Skip to content

The heap Multi-cache

Hidden : 06/22/2003
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


The Heap
Svenska English
  
 
 
Välkommen till denna multicache som kombinerar en fantastisk utsikt, industri-historia, konst och en dålig lukt... ;o)

För att hitta finalcachen så måste du besöka koordinaterna angivna nedan (gångavstånd emellan dem) och undersöka konstverken för att kunna beräkna var den finns

Avståndet till slutmålet är knappt 2 kilometer fågelvägen
 

  Welcome to this multi cache which combines a great view, industrial history, art and a foul smell... ;o)

To find the final cache, you must visit the coordinates given below (walking distance between them) and examine the art pieces to be able to calculate the location

The distance to the final cache is just below 2 kilometers as the crow flies
  

Öppettider 2005 (för motortrafik)

Vägen är öppen för fordonstrafik mellan första juni och 31:a augusti och den är brant, som mest en 18-procentig lutning, så se till att ha bra bromsar.  
Även en otränad person kan promenera upp (vi har gjort det flera gånger ;o) ) utan allt för mycket besvär, numera finns det även en trappa upp till toppen.
Ett meddelande sitter vanligen vid grinden 
(N59 07.606 E015 15.747 (WGS84)) 
med aktuell stängningstid för dagen.

Maj och September öppet lördag & söndag 10-18
Juni, Juli & Augusti alla dagar 10-20, kaffestugan 10-17
 

Opening hours 2005 (for motor vehicles)

The road is open for traffic between June 1st and August 31st and it is steep, at the most an 18 percent slope, so be sure to have good brakes. 
Even an unfit person can walk up (we have done it several times ;o) ) without too much discomfort, and now there is also a stair to the top.
A note is usually posted by the gate 
(N59 07.606 E015 15.747 (WGS84)) 
with the present closing time for the day.

May and September open Saturday & Sunday 10-18
June, July & August all day 10-20, 
the cafeteria 10-17
 


A N 59 07.593 E 015 15.318 How many are they ?
Hur många är de ?
_______ A
 
B N 59 07.557 E 015 15.217 How many doors ?
Hur många luckor ?
_______ B
 
C N 59 07.518 E 015 15.118 How many are they ?
Hur många är de ?
_______ C
 
D N 59 07.548 E 015 15.065 The fundament has (xx) legs
Fundamentet har (xx) ben
_______ D

 
Slutmålet hittas vid The final cache can be found by
 

N 59  ( 14 - A ) . ( D * C * B ) - (  4 * A  ) - 3

E 015 ( A + D ) . ( A * 100 ) + ( C * 2 )       

 

N 59  ______________________

E 015 ______________________

 


Formatet för den kalkylerade koordinaten skall vara  The format of the calculated coordinates should be

       N dd mm.mmm
       E ddd mm.mmm

Om något resultat har för få siffror, lägg till nollor före If any result has to few numbers, add zeroes before

This cache is rated.

Bakgrundshistoria   Background history

Kvarntorpshögen är ett resultat av andra världskriget.
Sverige var avspärrat men behövde olja till försvarsmakten. I Kvarntorp fanns den lättbrutna och oljerika alunskiffern och en oljeutvinning kom snabbt igång. Till vilket pris som helst skulle olja fram. Askan från de ständigt brinnande oljeugnarna växte till en gigantisk hög, 35 miljoner kubikmeter, och resulterade i Sveriges största industriminne.
1966 tog det storstilade oljeäventyret slut, men fortfarande efter mer än 35 år ryker om askhögen. Detta beror på att det finns outnyttjad oljeenergi kvar i askan på vissa ställen - tillräckligt för att det ibland ska kunna bli rejält varmt. 
Respektera varningsskyltarna för de heta områdena!

Numera finns här en mer eller mindre permanent skulpturutställning (objekt kan tas bort eller läggas till), och under tiden som utställningen är öppen finns det även en servering där uppe, men om ni promenerar upp rekommenderas en egen, rejäl vattenflaska. Under senare år har högen vintertid använts som skidbacke, då den numera är såpass avkyld att snön faktiskt ligger kvar.

 

Kvarntorpshögen is a product of the WW2.
Sweden was cut off, but needed oil for the military. In Kvarntorp they found oil rich alum slates which was easy to mine, and the oilproduction was started. At any cost, the oil should be made. The ashes from the continously burning oil owens grew to a gigantic heap, 35 million cubic meters, and resulted in Swedens largest industrial memorial.
In 1966, the grand oil adventure ended, but still, after more than 35 years, the ashes are smoking. This is beacause of the unused oil energy that is left in the ashes - enough to sometimes create an immense heat. 
Respect the warning signs of hot spots ("Varning Hett område")!

Nowadays the heap is the place for an more or less permanent exhibition of sculptures (objects can be removed or added), and for the time the exhibition is open, so is the cafeteria on the top, but if you walk up, a big bottle of water of your own is strongly recommended. During the wintertime in the later years, the heap has also been used as a ski slope, since it is now cooled off enough to keep the snow from melting.

View from the site 800k
Info about the exhibition (in swedish)
The history (in swedish) link broken

Additional Hints (Decrypt)

[english] Va n fgbar jnyy, jnvfg uvtu [swedish] V ra fgrazhe, hatrsäe v zvqwruöwq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)