Skip to content

Po stopách KHB - Park Budoucnost Traditional Geocache

Hidden : 10/21/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v nedaleké Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme hledat v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 
 

PARK BUDOUCNOST

Dne 9. května 1886 byl založen okrašlovací spolek Budoucnost, jehož cílem bylo vybudování rozsáhlého městského parku. Za předchůdce parku jsou považovány tzv. Štěpánčiny sady, vytvořené 10. května 1881 při příležitosti sňatku korunní princezny Štěpánky Belgické a korunního prince Rudolfa. Tyto sady v roce 1889 zakoupil spolek Budoucnost. Druhý základ parku představoval obecní les mezi sv. Trojicí a Kalvárií. Spolek postupně nakupoval a upravoval další pozemky a intenzivní úpravy skončily roku 1913. Od roku 1919 patří park městu a jeho rozloha je 25 hektarů.

Parkem protéká Cihlářský potok a nacházejí se zde rybníky Cihlář, Rantejch, Hastrman a Obora. Základ porostů tvoří lípy, smrky, javory, habry, jasany, z introdukovaných druhů jsou to jedlovce, borovice vejmutovky, duby červené a akáty. Roste zde i několik poměrně vzácných a cenných druhů dřevin jako liliovník tulipánokvětý, zmarličník japonský a jinan dvoulaločný.

Park zdobí několik sochařských děl - pomník zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, busta Bedřicha Smetany, který ve městě navštěvoval gymnázium, busta Josefíny Havlíčkové, matky Karla Havlíčka Borovského ... a především socha Karla Havlíčka Borovského.

Autorem 4,5 metru vysoké bronzové sochy Karla Havlíčka Borovského na 2,5 metru vysokém žulovém podstavci je akademický sochař Bohumil Kafka, kterou vytvořil podle architektonického návrhu Josefa Gočára. Levá noha je nakročena, pravá pěst zvednuta. V levé ruce drží noviny. Oděn je v čamaře. Pomník byl odhalen 14.9.1924, ve válečných letech musel být odstraněn (1943) a na své místo byl slavnostně navrácen 6.7.1946 a doplněn o památník padlým za světových válek.

Na přední straně soklu se nachází nápis: "Karel Havlíček / 1821-1856". Na zadní straně je bronzová deska s nápisem: "Tento pomník byl r. 1943 německou nenávistí odstraněn, českou obětavostí ukryt v Praze do r. 1945. Znovu postaven r. 1946."

 
 
 
Tato keš je FTF friendly!
Každý, kdo odloví keš v den publikace (tj. 30.10.2021),
má nárok logovat svůj nález jako FTF.-)

Additional Hints (Decrypt)

Anuber / icenib / cbq qrfxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)