Skip to content

Het Nuilerveld Multi-cache

Hidden : 04/28/2004
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Indien u geen foto's ziet in de Chrome browser, gebruik dan Firefox!

Subscription in English by email.Een fraaie wandeling door een bijzonder stukje Drents Landschap en een particulier stukje drents landschap.


Het Nuilerveld.
Winterlandschap maart 2005


Geschiedenis

Het huidige Nuilerveld is een restant van een oorspronkelijk veel groter Nuylerveld. Omstreeks 1900 vormde dit terrein nog één geheel met de Kraloër- en Dwingeloosche Heide en de Boerenveensche Plassen. Het nabijgelegen Zwarte Water was in die tijd aanmerkelijk groter. In de eerste helft van de vorige eeuw werden grote delen van de uitgestrekte 'woeste gronden' omgezet in landbouwgrond. Het huidige Nuilerveld werd voor ontginning behoed, wat onder meer te danken was aan het markante reliëf en de uitermate schrale ondergrond. Wel werd het centraal gelegen en meest vlakke deel van het terrein in landbouwgrond omgezet. Nadat de Stichting Het Drentse Landschap dit deel verwierf werd het weer aan het natuurgebied toegevoegd.

Plantengroei

Op de voormalige akker binnen het reservaat is een interessante plantengroei tot ontwikkeling gekomen. De zeldzame Grondster komt daar massaal, op enkele plekken zelfs zodevormend, voor. In de natte laagten is het eveneens zeldzame Oeverkruid in het gezelschap van Waterpostelein te vinden. Dat deze soorten juist in dit deel van het terrein voorkomen, is te danken aan de keileem, die hier erg dicht onder de oppervlakte ligt. In de rest van het terrein is de heide zeer gevarieerd van samenstelling. Op de hoge, droge zandkoppen bloeien het Zandblauwtje en de Stekelbrem tussen de Struikhei. Typerend voor dit terrein zijn de grote oppervlakten Kraaihei. In de zuidwesthoek is een aantal oude Jeneverbessen aanwezig.

Dierenleven

Ondanks de betrekkelijk geringe afmetingen van het terrein zien typische heidevogels kans om er hun jongen groot te brengen. Hier is de welluidende zang van de Boomleeuwerik te horen. Maar ook de Roodborsttapuit is broedvogel in het terrein. Van de vele vlindersoorten die zijn waargenomen, zijn het Groentje, het Heideblauwtje en de Heivlinder aan te merken als karakteristieke soorten voor de heide. In de bospoelen plant de Kleine watersalamander zich voort. De waterhoudende laagten in het voormalige cultuurland zijn in trek bij zowel Groene als Bruine kikkers. Ook verschillende eendensoorten komen hier graag een kijkje nemen.

Beheer

Om de zeldzame oeverkruidbegroeiing in stand te houden moet de groeiplaats af en toe onder water staan. Om dit te bereiken zijn enkele waterafvoerende greppels en sloten gedempt. Het gehele terrein wordt door middel van begrazing met Schoonebeker schapen en Hooglander ossen verschraald. Wanneer nodig wordt dit aangevuld met plaatselijk maaien en afvoeren. Het bos bij de ingang van het terrein wordt door middel van herhaalde onregelmatige dunningen geleidelijk omgevormd tot een meer gevarieerd loofbos. Let op! Er lopen in het gebied grote grazers zoals Schotse Hooglanders of Galloways vrij rond. Respecteer deze beesten en laat ze met rust.


GEOCACHING

Door het 45 ha. grote gebied is een wandelroute van circa 2 km uitgezet. Deze route is gebruikt als uitgangspunt voor de uiteindelijke cachelocatie.

Parkeer je vervoermiddel op N 52 47.140 E 6 28.419 en vind de volgende antwoorden.

Hoeveel hectare beheert Drents Landschap? XXXX - 7066 = K L M O

Hoeveel monumentale objecten beheert zij? 2248 - XXX = P Q R S

Ga naar N 52 47.K(O-P)(R+M) E 6 28.M(Q-L)(P+O) en begin aan de uitgezette wandeling middels onderstaande paaltjes. Tel tijdens de wandeling van ieder symbool apart hoe vaak je ze tegenkomt.

 

Aantal links = F

Aantal rechtdoor +1 = H

Aantal rechts = G


LET OP: Voorheen kwam je een klein geel rond bordje tegen. Helaas is het bordje verdwenen bij de voormalige achteringang. Het nummer wat daar opstond was 18=J

Controle: aan het eind van de wandeling heb je 15 routepaaltjes gehad (situatie 18 mei 2020). Soms breekt er eentje af door de Schotse Hooglanders die er lopen. Geef even door als het aantal niet meer klopt.Neem je vervoermiddel en parkeer op: N 52 4(F+P).H(G-R)(J-L-Q) E 6 2S.HM(F-M)

Neem het paadje en loop naar N 52 4(F+P).(S-K-P)(H-G)(J-L-G+P) E 6 2S.G(L-G-H+P)Q

Hier bevindt zich een afgezaagde boom die een aanwijzing verborgen houdt op de noordwest hoek. Graag weer op dezelfde manier terugstoppen

De route kan ’s zomers wat moeilijker zijn door het bladerdek, maar op de te zoeken plekken heb je vrij ontvangst.

De cache kan je vinden op: N 52 4D.(V+Z)YW en E 6 2C.(A+Z)(X+E)(Y+A+D-Z)

Graven is niet nodig en camoufleer de cache na gebruik weer netjes toe.Cache in, trash out! Neem altijd een plastic zak mee om zwerfvuil onderweg op te ruimen.

Additional Hints (Decrypt)

Bevtvaryr uvag jnf: Rrhjvt oybrvraqr orex? Ovw pbagebyr bc 14-3-2021 vf qr pnpur zlfgrevrhf irecynngfg ra vf rra uvag avrg ynatre abqvt.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)