Skip to content

GeoSlovácko 2024 Mega-Event Cache

Hidden : Saturday, 17 August 2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

17 August 2024, 11:00 - 21:00

 

 

Vítejte v srdci Slovácka - v Uherském Hradišti!

 

Rádi bychom přivítali co největší geokomunitu v Uherském Hradišti a naplno si tak užili event GeoSlovácko 2024!

Inspirace pro GeoSlovácko vznikla z našeho malého GeoPlkání, kde se pravidelně scházíme s našimi geokamarády a plkáme o různých radostech i starostech a to nejen z geocachingového světa. V roce 2023 jsme uspořádali první mega event ve Zlínském kraji - GeoSlovácko 2023. A v této tradici chceme pokračovat!

 

CO NA VÁS BUDE NA GEOSLOVÁCKU ČEKAT?

Hlavní event bude probíhat v sobotu 17. 8. 2024 od 11:00 hod. do 21:00 hod. v samotném srdci Slovácka, v Uherském Hradišti ve Smetanových sadech. Ústředí eventu bude před Slováckou búdou, která krásně zdobí prostory Smetanových sadů.

Na místě pro vás bude připravený nejen geoprogram (vč. nových tematických lab keší), ale také kulturní část, občerstvení a mnoho dalšího. 

Vstupné na samotný event je zdarma.

Poblíž místa konání eventu je dostupných několik parkovišť, a to i těch zdarma (viz waypointy, které se budou pravidelně aktualizovat).

Pokud budete mít zájem v Uherském Hradišti setrvat o něco déle, je zde několik možností ubytování. Organizátoři ubytování nezajišťují.

 

A CO E-SHOP?

Můžete se samozřejmě těšit na unikátní geocoiny, tématická CWG, eventová trička, atp. E-shop bude spuštěný tři měsíce před konáním eventu.

 

KDE NAJDU INFORMACE?

Doporučujeme si dát Will Attend a sledovat announcementy. Případně budeme postupně zveřejňovat informace také na našem webu www.geoslovacko.cz.

 

NA KOHO SE OBRÁTIT?

Pokud máte nějaké otázky, případně nějaké tipy a podobě, neváhejte nám napsat na message centrum profilu GeoSlovácko.

 

CO DALŠÍHO V UHERSKÉM HRADIŠTI?

Uherské Hradiště je královské město, které přináší nespočet zážitků, od úchvatné gastronomie, přes kulturní akce, jízdu po Baťově kanálu, krásnou krajinu v okolí, vinařské slavnosti až po skanzen Rochus. To vše a mnohem více se nachází v samotném srdci Slovácka, jak se Uherskému Hradišti přezdívá. A je tu také spousta nádherných keší!

Jako inspirace, co všechno tady můžete zažít, doporučujeme shlédnout spot o městě.

Budeme se na všechny geokamarády těšit a věříme, že se potkáme v co největším počtu!

 

 

 

Welcome to the heart of Slovácko - Uherské Hradiště!

 

We would like to welcome the biggest geocommunity in Uherské Hradiště and enjoy the GeoSlovácko 2024 event to the fullest!

The inspiration for GeoSlovácko came from our small events, where we regularly meet with our geo friends and chat about various joys and worries, not only from the geocaching world. In 2023 we organized the first mega event in the Zlín region - GeoSlovácko 2023. And we want to continue this tradition!

 

WHAT WILL BE WAITING FOR YOU AT GEOSLOVÁCKO?

The main event will take place on Saturday, August 17, 2024 from 11:00 a.m. to 9:00 p.m. in the heart of Slovácko, in Uherské Hradiště in Smetana Sady. The headquarters of the event will be in front of the Slováckaá búda, which beautifully decorates the premises of Smetana Sady.

There will be not only a geoprogram (including new thematic lab caches), but also a cultural part, refreshments and much more. 

Admission to the event itself is free.

Several parking lots are available near the event venue, including free ones (see waypoints, which will be updated regularly).

If you are interested in staying in Uherské Hradiště a little longer, there are several accommodation options. The organizers do not provide accommodation.

 

WHAT ABOUT E-SHOP?

You can of course look forward to unique geocoins, themed CWG, event t-shirts, etc. The e-shop will be launched three months before the event.

 

WHERE CAN I FIND INFORMATION?

We recommend to put Will Attend and follow the announcements. Alternatively, we will also post information on our website www.geoslovacko.cz as time goes on.

 

WHO DO I CONTACT?

If you have any questions, or any tips and forms, feel free to write to us at the message center of the GeoSlovácko profile.

 

WHAT ELSE IN UHERSKÉ HRADIŠTĚ?

Uherské Hradiště is a royal city that offers countless experiences, from amazing gastronomy, cultural events, a ride on the Bata Canal, beautiful landscapes in the surroundings, wine festivals to the Rochus open-air museum. All this and much more is located in the very heart of Slovácko, as Uherské Hradiště is called. And there are plenty of beautiful caches here too!

As an inspiration of what you can experience here, we recommend watching a spot about the town.

We are looking forward to all the geofriends and hope to see as many of you as possible!

 

 

 

 

Willkommen im Herzen von Slovácko - Uherské Hradiště!

 

Wir möchten die größte Geocommunity in Uherské Hradiště willkommen heißen und die Veranstaltung GeoSlovácko 2024! genießen.

Die Inspiration für GeoSlovácko kam aus unserem kleinen GeoPlkání, wo wir uns regelmäßig mit unseren Geofreunden treffen und über verschiedene Freuden und Sorgen, nicht nur aus der Geocaching-Welt, sprechen. Im Jahr 2023 haben wir das erste Mega-Event in der Region Zlín organisiert - GeoSlovácko 2023. Und wir wollen diese Tradition fortsetzen!

 

WAS WIRD SIE IN DER GEOSLOWAKEI ERWARTEN?

Die Hauptveranstaltung findet am Samstag, 17. August 2024 von 11:00 bis 21:00 Uhr im Herzen von Slovácko, in Uherské Hradiště in den Smetana Gärten statt. Das Hauptquartier der Veranstaltung wird vor der Slovácka buda sein, die das Gelände der Smetana Sady wunderschön schmückt.

Es wird nicht nur ein Geoprogramm geben (einschließlich neuer thematischer Labor-Caches), sondern auch einen kulturellen Teil, Auffrischungen und vieles mehr;

Der Eintritt zur Veranstaltung selbst ist kostenlos.

In der Nähe des Veranstaltungsortes stehen mehrere Parkplätze zur Verfügung, darunter auch kostenlose (siehe Wegbeschreibung, die regelmäßig aktualisiert wird).

Wenn Sie daran interessiert sind, etwas länger in Uherské Hradiště zu bleiben, gibt es mehrere Unterkunftsmöglichkeiten. Die Organisatoren stellen keine Unterkunft zur Verfügung.

 

WAS IST MIT DEM E-SHOP?

Sie können sich natürlich auf einzigartige Geocoins, thematische CWG, Veranstaltungs-T-Shirts usw. freuen. Der e-shop wird drei Monate vor der Veranstaltung eröffnet.

 

WO KANN ICH INFORMATIONEN FINDEN?

Wir empfehlen Ihnen, dabei zu sein und die Ankündigungen zu verfolgen. Alternativ dazu werden wir im Laufe der Zeit auch Informationen auf unserer Website www.geoslovacko.cz veröffentlichen.

 

WEN SOLL ICH KONTAKTIEREN?

Wenn Sie Fragen haben, oder wenn Sie Tipps und Formulare haben, zögern Sie bitte nicht, uns unter Message Center des GeoSlovácko-Profils zu schreiben.

 

WAS GIBT ES SONST NOCH IN DER UNGARISCHEN BERGFESTUNG?

Uherské Hradiště ist eine königliche Stadt, die zahllose Erlebnisse bietet, von erstaunlicher Gastronomie, kulturellen Veranstaltungen, einer Fahrt auf dem Bata-Kanal, wunderschönen Landschaften in der Umgebung, Weinfesten bis hin zum Rochus Freilichtmuseum. All das und noch viel mehr findet man im Herzen von Slovácko, wie Uherské Hradiště auch genannt wird. Und schöne Caches gibt es hier auch zuhauf!

Als Inspiration für das, was Sie hier erleben können, empfehlen wir einen Beitrag über die Stadt.

Wir freuen uns darauf, alle bei der Geocam zu sehen und hoffen, so viele von euch wie möglich zu treffen!

 

Additional Hints (Decrypt)

Gršízr fr an iáf // Jr ybbx sbejneq gb frrvat lbh // Jve serhra haf nhs Fvr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)