Skip to content

Astro-Budějovice / Astro-Budweis Mega-Event Cache

Hidden : Saturday, 31 August 2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

31 August 2024, 12:00 - 18:00

ČESKÝ listing

Kdy: 31.8.2024  12-18 hod

Kde: Hvězdárna České Budějovice

Registrace: 99,- Kč, jen zalogování zdarma

Naším cílem je uspořádat astronomický MEGA event v Českých Budějovicích. Tématem setkání je studium vesmíru a především menších objektů sluneční soustavy - planetek a komet.

Event navazuje na předchozí MegaEvent Vesmírná keš v září 2017 v Ondřejově, MegaEvent Praga Astronomica v srpnu 2019 v Praze, MegaEvent Hvězdný Tábor v září 2021, Slunce – naše nejbližší hvězda v Rokycanech v září 2022 a Vesmírná okna ve Vlašimi v předchozím roce.

Registrací získáte:

 • obě eventová CWG (2 ks - každé jiné)
 • eventové pohlednice
 • velmi dobrý pocit, že jste umožnili zorganizovat tento event

Na co se dále můžete těšit?

 • příjemné prostředí pro společné setkání
 • suvenýr
 • speciální pořady v planetáriu na téma výzkumu vesmíru - planetek a komet
 • přednášky s odborník v kinosále 
 • program pro rodiny s dětmi
 • CWG tržnici a šmelinárnu
 • megavýstava speciálních astronomických geocoinů
 • TB point (místo pro zanechání a vyzvednutí TB)
 • LabCache (3 série)
 • navštívíte planety Sluneční soustavy
 • potkáte E.T.
 • prohlídku hvězdárny
 • eventový GeoCoin a mnoho trekovatelných předmětů, eventové CWG a speciální série CWG, různé další eventové předměty
 • Welcome event a Goodbye event

ENGLISH - listing

When: 31/8/2024 12-6 p.m

Where: České Budějovice Observatory

Registration: CZK 99, just logging in for free

Our goal is to organize an astronomical MEGA event in České Budějovice. The topic of the meeting is the study of the universe and, above all, the smaller objects of the solar system - planets and comets.

The event follows on from the previous MegaEvent Vesmírná keš in September 2017 in Ondřejov, MegaEvent Praga Astronomica in August 2019 in Prague, MegaEvent Hvězdný Tábor in September 2021, The Sun – our nearest star in Rokycany in September 2022 and Cosmírná okna in Vlašim the previous year.

By registering you get:

 • both event CWG (2 pcs - each different)
 • event postcards
 • very good feeling that you made it possible to organize this event


What else can you look forward to?

 • a pleasant environment for joint meetings
 • souvenir
 • special programs in the planetarium on the topic of space research - planets and comets
 • lectures with an expert in the cinema hall
 • program for families with children
 • CWG market and smelinary
 • mega exhibition of special astronomical geocoins
 • TB point (place to leave and pick up TB)
 • LabCache (3 series)
 • you will visit the planets of the Solar System
 • you will meet E.T.
 • tour of the observatory
 • event GeoCoin and many trackable items, event CWG and special series CWG, various other event items
 • Welcome event and Goodbye event

DEUTSCHE Auflistung

Wann: 31.08.2024 12-18 Uhr

Wo: Sternwarte České Budějovice

Registrierung: 99 CZK, die Anmeldung ist kostenlos

Unser Ziel ist die Organisation einer astronomischen MEGA-Veranstaltung in České Budějovice. Das Thema des Treffens ist die Erforschung des Universums und vor allem der kleineren Objekte des Sonnensystems – Planeten und Kometen.

Die Veranstaltung folgt auf das vorherige MegaEvent Vesmírná keš im September 2017 in Ondřejov, MegaEvent Praga Astronomica im August 2019 in Prag, MegaEvent Hvězdný Tábor im September 2021, The Sun – our next star in Rokycany im September 2022 und Cosmírná okna in Vlašim im vorherigen Jahr Jahr.

Mit der Registrierung erhalten Sie:

 • beide Veranstaltungen CWG (2 Stück - jeweils unterschiedlich)
 • Veranstaltungspostkarten
 • Es ist ein sehr gutes Gefühl, dass Sie es möglich gemacht haben, diese Veranstaltung zu organisieren

 

Worauf können Sie sich sonst noch freuen?

 • ein angenehmes Umfeld für gemeinsame Treffen
 • Souvenir
 • Sonderprogramme im Planetarium zum Thema Weltraumforschung - Planeten und Kometen
 • Vorträge mit einem Experten im Kinosaal
 • Programm für Familien mit Kindern
 • CWG-Markt und Smelinary
 • Mega-Ausstellung spezieller astronomischer Geocoins
 • TB-Punkt (Ort zum Abgeben und Abholen von TB)
 • LabCache (3er-Serie)
 • Sie werden die Planeten des Sonnensystems besuchen
 • Du wirst E.T. treffen.
 • Rundgang durch die Sternwarte
 • Event-GeoCoin und viele verfolgbare Artikel, Event-CWG und Sonderserien-CWG, verschiedene andere Event-Artikel
 • Willkommensveranstaltung und Abschiedsveranstaltung

Additional Hints (Decrypt)

ifghc f qboebh aáynqbh / ragre jvgu n tbbq zbbq / Gergra Fvr zvg thgre Ynhar rva

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)