Skip to content

Po stopách KHB - Nymburk Multi-cache

Hidden : 06/30/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější:

"Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivost a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme najít v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

Po stopách KHB - Nymburk

Jak se tak toulám po vlastech českých a sbírám keše, setkal jsem se již na několika místech s kešemi věnovanými letošnímu kulatému výročí Karla Havlíčka Borovského. Naposledy to bylo ve vísce Čečelice, která toto výročí připomíná dokonce dvěma kousky. Když jsem pak zatoužil ozdobit okolí této vísky i svou keší, oslovil jsem jejich autora a ten mi připomenul, že i v Nymburce máme malou připomínku na tuto osobnost. Na jaře roku 1902 v naší sokolovně přednášel T.G.Masaryk o Karlu Havlíčkovi Borovském, ostatně právě toto připomíná i pamětní deska na sokolovně (ST01).
Masaryk navštívil město ještě jako univerzitní profesor. Přednášky o Karlu Havlíčkovi Borovském či o Janu Husovi tvořily jeho obvyklý repertoár, se kterým navštěvoval různá místa českých zemí.
Pamětní tabule odkazující na přednášku ze začátku 20. století byla odhalena zdejšími členy Sokola u příležitosti oslav vzniku republiky 28. října 1924. Během druhé světové války i v období po únoru 1948 byla obrácena stranou s textem ke zdi domu. Po roce 1968 byla navrácena do předválečné podoby. Počátkem sedmdesátých let však byla deska ukradena. Replika pamětní desky byla vrácena na budovu 8. března 1991.
Další informace jsou dostupné v kapitole Nymburská sokolovna a T.G.Masaryk na webu TJ SOKOL Nymburk.
Další připomínkou na osobnost Havlíčkovu je i Havlíčkova ulice, kterou si můžete projít v této multince téměř celou. Leč nebojte se, příslušné indicie budete sbírat jen v Parku Hrdinů u Pomníku obětem světových válek (ST02).

Toť vše a pojďme rovnou k věci - čeká vás procházka nejméně 2,5 km dlouhá.
Na úvodních souřadnicích stojíte před sokolovnou, kde je umístěna již výše zmíněná pamětní deska.
ST01 - Sokolovna
Kromě desky připomínající přednášku TGM o KHB v Nymburce si všimněte i pamětní desky obětem komunismu. Hlavní pozornost věnujte tabulce č.19 vedle vchodu do sokolovny, jsou na ní uvedeny dva letopočty: A = číslo, které se v nich vyskytuje nejvicekrát; B = ciferace většího z obou letopočtů.
Nyní opatrně přejděte na druhou stranu ulice, tak abyste viděli na krásná sgrafita bratří Karla a Jaroslava Špillarových. Uvidíte též šest oken a pod každým oknem motivující provolání typu: Noste roušku, Hrdě do světa, Dobře cvič apod. Vás však bude zajímat jedno provolání, ve kterém se vyskytuje největší počet pátých písmen abecedy: C = počet písmen C v tomto provolání..
A to je zde vše. Můžete se přesunout procházkou na ST02. Jakou cestu zvolíte nechám na vás. Můžete jít podél malebných domků v ulici Malé Valy či Jízdeckou ulicí nebo se můžete svoji cestu naplánovat přes náměstí Přemyslovců. Cest je mnoho, záleží to jen na vás.

ST02 - Park Hrdinů
U Parku hrdinů, kde Havlíčkova ulice začíná, si můžete prohlédnou dva kostely: Evangelický kostel a Husův sbor. Pozornost však věnujte Pomníku obětem světových válek. Ten má dvě křídla, mezi kterými stojí pomník Mistra Jana Husa. Bedlivě prostudujte seznam obětí a najděte osobu s nejkratším příjmením: D = délka jeho příjmení, E = délka jeho vlastního jména.
ps: pro účely vyhodnocení délky slova: české dvojhlásky (ch, ou, apod.) mají délku 2
Za pomníkem určitě vaši pozornost upoutá zeď červeně ozdobená graffiti. Opět si zeď prohlédněte, na jednom místě naleznete letopočet vzniku graffiti: F = ciferace tohoto letopočtu.
A to je zde vše. Můžete se v parku posadit a pustit se do výpočtu souřadnic finálky.
Finále
N 50° 11.(E+F)(A-B)C' E 15° 1.A(B+F)(D+F)'
Nejlepší přístup:
po cestě od Nf-BDD Ef-B(B+E), kde Nf Ef jsou souřadnice finále

Fotografie vlastní.

Betatest provedla kamarádka polmari, tisíceré díky nejen za něj, ale i cenné připomínkyAdditional Hints (Decrypt)

rebuna ivybxva, abyonw nengf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)