Skip to content

Po stopách KHB v Batelově Multi-cache

Hidden : 06/16/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 

 

Po stopách Karla Havlíčka Borovského je název naučné stezky, která vede okolím Batelova,kde v mládí často pobýval. Na nedalekém vršku pak napsal řadu básní, mezi nimi i jednu nazvanou Dumka na batelovském Vrchu. Cestou do Brixenu muselo být v batelovské kovárně opraveno kolo kočáru, takže Havlíček měl ještě čas se zde setkat s farářem Janem Slavíkem. Celková délka trasy je cca 4,5 km a nachází se na ni 10 zastavení.

 

Jak na keš:

Pro nalezení krabičky je třeba zjistit z 9 tabulí čísla, z kterých po dosazení do vzorce spočítáte finální souřadnice.

1. Synagoga - na tabuli v části názvaném "Havlíček a židovská otázka" si zapište první dvě číslovky jako AB

2. Zámecký park - kolik Havlíčkových tezí je na tabuli? Počet je číslo C

3. Lipová alej - kolik koní na obrázku táhne sáně? Je to číslo D

4. U hamru - Kolik zásad obsahovalo Havlíčkovo heslo co se politiky týče? E

5. U cesty - V Brixenu Havlíček napsal nekolik basnických skladeb. Jejich počet je F

6. Grázlovna - "Nechceme mít učené,ale poslušné poddané." prohlásil Ferdinand I. roku 184G ?

7. V Lipkách - Kterého měsíce r.1855 poslal Havlíček dopis bratru Františkovi? |Měsíc je číslo H

8. Tři kříže - Kolikátý svazek časopisu Slovan je zobrazen na tabuli? Číslo je I

9. Velký kámen  - Počet křížů na stole na obrázku je J

Všechny čísla už tedy máte a můžete začít počítat.

N 49° AB.(C+D) (C+E) 7

E 015° 2F.G (H+I+J) 5

Přeji úspěšný lov.

 

[POPIS 3]

 

 
 

Additional Hints (Decrypt)

cnerm 1z bq oeímxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)