Skip to content

ClimateQuest - Guardians of the water Multi-cache

Hidden : 09/01/2022
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


   
  
  

 

 

Acest geocache face parte din jocul ClimateQuest, care te va călăuzi în unele zone umede interesante din România și îți va arăta efectele schimbărilor climatice, precum și efectele intervenției umane asupra acestor habitate.

Pe drumul său de peste 2.800 km de la izvor până la Marea Neagră, Dunărea oferă multe peisaje fascinante celor care doresc să călătorească prin Europa. Locul în care ne aflăm acum este poate unul dintre cele mai uimitoare și incitante dintre acestea, Defileul Porțile de Fier.

Defileul Porțile de Fier nu este de fapt un singur defileu, ci un sistem de văi de peste 130 km lungime, format din mai multe sectoare. Secțiunea sa cea mai îngustă este sectorul Cazanelor Mari, unde lățimea râului este de abia 150 de metri. Această porțiune îngustă, dar în același timp sălbatică și imprevizibilă a Dunării a format timp de secole o graniță naturală între Bazinul Carpaților și Balcani.

Regiunea este locuită de mii de ani, primele urme ale așezărilor umane de pe situl arheologic Lepenski Vir de pe partea sârbească datează de peste 8.000 de ani în urmă. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, omul a devenit din ce în ce mai capabil să modeleze peisajul înconjurător și să domine apele învolburate și furioase ale Dunării, care le-au provocat constante bătăi de cap barcagiilor de pe vremuri. Romanii erau deja preocupați de facilitarea navigației în strâmtoare, dar adevărata revelație a apărut abia la sfârșitul secolului al XIX-lea, când această porțiune a Dunării a devenit navigabilă. Ultima lucrare de anvergură care a transformat peisajul a fost construcția centralelor hidroelectrice, a barajului de la Porțile de Fier în anii 1970 și 1980.

Defileul Porțile de Fier și zona înconjurătoare sunt arii protejate. Parcul Natural Porțile de Fier se caracterizează printr-o diversitate biologică remarcabilă. Trăsătura caracteristică a florei (vegetației) sale este amestecul de flore boreale, montane cu cele de origine mediteraneană. Ceea ce o face și mai specială este că unele specii de munte se regăsesc aici la altitudini mult mai joase decât de obicei, iar unele specii sudice s-au deplasat exact invers, la altitudini mai mari decât de obicei. Acesta este motivul pentru care aici se regăsește fagul (Fagus sylvatica) la altitudinea cea mai mică din țară, dar în același timp și afinele de munte (Vaccinium myrtillus) pe stâncile munților Trescovăț.

Acest multi-cache te invită la o plimbare prin pădure pe drumul spre vârful Trescovăț. În timpul jocului, la primele patru opriri, trebuie să alegi răspunsul corect dintre trei opțiuni de răspuns. Alături, pot fi citite între paranteze coordonatele următoarei stații. Descrierea Dunării  și a Porților de Fier te pot ajuta în aflarea răspunsurilor corecte la aceste întrebări. (Sfat: încărcați paginile în avans)

STAȚIA 1

Jocul începe aici: N 44° 32.633 E 22° 3.608

Porțile de Fier I., una dintre cele mai mari hidrocentrale din Europa, se află la exact 40 km în linie aeriană. Când a fost construită în 1972, nivelul apei Dunării a crescut semnificativ, iar mai multe așezări din zonă au fost inundate.

Întrebare: Cum se numește insula situată la 3 km de Orșova, care a fost complet scufundată după construirea centralei?
A. Ada Kaleh (N 44° 32.949 E 22° 3.518)
B. Zonguldak (N 44° 32.882 E 22° 3.884)
C. Iskele (N 44° 32.709 E 22° 3.249)

STAȚIA 2

Întrebare: Care râu atinge cele mai multe țări din lume, mai exact zece țări?
A. Amazonas (N 44° 33.214 E 22° 3.862)
B. Yangtze (N 44° 33.078 E 22° 3.293)
C. Dunăre (N 44° 33.249 E 22° 3.565)

STAȚIA 3

Ești la jumătatea drumului, iar sticla ta cu apă începe să se golească.

Întrebare: Ce faci când sticla ta este goală?
A.  Îngropi sticla, ca să nu o vadă și alții (N 44° 33.344 E 22° 3.330)
B. O duci acasă, ca să nu lași deșeuri în pădure (N 44° 33.258 E 22° 3.423)
C. O lași ca adăpător pentru animalele pădurii (N 44° 33.269 E 22° 3.370)

STAȚIA 4

Vizitatorii Parcului Natural Porțile de Fier sunt pe bună dreptate impresionați de diversitatea biologică a locului.

Întrebare: Din ce specie este cel mai mare copac pe care o vezi în imediata apropiere?
A. Molid (Picea abies) (N 44° 33.414 E 22° 3.369)
B. Stejar maghiar (Quercus frainetto) (N 44° 33.228 E 22° 3.294)
C. Palmier de ulei (Elaeis guineensis) (N 44° 33.662 E 22° 3.944)

STAȚIA 5

Întrebare: Câți metri are în înălțime vârful vulcanic gol, vizibil din poiană?
Răspunsul corect este un număr în formă de „abc”. Rezolvați următoarele operații simple și înlocuiți numerele obținute în coordonatele geocache-ului: N 44° 33.1f1 E 22° 3.1de
d = (a-b)+(a-c)
e = d * 2
f = e + 1

 

   
  
  

 

 

Ez a geoláda a ClimateQuest játék része. A játék elvezet téged Románia különböző vizes élőhelyeire, bemutatva a klímaváltozás és az emberi tevékenység ott érezhető hatásait.

A Duna, forrásától a Fekete-tengerig megtett, több mint 2800 km-es útján számos lenyűgöző tájjal ajándékozza meg az Európában kirándulni vágyókat. A hely, ahol most állunk, ezek közül talán az egyik legbámulatosabb és legizgalmasabb, a Vaskapu-szoros. 

A Vaskapu-szoros valójában nem egyetlen szoros, hanem egy több mint 130 km hosszú, több szakaszból álló völgy-rendszer. A legszűkebb szakasza a Kazán-szoros, ahol a folyó szélessége alig 150 méter. A Dunának ez a szűk, ugyanakkor vad és kiszámíthatatlan szakasza évszázadokon keresztül természetes határt képezett a Kárpát-medence és a Balkán között. 

A vidéket már évezredek óta lakják, a szerb oldalon található Lepenski Vir archeológiai lelőhelyen az emberi települések első nyomai több mint 8 ezer évesek. A technológia fejlődésével az ember egyre nagyobb mértékben képessé vált alakítani a környező tájat, és hatalma alá hajtani a Duna örvénylő, haragos vizét, amely a régi korok hajósainak állandó fejfájást okozott. Már a rómaiak foglalkoztak a hajózás megkönnyítésével a szorosban, valódi áttörés azonban csak a 19. század végén következett be, amikor sikerült hajózhatóvá tenni a Duna ezen szakaszát. Az utolsó nagyméretű, tájat átalakító munkálat a Vaskapu vízerőművek megépítése volt a ‘70-es és ‘80-as években.

A Vaskapu-szoros és az azt övező térség természetvédelmi terület. A Vaskapu Natúrparkot kiemelkedő biológiai sokféleség jellemzi. Flórájának (növényzetének) jellegzetes vonása,  a boreális, a hegyvidéki és a mediterrán flóra keveredése. Még különlegesebbé teszi, hogy egyes hegyvidéki fajok a szokásosnál sokkal alacsonyabban találhatóak meg itt, illetve egyes déli fajok pontosan fordítva, a megszokottnál magasabbra költöztek. Így lehetséges az, hogy az országban itt található  legalacsonyabban bükkfa (Fagus sylvatica), valamint a Trescovăț szikláin akár áfonyával (Vaccinium myrtillus) is találkozhatunk. 

Ez a multi-cache egy erdei sétára hív, útban a Trescovăț csúcs felé . A játék során az első négy megállónál három válaszlehetőségből kell kiválasztanod a helyeset. Mellette zárójelben olvasható a következő állomás koordinátája. A kérdések megválaszolásában segíthet a Duna és a Vaskapu-szoros leírása. (Tipp: érdemes az oldalakat előre betölteni)

1. ÁLLOMÁS

A játék itt kezdődik: N 44° 32.633 E 22° 3.608

A légvonalban pontosan 40 km-re található Vaskapu I. erőmű, Európa egyik legnagyobb vízerőműve. Megépítésekor, 1972-ben a Duna vízszintje jelentősen megemelkedett, és több település is víz alá került a környéken.

Kérdés: Hogy hívják azt az Orsovától 3 km-re elhelyezkedő szigetet, amely az erőmű megépítése után teljes mértékben víz alá került? 
A. Ada Kaleh (N 44° 32.949 E 22° 3.518)
B. Zonguldak (N 44° 32.882 E 22° 3.884)
C. Iskele (N 44° 32.709 E 22° 3.249)

2. ÁLLOMÁS

Kérdés: Melyik folyó érinti a világon a legtöbb országot, pontosan tízet? 
A. Amazonas  (N 44° 33.214  E 22° 3.862)
B. Jangce  (N 44° 33.078  E 22° 3.293)
C. Duna  (N 44° 33.249  E 22° 3.565)

3. ÁLLOMÁS

Félúton vagy, bizonyára a víz is fogytán a palackodban. 

Kérdés: Mit teszel, ha a vizespalackod kiürült?
A. Elásod, hogy ne zavarjon másokat a látványa (N 44° 33.344 E 22° 3.330)
B. Hazaviszed, hogy ne hagyj szemetet az erdőben (N 44° 33.258 E 22° 3.423)
C. Kiteszed itatónak az erdei állatoknak  (N 44° 33.269 E 22° 3.370)

4. ÁLLOMÁS

A Vaskapu Natúrparkba látogatókat joggal nyűgözi le a hely biológiai sokfélesége. 

Kérdés: Milyen fafaj a legterebélyesebb fa, amelyet látsz a közvetlen közeledben?
A. Közönséges lucfenyő (Picea abies) (N 44° 33.414 E 22° 3.369)
B. Magyar tölgy (Quercus frainetto) (N 44° 33.228 E 22° 3.294)
C. Olajpálma (Elaeis guineensis) (N 44° 33.662 E 22° 3.944)

5. ÁLLOMÁS

Kérdés: Hány méter magas a tisztásról látható csupasz, vulkanikus csúcs?
A helyes válasz egy “abc” alakú szám. Oldd meg a következő egyszerű műveleteket, és a kapott számokat helyettesítsd a láda koordinátáiba: N 44° 33.1f1 E 22° 3.1de
d = (a-b)+(a-c) 
e = d * 2
f = e + 1

 

   
  
  

 

 

This geocache is part of the ClimateQuest game, which will guide you around some interesting wetlands in Romania and show you the effects of climate change, as well as the effects of human intervention on these habitats.

On its way of more than 2,800 km from its source to the Black Sea, the Danube offers many fascinating landscapes to those who wish to travel in Europe. The place where we are now is perhaps one of the most amazing and exciting one, the Iron Gates.

The Iron Gates Gorge is actually not a single gorge, but a system of valleys over 130 km long, made up of several sectors. Its narrowest section is the Great Kazan Gorge, where the width of the river is barely 150 meters. This narrow, but at the same time wild and unpredictable stretch of the Danube formed for centuries a natural border between the Carpathian Mountains and the Balkans.

The region has been inhabited for thousands of years, with the first traces of human settlement at the Lepenski Vir archaeological site on the Serbian side dating back over 8,000 years. With the development of technology, man became more and more able to shape the surrounding landscape and dominate the swirling and angry waters of the Danube, which caused constant headaches for the boatmen back in the days. The Romans were already interested in facilitating navigation in the strait, but the real breakthrough came only at the end of the 19th century, when this part of the Danube became navigable. The last large-scale landscape transforming work was the construction of the hydroelectric power plants, the Iron Gates, in the 1970s and 1980s.

The Iron Gates Gorge and the surrounding area are protected areas. The Iron Gates Natural Park is famous for its remarkable biological diversity. The characteristic feature of its flora (vegetation) is the mixture of boreal and mountain flora with those of Mediterranean origin. What makes it even more special is that some mountain species are found here at much lower altitudes than usual, and some southern species have moved just the opposite, to higher altitudes than usual. This is the reason why the beech (Fagus sylvatica) is found here at the lowest altitude in the country, but at the same time the blueberry (Vaccinium myrtillus) is also found on the cliffs of the Trescovăț mountains.

This multi-cache invites you to a walk through the forest on the way to the Trescovăț peak. During the game, at the first four stops, you have to choose the correct answer from three options. Next to it, the coordinates of the next station can be read in brackets. The description of the Danube and the Iron Gates can help you find the correct answers to these questions. (Tip: load the pages in advance)

STAGE 1

The game begins here: N 44° 32.633 E 22° 3.608

The Iron Gate I., one of the largest hydropower plants in Europe, is exactly 40 km away strait-line. When it was built in 1972, the water level of the Danube rose significantly, and several settlements in the area were flooded.

Question: What is the name of the island located 3 km from Orșova, which was completely submerged after the construction of the power plant?
A. Ada Kaleh (N 44° 32.949 E 22° 3.518)
B. Zonguldak (N 44° 32.882 E 22° 3.884)
C. Iskele (N 44° 32.709 E 22° 3.249)

STAGE 2

Question: Which river reaches the most countries in the world, ten countries to be exact?
A. Amazonas (N 44° 33.214 E 22° 3.862)
B. Yangtze (N 44° 33.078 E 22° 3.293)
C. Danube (N 44° 33.249 E 22° 3.565)

STAGE 3

You're halfway there and your water bottle is starting to get empty.

Question: What do you do when your bottle is empty?
A. Bury the bottle so that others don't see it (N 44° 33.344 E 22° 3.330)
B. You take it home so you don't leave waste in the forest (N 44° 33.258 E 22° 3.423)
C. You leave it as a watering hole for the animals of the forest (N 44° 33.269 E 22° 3.370)

STAGE 4

Visitors to the Iron Gates Natural Park are rightly impressed by the biological diversity of the place.

Question: What species is the largest tree you see nearby?
A. Spruce (Picea abies) (N 44° 33.414 E 22° 3.369)
B. Hungarian oak (Quercus frainetto) (N 44° 33.228 E 22° 3.294)
C. Oil palm (Elaeis guineensis) (N 44° 33.662 E 22° 3.944)

STAGE 5

Question: What is the altitude of the empty volcanic peak visible from the clearing?

The correct answer is an "abc" shaped number. Solve the following simple operations and replace the obtained numbers in the geocache coordinates: N 44° 33.1f1 E 22° 3.1de
d = (a-b)+(a-c)
e = d * 2 
f = e + 1

Additional Hints (Decrypt)

Jbbqra oveqobk

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)