Skip to content

Montbrió 25 Geocaching HQ Block Party

Hidden : Saturday, 07 June 2025
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

07 June 2025, 10:00 - 22:00

 

 

Montbrió 2025 serà el quart gran esdeveniment que que organitzem al Camp de Tarragona, i el segon a la bonica població de Montbrió del Camp, just al cor de la Costa Daurada.

Qui som?

L'equip amfitrió organitzador i que aglutina els usuaris que s'encarreguen de l'organització és "Geocàtxers_del_Camp".


PROGRAMA DEL BLOCK PARTY

El lloc:

La ubicació principal on es durà a terme el Block Party serà el Pavelló de Montbrió del Camp, un espai polivalent on podrem dur a terme totes les activitats còmodament.

L'adreça de l'event és la següent: Av. dels Països Catalans, 1, 43340 Montbrió del Camp, Tarragona

Activitats:

Estem planificant encara les activitats però algunes de confirmades són:

- Mostra de Geocoins i Traçables que mostren la història d'aquests 25 anys de geocaching.
- Geo Bingo per conèixer una mica els geocàtxers que hi assistirem.
- Exposició dels 25 anys de geocaching en paral·lel als fets més destacats aquests 25 darrers anys al Camp de Tarragona.
- Mistery Camp.
- Espai d'intercanvi de woodcoins, pathtags i altres objectes de col·lecionisme geocàtxer.
- Activitats infantils de cerca del Tresor.
- Gran Sopar de Celebració dels 25 anys de Geocàtxing.
- Concursos.
- Foto de Grup.
- Zona de Bar.
- Sorteigs i Concursos.
- Adventure Labs tematitzats per celebrar els 25 anys de geocaching.


Horari del Block Party: 

De 10:00 a 22:00 hores.

 

El programa detallat es publicarà properament a la plana web que publicarem ben aviat per la trobada. Allà, per aquells geocàtxers que vinguin d'arreu informarem sobre com arribar a la trobada, les opcions d'allotjament, i altra informació rellevant i útil per tot el geocàtxer que ho desitgi.
 

* * * *

 

Montbrió 2025 será el cuarto gran evento que organizamos en el Camp de Tarragona, y el segundo en la bonita población de Montbrió del Camp, justo en el corazón de la Costa Daurada.

¿Quiénes somos?

El equipo anfitrión organizador y que aglutina a los usuarios que se encargan de la organización es "Geocàtxers_del_Camp".


PROGRAMA DEL BLOCK PARTY

El lugar:

La ubicación principal donde se llevará a cabo el Block Party será el Pabellón de Montbrió del Camp, un espacio polivalente donde podremos realizar todas las actividades cómodamente.

La dirección del evento es la siguiente: Av. dels Països Catalans, 1, 43340 Montbrió del Camp, Tarragona

Actividades:

Estamos planificando todavía las actividades pero algunas confirmadas son:

- Muestra de Geocoins y Trazables que muestran la historia de estos 25 años de geocaching.
- Geo Bingo para conocer un poco los geocacheros que asistiremos.
- Exposición de los 25 años de geocaching en paralelo a los hechos más destacados en estos 25 últimos años en el Camp de Tarragona.
- Mistery Camp.
- Espacio de intercambio de woodcoins, pathtags y otros objetos de coleccionismo geocachero.
- Actividades infantiles de búsqueda del Tesoro.
- Gran Cena de Celebración de los 25 años de Geocaching.
- Concursos.
- Foto de Grupo.
- Zona de Bar.
- Sorteos y Concursos.
- Adventure Labs tematizados para celebrar los 25 años de geocaching.


Horario del Block Party:

De 10.00 a 22.00 horas.

El programa detallado se publicará próximamente en la página web que publicaremos en breve para el evento. Allí, para aquellos equipos que vengan de todas partes informaremos sobre cómo llegar al evento, las opciones de alojamiento, y otra información relevante y útil para todo el geocachero que lo desee.


* * * *

 

Montbrió 2025 will be the fourth major event that we organize at Camp de Tarragona, and the second in the beautiful town of Montbrió del Camp, right in the heart of the Costa Daurada.

Who are we?

The organizing host team that brings together the users who are in charge of the organization is "Geocàtxers_del_Camp".


BLOCK PARTY PROGRAM

The place:

The main location where the Block Party will take place will be the Pavilion of Montbrió del Camp, a multipurpose space where we can carry out all the activities comfortably.

The address of the event is as follows: Av. dels Països Catalans, 1, 43340 Montbrió del Camp, Tarragona

Activities:

We are still planning the activities but some of the confirmed ones are:

- Sample of Geocoins and Traceables that show the history of these 25 years of geocaching.
- Geo Bingo to get to know the geocachers who will attend.
- Exhibition of 25 years of geocaching in parallel with the most outstanding events of the last 25 years in Camp de Tarragona.
- Mystery Camp
- Exchange space for woodcoins, pathtags and other geocacher collectibles.
- Treasure hunt activities for children.
- Grand Dinner to Celebrate 25 years of Geocaching.
- Contests
- Group photo.
- Bar area.
- Raffles and Contests.
- Adventure Labs themed to celebrate 25 years of geocaching.


Block Party schedule:

From 10:00 a.m. to 10:00 p.m.

The detailed program will be published soon on the website that we will publish very soon for the meeting. There, for those geocachers who come from all over, we will inform about how to get to the meeting, the accommodation options, and other relevant and useful information for all geocachers who want it.


* * * *

 

 

 

Additional Hints (No hints available.)