Skip to content

Přehrada Horní Bečva Traditional Geocache

Hidden : 08/21/2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


BRAZDA 2022

Součást závodu BRAZDA 2022

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2022, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!


Přehrada Horní Bečva


Přehradě Horní Bečva už byla jedna keška věnována, ta je ale bohužel dnes již v archivu. Toto místo si svoji keš určitě zaslouží, takže vás znovu zveme k vodnímu dílu, které mělo mimo jiné i pomoci zásobovat vodou zamýšlený Dunajsko-Oderský průplav.

Výstavba


Projekt přehrady byl schválen v roce 1932, rok nato začala výstavba a přehrada byla dokončena v roce 1944.


Hráz v době výstavby

V místě nynější hráze přehrady stál rozsáhlejší objekt mlýna (č.p. 106) a nad ním menší chalupa (č.p. 105). Obě stavení vznikla v 18. století. Při jejich demolici nalezli dělníci pod prahem jednoho z nich zakopanou zvláštní kamennou sošku, připomínající pohanského bůžka. Přibližné stáří sošky je obtížné určit. Byla zřejmě vytesána z kvádru oranžovohnědého hrubozrnného pískovce, původní část kamene nebyla opracována a tvořila jakýsi piedestal sošky. Hlava a krk byly vůči tělu v nepoměru. Celková výška plastiky je cca 38 cm, výška postavy 34 cm a půdorys podstavce má rozměr 17,5 cm x 11,5 cm. Jak se soška dostala pod práh chalupy, se dnes můžeme jen dohadovat. Původní stavitelé nebo majitelé si ji zcela určitě nenechali zhotovit, ale pravděpodobně ji nalezli někde na Radhošti nebo na Pustevnách. Plastiku lze interpretovat jako stavební nebo domovní obětinu a protože nesouvisí s křesťanskou ikonologií, představuje naprostý unikát.

Vodní dílo


Technické údaje a základní charakteristiku vodního díla Horní Bečva si můžete přečíst na ceduli v blízkosti WP P0, z těchto údajů vybíráme informativně jen některé:
kóta koruny hráze: 564.60m (výškový systém Balt po vyrovnání)
celková zatopená plocha: 10ha
maximální hladina: 563.60m
výška hráze nade dnem: 13.7m
délka hráze v koruně: 250m
šířka koruny: 5m

Na přelomu tisíciletí se přehrada kvůli odbahnění dna vypouští a v roce 2003 je opravena komunikace hráze a zábradlí. V letech 2005 - 2006 je nutná oprava spodních výpustí, které jsou v havarijním stavu, takže k nelibosti občanů i turistů se přahrada opět vypouští. V rámci rekonstrukce dochází i k demolici odběrného objektu, na jehož místě je postaven zcela nový i s novou lávkou.


Vypuštěno


Vypuštěno z jiného úhlu pohledu


Nový odběrný věžový objekt

V prosinci 2019 je v rámci přípravy podkladů pro projekt revitalizace zaměřeno okolí vodní nádrže Horní Bečva, zmapování dna nádrže a vyhotovení mapové dokumentace včetně digitálního modelu terénu.
Dno nádrže bylo měřeno z nafukovacího člunu s elektrickým motorem pomocí sondy sonaru a GPS aparatury připevněných ke člunu. Sonar a GPS aparatura zaznamenávaly polohu a hloubku každou vteřinu, do mapové dokumentace byl zahrnut každý pátý bod, tedy pětivteřinový interval. Z GPS aparatury byly použity souřadnice polohy a ze sonaru převzata hloubka. Z důvodu pozdního termínu měření byla malá část u přítoku Rožnovské Bečvy do nádrže zamrzlá a nedala se podrobněji zmapovat.Měřiči


Chirp sonar


Záznam tras ze sonaru


Vrstevnicový plán dna přehrady a okolí na podkladu ortofoto mapy

Přejeme příjemný lov.


Zdroj:
hornibecva.cz
hydropro.cz
Diplomová práce ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE PRO PROJEKT REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE HORNÍ BEČVA - Bc. Lukáš Rajnoch


Additional Hints (Decrypt)

máoenqyí, zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)