabaviť sa na koncert, alebo s nami stráviš celý zvyšok eventu.
Vstupné je vo výške 3 € / osoba nad 140 cm. Vďaka spoločnému zdielaniu nákladov sa tak pomôžu prefinancovať prenájmy priestorov, licenčné poplatky, program pre deti a pre dospelákov hudba a iné ceny. Po uhradení vstupu získaš aj jedinečné SWG (mimo eventového) s poďakovaním a samozrejme bohatý program. Ubytovaní na izbách majú vstupné započitané v cene za izbu. Ubytovanie nie je možné bez úhrady vstupného. Verím, že tie 3 € neublížia tvojmu rozpočtu.
KEDY?
Program ŠVP začne vo štvrtok, 29.6.2023 o 16:02 a rozlúčime sa v nedeľu, 2.7.2023 o 09:58, kedy je nutné areál opustiť.

Event dostáva oficiálny dátum
1.7.2023 s trvaním od 10:01 do 14:02 hod. bezplatne
od 14:03 do 20:59 so vstupným na program (3 € osoba nad 140 cm), ktoré už tradične ukončí hudobné vystúpenie a tancovačka.


Simon Cooper a nápomocní priatelia

Akékoľvek otázky adresuj výhradne na mail svp@megac.sk
Info: Event je T1, priestory ubytovania v dvoch pavilónoch z troch sú T1,5 (3-4 shodíky)


Tribeč
Tribeč mountains lays between the towns of Nitra, Partizánske and Zlaté Moravce. The highest mountain is Veľký Tribeč at 829.6 m (2,722 ft), the whole mountains is around 35 kilometres long. Nevertheless, many visitors agree that the atmosphere of this place is very specific.

The secret of the Tribeč mountain
This mountain range is said to have witnessed events over many decades that do not allow people to sleep to this day. Located between four important cities, people often refer to it as the Bermuda Quadrangle. For more than 70 years, there have been cases of disappearances of people who have nothing in common. However, they all disappeared without a trace, in the depths of the Tribeč forests, without their families being able to find out what really happened to their loved ones ...

Surroundings
There are many interesting places nearby that are worth your visit.
Near the recreation area Remitáž there is a dam lake used for swimming, water sports and fishing. Swimming is at your own risk, because according to the Public Health Office of the Slovak Republic, the quality of the water in the lake is not sufficient for such use. There is also a pond near the Jelenec reservoir, but this is only used for fishing.
The protected area Jelenecká gaštanica is located about 5 km north of the village Jelenec, its area is 3.8 ha. It was declared a protected area in 1986, as a result of efforts to save the old forest in Tríbeč. Gaštanica is the most beautiful and oldest artificially established stand of edible chestnut, which has successfully acclimatized in the environment of oak-hornbeam forests. You can discover trees 300 or more years old here. The area is located on the northwestern slope of Dúň hill at an altitude of 430 - 450 m above sea level, it is the remnant of an old edible chestnut plant planted in 1240-1241 by Count Forgách from Gýmeš Castle.

THE PROGRAM:
Free entrance, until 2:00 p.m.
- early morning bird watching
- morning workout
- games and competitions for kids and adults. Various puzzles and logic games.
- introduction of the region
- geological lecture and exhibition
- the importance of CITO events for the geocaching community
- questions & answers - reviewer
- questions & answers - events, CITO events, Mega events
Paid entrance, person over 140 cm, after 2:00 p.m.
- horse riding for kids (friday - saturday)
- archery, balance and movement games...
- inflatable attractions
- sports competitions
- non traditional games
- T5 stage
- three separate workshops about nature in Slovakia
- flowers planting, garden workshops
- activities for kids - DIY t-shirts, postcards, jewelry
- pantomime and memory game for cachers
- hand-made birdhouses and feeders
- the mysteries of the Tribec Square
- photo memories from previous years of School in nature
- quiz
- carnival (enjoy children)
- live music
- competition in various skills, for children and adults (cooking, sewing, gardening, car mechanic, plumber...)
OTHER:
- new caches in the area
- LAB caches
- barbecue, grill, guitar by the fire
- playground for kids


Accommodation:
Accommodation directly in the area is possible in four-bed rooms (cells 2 + 2 beds). Accommodation in rooms is possible for about 100 people. Order your accommodation here.
Camping is possible, however, if you are interested in camping, you MUST order to ensure enough social facilities and showers. It makes a difference whether there will be 6 tents or 50, so with your order I can decide, if it is necessary to provide the mobile toilets. Payment upon arrival, no cancellation fees.
Food and refreshments will be provided within the complex, but it is also possible to use the surrounding buffets. It will not be possible to extend the accommodation and camping, because another group is coming after us. In case of bad weather, people from the tents have the option of accommodation in the common room.
WHEN?
I expect the first visitors at Thursday, June 29th 2023 at 5:02 p.m. and we'll say goodbye on Sunday, July 2nd 2023 at 9:58 a.m.

Official event date is on Saturday, July 1st 2023 from 10:01 a.m. to 2:02 p.m., for free.
Entrance fee
The first 4 hours of the event are free. There is a paid program from 2:03 p.m. to 8:59 p.m.
The entrance fee is € 3 for people over 140 cm, program will end with traditional live music performance with dancing.
The entrance fee is included in the price for the room/tent. Accommodation is not possible without payment of the entrance fee.


We are looking forward to you

Simon Cooper and friends

Info:
Event is T1, accommodation is T1,5 - a few steps to the building.Additional Hints (No hints available.)