Skip to content

Po stopách KHB - Cleveland Traditional Geocache

Hidden : 07/19/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

CLEVELAND

Cleveland je druhé největší město státu Ohio, ležící na břehu Erijského jezera. Z tribuny stadionu místních footballových Browns si tak můžete vesele zamávat ke kanadským břehům. Cleveland se nesmazatelně zapsal do dějin československé státotvornosti, když tu ve válečném roce 1915 byla podepsána tzv. „Clevelandská dohoda“, historicky první dokument Čechů a Slováků společného boje za národní sebeurčení a založení samostatného Česko-slovenského státu.

Ještě bych si byl s dopomocí elektronického přítele schopný vybavit basebalový tým Cleveland Indians a Rockenrollovou dvoranu slávy. A to by tak bylo všechno, pokud by mi kdysi před čtyřmi roky nepřišel mail o existenci clevelandské zahrady české kultury, nacházející se uprostřed komplexu clevelandských kulturních zahrad „Cleveland Cultural Gardens”.

Zahrady zaujímají rozlohu asi dvanácti hektarů Rockefellerova parku podél ulice Martina Luthera Kinga a říčky Doan Brook. Každá z nich připomíná jinou etnickou skupinu, jejíž přistěhovalci během staletí přispěli k dědictví Spojených států, a každá z nich reprezentuje svůj národ prostřednictvím kulturních a společenských osobností. První zahrada založená v roce 1916 byla britská a byla pojmenována na počet představitele alžbětinské tvorby Williama Shakespeara. Počet zahrad se neustále rozšiřuje, dnes jich je už sedmadvacet a jen v posledních deseti letech jich tu vyrostlo osm.

Česká zahrada z roku 1935 patří mezi deset nejstarších zahrad parku a na její ploše můžeme objevit památku na sedm významných osobností českých dějin, z nichž nás z našeho pohledu nejvíce zaujme busta Karla Havlíčka Borovského. Dominantou jsou ovšem osvětlené sochy Jana Amose Komenského a Tomáše Garrigue Masaryka. Zbývající čtyři busty jsou věnovány Františku Palackému, Jindřichu Šimonu Baarovi a skladatelům Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi. Monumentální stěna v pozadí pak znázorňuje příchod českých emigrantů do Nového světa. Všechna díla jsou z dílny sochaře Franka Jiroucha (1878-1970), clevelandského rodáka s českými kořeny.

Česká komunita v Clevelandu byla svého času po Chicagu druhou nejpočetnější ve Státech. První osadníci, prchající z absolutistického rakouského mocnářství, se na březích řeky Cuyahoga usídlili v polovině devatenáctého století. Na přelomu století se jednalo už o více než deset tisíc českých přistěhovalců a během dalších desetiletí se česká entita rozrostla téměř až k hranici sta tisíc obyvatel. Působily tu stovky českých spolků a organizací, vydávala se česká periodika, hrálo se české divadlo a Češi se aktivně zapojovali do veřejného života a odboje ve válečných obdobích.

Se železnou oponou se vazby přetrhaly a české vlastenectví se začalo z ulic multietnického města postupně vytrácet. Cleveland sice eviduje obyvatele s českou národností, ale jejich počet je pod hranicí statistické rozlišitelnosti, stejně jako počet obyvatel hovořících českým jazykem. Český duch však ve městě stále žije - reprezentovaný „sokolovnou“ Bohemian National Hall, budovou Českého kulturního centra, jejíž základní kámen byl položen už v roce 1896, a samozřejmě českou kulturní zahradou z roku 1935. Rok co rok se tu na sklonku léta pořádají slavnosti "One World Day", na kterých se Češi žijící ve Státech představí pod českou vlajkou v tradičních krojích, obvykle za přítomnosti úřadující "Miss Czech/Slovak US Queen".

Pro nás je potěšitelné, že obě „česká“ města ve Státech spojuje osobnost Karla Havlíčka. Zatímco v Clevelandu ji představuje busta od Franka Jiroucha, v Chicagu byla instalována z bronzu odlitá kopie sochy od Josefa Strachovského. Právě té, jejíž originál vévodí Havlíčkově náměstí v Kutné Hoře.

 
 

NĚCO MÁLO KE KEŠI

Se stopami KHB se ve Spojených státech můžeme setkat na dvou místech ... a Cleveland je jedním z nich. Proč tomu tak je, jste se dočetli v předchozí části listingu. Keše ve Spojených státech určitě zakládat nebudu, asi bych měl problém s jejich údržbou.-)

Dovoluji si vás tedy pozvat do úplně jiné Ameriky ... do místní části ve Štokách na modře značené turistické trase pod vrcholem Letná, kterou usedlíci nazývají Amerikou. Štocká Amerika se nám sice pod vlivem invazivní těžby otřásá v základech, ale dvě docela hezká místečka jsem tu pro tyhle dvě "americké" krabičky přeci jenom našel.-)

Článek na toto téma s nějakými doprovodnými fotografiemi navíc můžete najít také ZDE.

Srdečně vás zdravím ... mějte se fajn ... a HAPPY GEOCACHING!

 
 

Additional Hints (Decrypt)

I cnermh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)