Skip to content

Søborg Castle Ruin Virtual Cache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 04/14/2003
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


This 2003 virtual 'Geocaching Classic' gem is easily found at Søborg Castle Ruin.

Denne virtuelle 'Geocaching Classic'-perle fra 2003 er let at finde på Søborg Slotsruin.Do not log this cache before you have received CO approval by e-mail.
Any non-approved Found it!-log will be deleted without prior warning.

Søborg Castle is known from the 12th century. In those days the castle was situated on an island in an inlet open to Kattegat by Gilleleje.

In the 1130ies King Valdemar the Great handed over the place – which at that time consisted of a fortified tower only – to bishop Eskild of Roskilde. In the middle of the 1130ies Eskild was appointed as a bishop in Roskilde and a few years later he became archbishop in Lund, Sweden. Eskild improved the fortifications of Søborg so that in stead of the original tower he built a ring wall with two towers and a residential house, a residential house in stone (a palatium), a round church and household buildings on the inside of the wall.

At that time political strife prevailed in the country and in 1161 the king won back Søborg Castle by cunning deeds. Later in the 12th century Søborg Castle is further improved and through the middle ages it serves as a residence for several kings and their vassals.

Søborg Castle was also used as a maximum security prison for the most dangerous enemies of the king and of the kingdom. Amongst the prisoners were Prince Buris in 1167 and archbishop Jens Grand in 1294–1295. The latter was helped to escape by a cook employed at the castle.

Søborg Castle was inhabited until the ‘Feud of the Counts’ in 1534–1535, when the castle presumably was destroyed. In 1577 the castle was subjected to Kronborg Castle and the vassal at Kronborg gets a permit to collect stones from Søborg Castle. An English envoy reports in 1588 of ruins on an island by the town of Søborg.

Your task: Find a certain sign post - with information and illustrations - located in or near the ruin:

The coordinates N56° 05.442' E012° 18.637' do not point at this sign - they only indicate where to find Søborg Castle Ruin. When you get there take a stroll round the site to find the sign post. It will not be difficult.

There are three illustrations on the sign post. On the largest illustration is shown a number of people. How many people exactly? How many of these people wear a top hat?

Below the illustration you will find some text. Which king is mentioned by his name?

When you have the three right answers you should e-mail them to me via my profile including your email-address as I do not reply via your profile.

Your answer should be made of five lines:

1: GCF900 Søborg Castle Ruin
2: How many people in your group/team? *)
3: Number of people on the largest illustration?
4: How many of these people wear a top hat?
5: Which king is mentioned by his name?

*) If you wish to make YOUR answering mail valid for OTHER geocaching profiles also, be SPECIFIC about it, ie. list ALL the profiles names you represent.

In most cases you can expect CO approval of your answers within 24 hours. If not, then be patient.

For obvious reasons you are not to mention your answers in your on-line log!

Pictures from the ruin not showing the sign posts are welcomed.

You could do a bit of after-caching in the nearby Kongenshave (King’s Garden) - N56° 05.217' E012° 18.886' - when you have ‘found’ your answers.

Don’t let your task ‘ruin’ the fun ... !

CO comment as of June 1, 2014: The fun of keeping this virtual cache from 2003 alive diminishes as a vastly growing number of visitors attempt to duck under the Logging Requirements.Denne cache må ikke logges før modtagelse af CO godkendelse pr. e-mail.
Alle ikke-godkendte Found it!-logs vil blive slettet uden varsel.

Søborg Slot kendes fra det 12. århundrede. Dengang lå borgen på en ø i en fjord med forbindelse til Kattegat ved Gilleleje.

Kong Valdemar den Store overlod i 1130'erne stedet – som dengang blot bestod af et befæstet tårn – til biskop Eskild i Roskilde. I midten af 1130'erne blev Eskild biskop i Roskilde og få år senere ærkebiskop i Lund i Sverige. Eskild udbyggede befæstningen af Søborg Slot således, at han i stedet for det oprindelige tårn opførte en ringmur med to tårne og inden for muren, et beboelseshus af sten (et palatium), en rundkirke samt bygninger til sit hushold.

På den tid var der ufred i landet og i 1161 vandt kongen Søborg Slot tilbage ved list. Søborg Slot blev senere i 1100-tallet udbygget og var middelalderen igennem bolig for flere konger og deres lensmænd.

Søborg Slot blev også brugt som et sikkert statsfængsel for rigets og kongens farligste fjender. Blandt fangerne var prins Buris i 1167 og ærkebiskop Jens Grand i 1294–1295, som blev hjulpet til flugt af en kok på slottet.

Søborg Slot var beboet indtil Grevens Fejde i 1534–1535, hvor det formentligt blev ødelagt. I 1577 blev det lagt under Kronborg, hvor lensmanden dér får tilladelse til at bryde sten på Søborg Slot. En engelsk gesandt beretter i 1588 om ruiner på en ø ved byen Søborg.

Din opgave: Find et bestemt skilt - hvorpå der findes information og illustrationer - placeret i eller ved ruinen:

Koordinaterne N56° 05.442' E012° 18.637' peger ikke direkte på dette skilt - de viser blot hen til Søborg Slotsruin. Tag en spadseretur rundt på stedet for at finde skiltet. Det bliver ikke svært.

Der er tre illustrationer på skiltet. På den største illustration er vist et antal mennesker. Præcis hvor mange mennesker? Hvor mange af disse mennesker bærer høj hat?

Under illustrationen finder du noget tekst. Hvilken konge nævnes ved navn?

Når du har de tre rigtige svar, e-mailer du dem til mig via min profil inkl. din email-adresse, da jeg ikke svarer via din profil.

Dit svar består fem linjer:

1: GCF900 Søborg Castle Ruin
2: Hvor mange er der i din gruppe/dit team? *)
3: Præcis hvor mange mennesker er vist på den største illustration?
4: Hvor mange af disse mennesker bærer høj hat?
5: Hvilken konge nævnes ved navn?

*) Hvis DIN fremsendte mail også skal gælde ANDRES geocaching-profiler, så skriv det i KLART SPROG, dvs. list samtlige profilnavne, du repræsenterer.

Som hovedregel kan du forvente CO godkendelse af dine svar inden for 24 timer. Hvis ikke, så vær tålmodig.

Af selv-indlysende årsager må du ikke nævne dine svar i din on-line log!

Billeder fra ruinen som ikke viser informationsskiltene er velkomne.

Du kunne overveje lidt after-caching i den nærliggende Kongenshave - N56° 05.217' E012° 18.886' – når du har ‘fundet’ dine svar.

Lad ikke opgaven ‘ruinere’ morskaben ... !

CO kommentar pr. 1. juni 2014: Det sjove ved at holde denne virtuelle cache fra 2003 i live formindskes i takt med, at en markant stigende andel af de besøgende forsøger at smyge sig uden om cachens Logging Requirements.

Additional Hints (Decrypt)

[EN] Xrrc fgevpgyl gb gur Ybttvat Erdhverzragf! [DA] Bireubyq xenirar aøwr zug. ybtavat!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)