Skip to content

PP Pod Juráškou Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

theo1024: Krabičku ukradla nějaká s...ě, řeší se náhrada.

More
Hidden : 09/03/2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O místě

Přírodní památku Pod Juráškou tvoří silně podmáčená, místy až rašelinná louka s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných mokřadních druhů rostlin a živočichů. Nachází se na severozápadním úpatí strmého lesnatého kopce Července pod místem známým jako Juráška v údolí potoka Kněhyně v katastrálním území Horní Bečvy.

Zřízena byla 21. 1. 1952 Ministerstvem školství, věd a umění jako SPR Pod Juráškou. Do současné podoby ochrany se dostala přehlášením výnosem Ministerstva kultury dne 29. 11. 1988. Nachází se v údolí Kněhyňského potoka po pravé straně cesty na Pustevny v nadmořské výšce 510-520 metrů nad mořem a má 1 ha podle vyhlašovací dokumentace, skutečná rozloha je 0,8405 ha.

V době vyhlášení přírodní památkou se jednalo o jedinou známou lokalitu výskytu rosnatky okrouhlolisté v Pobečví. Během let, zejména následkem opuštění tradičního extenzivního hospodaření a odvodnění pozemků, došlo ke změnám vegetace, které vedly až k jejímu úplnému vymizení. Naštěstí v posledních letech se rosnatka okrouhlolistá opět objevuje na řadě míst v okolí. I tak zůstává tato přírodní památka jedinečnou ukázkou mokřadního společenstva s výskytem několika druhů vstavačovitých roslin v této části Beskyd.

Naleznete zde prstnatec plamatý sedmihradský, prstnatec Fuchsův, prstnatec májový a kruštík bahenní. S vodou jsou úzce spjaty i další druhy jako je blatouch bahenní, přeslička bahenní, mečík střechovitý, štírovník bažinný, vrbina obecná a další. Běžně se vyskytuje několik druhů pcháčů, ostřic a dalších rostlin.

Lze zde najít několik druhů motýlů především bažinné druhy z čeledi trávničkovitých, dále pak perleťovce kopřivového, hnědáska rozrazilového a ohnívačka modrolemého. V tůňkách se rozmnožuje například kuňka žlutobřichá a čolek horský. Ojedinělá jsou i pozorování ještěrky živorodé. Z ohrožených druhů ptáků se zde vyskytuje také chřástal polní.

Na louce jsou pozůstatky odvodňovacích stružek. Po vyhlášení zůstal pozemek neudržovaný což vedlo k jeho zarůstání vyššími bylinami, a negativně se projevilo na pestrosti druhového složení. Od 90. let 20. století je louka kosena a jsou z ní odstraňovány nálety. Po roce 2014, kdy pozemek vykoupil ČSOP Salamandr vznikly v roce 2015 v  rámci projektu To, co hlídá Radegast několik tůněk, které slouží obojživelníkům k rozmnožování. Do budoucna se počítá s jejich obnovami.

O rosnatce okrouhlolisté

Rostnatka okrouhlolistá je masožravá rostlina z čeledi rosnatkovitých a patří k poměrně rozšířeným druhům rosnatek. Je charakteristická jasně červenou barvou, na kterou v kombinaci s lepkavou nasládlou látkou vábí drobný hmyz, jenž ji následně slouží za potravu. Masožravý způsob života si vyvinula v důsledku nedostatku živin v kyselých biotopech, ve kterých roste. K rozpuštění polapeného hmyzu přilepeného k výrůstkům na listech používá enzymy a z hmyzích těl získává dusičnany a další živiny.

V pozdním létě kvete růžově a bíle a její kvetení trvá jen několik hodin během slunných dnů při teplotách alespoň 25-30°C. Rosnatky jsou víceleté a mohou se dožívat i více než 50 let. V zimě vytváří tzv. hibernaculum - těsně sdružené listy blízko k zemi.

Od dávných dob je považována za léčivou rostlinu a nalezneme ji tak v různých herbářích neboť byly předmětem zájmu nejen alchymistů, ale i bylinkářů a léčitelů. V pozdějším období bylo užívána na léčbu nemocí dýchacích cest a kašel všeho druhu. Lidově se užívá při nemocech stáří, hlavně při arterioskleróze a cukrovce. Je zvláštní, že například u ovcí vyvolává kašel a chudokrevnost, čili nejde o zcela neškodnou bylinu a i zde platí, že dávka dělá jed.

O keši

Keš najdete zespod informačního panelu. Jde o klasickou Lock&Lock krabičku vhodnou pro menší travelbugy apod.

Přeji šťastný lov!

Zdroje

BRAZDA 2022

Součást závodu BRAZDA 2022

Tato keš vznikla jako součást geocachingového závodu BRAZDA 2022, neboli Brutálního Rožnovského Adrenalinového Závodu Družstev Amatérů. Pokud rádi soutěžíte a máte rádi různá dobrodružství, neváhejte a zúčastněte se příštího ročníku!

Additional Hints (Decrypt)

mrfcbq vasbeznpavub cnaryh / sebz orybj gur vasbezngvba cnary

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)