Skip to content

Pohlazení Lysé hory Virtual Cache

Hidden : 04/14/2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pohlazení Lysé Hory

 

"Kdo nepohladí Hladící bod, jako by na Lysé hoře vůbec nebyl."

 

Lysá hora je nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Její nadmořská výška je 1323,7 m n. m. Lze se na ni přijít pěšky, vyšlapat na kole a za dobrých sněhových podmínek vyjet na běžkách. Leží na rozhraní obcí Krásná, Malenovice, Ostravice a Staré Hamry. Na vrcholu se nachází charakteristický telekomunikační vysílač, meteorologická stanice a několik horských chat. Samotnému vrcholu se přezdívá Gigula.

Vrchol Lysé Hory

 

Z Lysé hory se naskýtá neopakovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd a Javorníků, na slovenské hory od Malé a Velké Fatry až po Západní a Vysoké Tatry a také na Jeseníky. Při velmi dobré viditelnosti je možné spatřit i Sněžku, která je vzdálená více než 200 km.

Výhled na Západní Tatry

 

Celý masiv je budován flyšovými (střídající se vrstvy pískovců a jílovců) souvrstvími vlastních godulských vrstev slezského příkrovu, které zde dosahují až kilometrových mocností. Godulské vrstvy jsou tvořeny převážně pevnými, jemnozrnnými pískovci s charakteristickou nazelenalou barvou.

Mezi geomorfologické zajímavosti se řadí jeskynní systém Ondrášovy díry na severozápadním úbočí hory. Tento podzemní systém puklinových chodeb a dómů má délku 250 metrů a výškový rozsah cca 30 metrů. Součástí tohoto systému je i několik desítek metrů dlouhá Studená jeskyně, ve které se i během letních měsíců udržují ledové náteky.

Led ve Studené jeskyni

 

Mezi dřeviny, které se nachází na Lysé Hoře, patří zejména smrk ztepilý. Dále se zde vyskytuje jedle bělokorá, javor klen, buk lesní a jilm horský. Mezi hodnotné zástupce horských keřů patří meruzalka alpinská, růže alpská a zimolez černý, které jinde téměř vymizely. V bylinném patře se vyskytují druhy charakteristické pro chladnou oblast, například podbělice alpská, čípek objímavý, papratka alpská, bika lesní, brusinka obecná a typicky karpatská kyčelnice žláznatá či hořepník tolitový.

Z mnoha druhů obratlovců patří k nejvzácnějším a kriticky ohroženým druhům rys ostrovid, jeřábek lesní, čáp černý, strakapoud bělohřbetý, kos horský a datlík tříprstý. Zaznamenaná jsou pozorování medvěda hnědého a vlka. Do konce minulého století zde hnízdili orel skalní a orel křiklavý.

 

 

A nyní už k vašemu úkolu, abyste si mohli zalogovat tuto virtuální keš.

Na nejvyšším místě Lysé hory se nachází betonový monolit, na němž je umístěn tzv. Hladící bod. Každý, kdo vystoupá až na vrchol, by jej měl pohladit, protože pokud tak neučiní, jako by na Lysé hoře vůbec nebyl.

 

Vaším úkolem je pořídit fotografii sebe, případně části vašeho těla, na které hladíte Hladící bod.

Logy, které nebudou splňovat tuto podmínku budou smazány.

Nepovinným úkolem je vyfotografovat, jak hladíte Hladící bod jinou částí těla než rukou. Jistě tak potěšíte ownera i turisty v okolí monolitu :-)

 

 

 

Virtual Rewards 3.0 - 2022-2023

Tato virtuální keš je součástí limitované edice virtuálních keší, vytvořených mezi 1. březnem 2022 a 1. březnem 2023. Pouze 4000 ownerů dostalo možnost založit vlastní virtuální keš. Více o akci Virtual Rewards 3.0 se dozvízte na Geocaching Blog.

 

 

 

Lysá hora is the highest peak of the Moravian-Silesian Beskids. Its altitude is 1323.7 m (4343 ft) above sea level. It can be reached on foot, on bike or on cross-country skis if snow conditions are good. It is situated in villages Krásná, Malenovice, Ostravice and Staré Hamry. You can see a characteristic telecommunication tower, a weather station and several chalets on the top of the mountain. The name “Lysá hora” can be translated as “bald mountain”. It came from the fact that the top of the mountain has no trees.

Lysá hora - the peak

 

 

Your task for log this virtual cache.

There is a concrete monolith on the top of the Lysá Hora mountain. You can find a special point on it. It is a “Hladící bod” (touching or rubbing point). Anyone who climbs to the top should rub this point, because if he or she doesn't do it, it's like he or she is not on Lysá Hora at all.

 

Your task is to take a photo of yourself or of the part of your body on which you are rubbing (touching) the “Hladící bod”.

Logs that do not meet this condition will be deleted.

An optional task is to take a photo how you rub the “Hladící bod” with a part of the body other than the hand. You will surely please the owner and tourist near the monolith :-)

 

 

 

Virtual Rewards 3.0 - 2022-2023

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between March 1, 2022 and March 1, 2023. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 3.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)