Skip to content

[Rynek finansowy] #7. Finał Mystery Cache

Hidden : 11/07/2022
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


"Rynek Finansowy" to nieco bardziej wymagająca seria keszy skierowana do starszych uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Skrytki w nieskomplikowany sposób wyjaśniają takie kwestie jak na przykład obieg pieniądza w gospodarce, różnice występujące pomiędzy podstawowymi typami instytucji rynku finansowego i doprecyzowuje role kilku z nich oraz wprowadza pojęcia związane z inwestowaniem.

 

"Financial Market" is a slightly more demanding series aimed at older students of primary schools and youth in secondary schools. The caches explain in an uncomplicated way such issues as, for example, the circulation of money in the economy as well as the differences between the basic types of financial market institutions, clarify the roles of several of them, and introduce concepts related to investing.


Znajdź pozostałe kesze z serii "Rynek Finansowy" [RF] aby odnaleźć wartości niezbędne do wyznaczenia współrzędnych ukrycia kesza. / Find the rest of the series "Financial Market" [RF] to get the values necessary to calculate coordinates of the cache.

  1. Pieniądz i jego obieg / Money and its circulation (GCA0MQ6)
  2. Instytucje rynku finansowego / Financial market institutions (GCA0MQW)
  3. Formy inwestowania / Forms of investing (GCA0MR2)
  4. Bank centralny / Central bank and monetary policy (GCA0MR8)
  5. Umowy bankowe i ubezpieczeniowe / Banking and insurance contracts (GCA0MRE)
  6. Ochrona klienta usług finansowych / Financial services customer protection (GCA0MRK)

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi / The final box is located on these coordinates:

N 52° 14.[2*RF1 + RF2 + RF3 + RF4 + RF5 - RF6/50]'
E 21° 01.[2*RF1 + 2*RF2 + RF3 + 2*RF4 + RF5 - RF6]'

Uważaj! Kesz znajduje się w bardzo ruchliwym miejscu. Zachowaj konspirację na najwyższym poziomie! / Attention! Cache is hidden in a very crowded place. Stealth on the top level!

Additional Hints (Decrypt)

Fcenjqm cbpmgr, xyhpmn fmhxnw m glyh / Purpx lbhe znvy, gur xrl vf oruvaq Mnpubjnw xbafcvenpwr! / Fgrnygu erdhverq!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)