Skip to content

<

'Find The First' beleving

A cache by JanAngela Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/21/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geschiedenis
Geocaching is begonnen in de Verenigde Staten en bedacht door Dave Ulmer. Op 3 mei 2000 verstopte Ulmer een emmer met ruilmiddelen in een bos bij zijn woonplaats Portland in de staat Oregon. Hij meldde de coördinaten van de emmer op internet in een discussiegroep over satellietnavigatie. Hij noemt het spel ‘The Great American GPS Stash Hunt’. Iedereen met een GPS kon toen de emmer (= de stash) gaan zoeken. Op 4 mei werd hij voor het eerst gevonden door Mike Teague die het logboek tekende, het geld meenam en de inhoud aanvulde met sigaretten, een pen en een cassettebandje.

History
Geocaching was started in the United States and invented by Dave Ulmer. On May 3, 2000, Ulmer hid a bucket of swaps in a forest near his hometown of Portland, Oregon. He reported the coordinates of the bucket on the internet in a discussion group on satellite navigation. He calls the game "The Great American GPS Stash Hunt." Anyone with a GPS could then go and find the bucket (= the stash). On May 4, it was first found by Mike Teague who signed the logbook, took the money with him and supplemented the contents with cigarettes, a pen and a cassette tape.

De O.C.B.
Van de ruilmiddelen die David Ulmer in 's werelds eerste geocache plaatste, is de O.C.B. (Original Can of Beans) het enige overgebleven item. Toen bij de eerste geocache een gedenkteken werd geplaatst, de Original Stash Tribute Plaque, vond een Amerikaans team bij het voorbereiden van de cementfundering dit blikje. Bij de Plaque ceremonie bevestigde Dave Ulmer onmiddellijk dat het inderdaad het originele blik bonen was. Het is de Heilige Graal van Geocaching geworden: de Original Can of Beans.

The O.C.B.
Of the swaps David Ulmer placed in the world's first geocache, the O.C.B. (Original Can of Beans) is the only remaining item. When a memorial was placed at the first geocache, the Original Stash Tribute Plaque, an American team found this can while preparing the cement foundation. At the Plaque ceremony, Dave Ulmer immediately confirmed that it was indeed the original can of beans. It has become the Holy Grail of Geocaching: the Original Can of Beans.

Als je op onderstaande foto klikt kom je bij een youtube filmpje over het plaatsen van de Plaque en het vinden van de OCB.

If you click on the photo below you will come to a youtube video about placing the Plaque and finding the OCB.

De beleving:
Als je niet in de gelegenheid bent om naar Portland te gaan, en toch de beleving wil hebben van het bezoeken van de Plaque en het vinden van de emmer met daarin een blikje met bonen, bieden wij deze mogelijkheid aan bij ons vóór de deur! Het gaat dus niet om de First-To-Find, maar To-Find-The-First.

 The experience:
If you do not have the opportunity to go to Portland, and still want to have the experience of visiting the Plaque and finding the bucket containing a can of beans, we offer this possibility at our frontdoor!
So it's not about the First-To-Find, but To-Find-The-First. 
 

In de emmer vind je:

  • een bakje met het logboekje,
  • een bakje voor TB's,
  • een bakje met goodies,
  • onze versie van de OCB. Het kan wel open, maar niet door het lipje los te trekken: aan de onderkant zit een draaidekseltje.

In the bucket you will find:

  • a container with the logbook,
  • a container for TBs,
  • a container with goodies,
  • our version of the OCB. It can be opened, but not by pulling the tab loose: at the bottom there is a revolving jacket.

Maak gerust een foto van onze tegel en de OCB. En als je zin hebt in een kopje koffie of een glaasje water, dan ben je van harte welkom. NB: Huisnummer =2.

Feel free to take a picture of our tile and the OCB. And if you fancy a cup of coffee or a glass of water, you're welcome. NB: House number =2.

Uw CO in 2018 bij de originele plaque in Portland, Oregon. De voltooiïng van een pelgrimstocht, waarbij ook HQ in Seattle werd bezocht.

Your CO in 2018 at the original plaque in Portland, Oregon. The completion of a pilgrimage, in which we also visited HQ in Seattle.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Uhvfae 2

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)