Skip to content

Co víte o KHB - Podél Labe [10] Mystery Cache

Hidden : 08/10/2021
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měla významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější::

"Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivost a síla!"

Série keší "Co víte o KHB" vám při putování za deseti krabičkami s deseti tematickými listingy nabízí možnost ponořit se do problematiky KHB trochu detailněji. A záleží už jen na vás, zda tuto sérii přijmete jako výchovně-vzdělávací ... či jako příjemnou a odpočinkovou procházku ... či jako deset levných bodů. Ať tak nebo tak, vždycky to splní svůj účel.-) A tak se vydejme na cestu slovy KHB::
"Směle kupředu!"


NĚCO MÁLO K TÉTO SÉRII:

Dovolte, abych vás pozval na procházku či projížďku z vísky Semice k Labi a následně podél této řeky až do vísky Písty, která je známa zejména svým písečným přesypem - unikátní přírodní památkou, duna je doposud pohyblivá, je to takové velkolepé pískoviště.

Série je složena z jedné úvodní triviální multinky, osmi tradičních keší a závěrečné mysterky. V některých krabičkách naleznete vše potřebné pro získání souřadnic závěrečné mysterky.
Vzdálenost od úvodních souřadnic keše č.01 k finálním souřadnicích keše č.10 je cca 13,5 km - jako vhodný dopravní prostředek doporučuji kolo.

HAVLÍČEK JAKO SPISOVATEL

Jak se Havlíček vyjádřil v jednom ze svých dopisů, právě po cestě do Moskvy se v něm po prvních pokusech "provalila básnická žíla". Svým dílem v duchu nastupujícího realismu vykračoval od ideálu v idyle k poznání a popisu současnosti, dialogu autora se širokým, rovným publikem.

- V "Obrazech z Rus" (1843-1846) pozoroval zaujatě i kriticky současníky idealizované Rusko. Chválí vztah k náboženství, zároveň však kritizuje ruský vztah k alkoholu a také kontrast v sociální otázce obyvatelstva - bojaři kontra obyčejný lid.

- "Epigramy" (1845) - ve svých drobných pointovaných verších se většinou jedná o kritiku, parodii či satiru proti represivní moci státu, církvi i proti pasivitě státu.

- "Křest svatého Vladimíra" (rukopis 1843-1844, vydáno 1877) - příběh slovanského boha hromu Peruna, ve kterém Havlíček ironizuje moc státního aparátu, který může poroučet i bohu - car chtěl, aby mu na jeho svátek Perun zahřměl na oslavu, Perun to odmítl splnit, a tak car dal Peruna chytit a utopit. Dílo zůstalo buď nedokončené, nebo se jeho závěr ztratil.

- "Tyrolské elegie" (1852, vydáno 1861) - název "elegie" (= nářek, žalozpěv) je ironickou nadsázkou; dílo je humorným a satirickým popisem Havlíčkova zatčení a internace v Brixenu v Tyrolsku. Kritizuje policii, společenský systém. Objevují se zde satirické, lyrické a ironické prvky. Celé dílo je psáno v pravidelných rýmovaných čtyřverších.

- "Král Lávra" (1854) - alegorická satirická skladba, jejímž námětem je stará irská pohádka o králi s oslíma ušima, přizpůsobená českému prostředí.

A jak tedy na tuto keš?

Jak jsem již výše uvedl: závěrečná keš serie je mysterka. Na úvodních souřadnicích keš opravdu nehledejte. Pokud jste prošli celou serii, jistě máte NNN a EEE.
Po úpravách břehových porostů na levém břehu Výrovky bylo nutné finálku přemístit, před dosazením si NNN i EEE upravte NNN+23; EEE-74.
Takto upravené dosaďte do následujíćího vzorce pro výpočet souřadnic a můžete vyrazit za keší:

N 50° 10.NNN' E 14° 59.EEE'
Závěrem pak dovolte, abych poděkoval duchovnímu otci oslav KHB za vybídnutí k vytvoření této série, jakož i za materiální a duchovní podporu bez níž bych se to této akce nepustil."

Additional Hints (Decrypt)

h cngl gbcbyh prearub - wr gb cbfyrqaí zbulxáa i enqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)