Skip to content

Amersfoort pelgrimsstad Virtual Cache

Hidden : 01/17/2024
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Opdracht 1, startpunt is: N52 09,303 en Oost 005 23,259

Je staat hier op de Krankeledenstraat; dat betekent de straat voor zieke mensen.

Het is rond 1500, “De vrouw was afkomstig uit Zwolle en had drie jonge kinderen: het ene kind viel dood van een zolder; het andere kind zat en at een appel toen een varken kwam hem aanviel en zijn handen afbeet; het derde kind werd door het buurkind tijdens het spelen verstikt. Toen de moeder dit zag, werd ze van verdriet zo gek dat ze geestelijk ziek werd, zodat men haar naar Gheel op bedevaart bracht. Ze bleef geestelijk ziek. Daarna loofden zij en haar vrienden Maria in Amersfoort en Maria verscheen nederig en genadig en hielp haar, en Maria werd bedankt.” (uit het mirakelboek: Item was een vrou van Zwolle ende hadde iij jonge kijnderen; dat een viel doot van een solre; dat ander kijndt sat ende att appelen; daer quam een vercken en beet hem off beijde zijn handen; dat derde kijndt wert van haer buers kijndt int spuelen offgesteecken zijn keel. Als dit die moeder sach van ongenueghten wert zij cranck van sinnen, alzoe datmense bracht te Gheel te pilrimars. Zij bleeff allonsinnch. Daarna loeffden zij ende haer vrienden tot Maria in Amersfoert ende zij quam zedich ende sijnnich en dede haer bevaert ende danckte Maria).

Kortom in 1500 ging je naar Amersfoort om Maria te aanbidden, om genezing te vragen. Immers Maria is de moeder van Jezus, en iedereen weet dat Jezus verzoeken van zijn moeder nooit weigert. Dus had je Maria aan je kant, dan stond Jezus ook aan jouw kant om te helpen.

Zoek op de hoek Krankeledenstraat en het Lieve Vrouwe Kerkhof het Kapelhuis. Welke organisatie organiseerde de erediensten ( een woord)? Neem de vijfde letter, en daar de letterwaarde van, dit is A. Neem de zesde letter, en daar de letterwaarde van, dit is B. Het eerste deel van het eindcoördinaat is: N52 09,BAA.

Opdracht 2, ga naar: N52 09,313 en Oost 005 23,244

Om Maria te aanbidden ging je naar de kapel, waar nu het Lieve Vrouwe Kerkhof is. Duizenden bedevaartgangers hebben sinds de vijftiende eeuw troost en hoop gevonden bij een klein, onaanzienlijke Mirakel-beeldje van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort. De toren staat nog fier overeind en is gebouwd van het geld dat de pelgrims doneerden. De kerk zelf bestaat niet meer, doordat het mis ging met de granaten en het kruit die hier bewaard werden. In 1787 was het met een enorme klap gedaan met de kerk. In 2014 is hier de Pelgrimsdeur gemaakt als herinnering aan alle pelgrims die hier kwamen.

Zoek op de plaquette de plattegrond van de vroegere bebouwing. Neem het derde getal van het jaar waarin de archeologische opgraving was, dit is C. Neem het tweede getal van wanneer de kapel gebouwd is, dit is D. Het tweede deel van het eindcoördinaat is: Oost: 005 23,C0D

Ga nu naar de eindcoördinaat!

In het jaar 1444 ging Geertgen Arends uit Nijkerk op weg naar Amersfoort om daar in het klooster te treden. Geertgen schaamde zich voor het goedkope Mariabeeldje dat ze bij zich had. Uit vrees dat de kloosterzusters op haar zouden neerkijken nam ze een besluit: ze gooide de beeltenis van Maria de moeder van Jezus, oneerbiedig in het water.

Het was bijna Kerstmis en de dienstmeid Margriet Albert Gijsen had driemaal een visioen waarin haar werd verteld naar die plaats te gaan. Ze vond hier het beeldje onder het ijs. Ze plaatste het beeldje bij haar thuis en stak een kaars aan, die niet opbrandde. Haar biechtvader bracht het beeldje vervolgens naar de Onze-Lieve-Vrouwekapel. Vanaf dat ogenblik waren de mirakelen niet uit de lucht: blinden die bij haar kwamen bidden konden weer zien, doven konden weer horen, zieken vonden genezing. Een gedenksteen in de oude stadsmuur markeert de plek (Anno domini 1444 doe wert dat beeldt onser liever vrouwen hier buijten die campoert inden water gevonden onder den ijesse van eenre maghet die margriet hieten, die op die tijt bij een verwer woende, ende op den heijlighen Karsdach, hier in deser capelle gebracht van broeder Jan van Schoenhoven onser vrouwen broeder Carmelijt).

Je opdracht: maak hier een selfie of een onherkenbare selfie met je duim omhoog, of een foto met daarop je teamnaam goed zichtbaar. Voeg die toe aan je log. Optioneel: een dankgebedje aan Maria.

Virtual Rewards 4.0 - 2024-2025

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between January 17, 2024 and January 17, 2025. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 4.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Fpuvrgtrorqwr ibbe Znevn xna urycra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)