Skip to content

't Kateekerspieker 1 Multi-cache

Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Per 10-03-2019 een spoiler foto toegevoegd.


De wandeltocht loopt door licht heuvelachtig terrein en is in zijn totaliteit ongeveer 5 km lang. Sommige paden zijn lastig te zien en zeker in de zomer behoorlijk overwoekerd! Beschermende kleding tegen muggen wordt aanbevolen. Kennis van kruispeilen is voor deze cache nodig. De ontvangst van de GPS is soms zeer slecht te noemen! Een kompas en een stafkaart kunnen daarom handig zijn.

Het gebied “De Lonnekerberg” vormt de zuidwestelijke uitloper van de Oldenzaalse stuwwal. Dit heuvelachtige gebied werd gevormd tijdens het Saaliën, de voorlaatste IJstijdperiode. Het landijs bereikte het gebied vanuit Scandinavië en drukte over grote afstand de bevroren ondergrond dakpansgewijs omhoog. Na de IJstijd ontstond een toendra waarover grote landdieren als mammoeten, edelherten en wolharige neushoorns langs de lager gelegen rivierdalen trokken. De hoger in het landschap gelegen stuwwallen vormden tevens de eerste woongebieden van mensen in Twente. Overal in Twente zijn botvondsten van mammoeten en overblijfselen van de eerste menselijke bewoners gedaan.

Het bosgebied “De Lonnekerberg” is 142 hectare groot en is gelegen naast Vliegveld Twente. Het gebied is halverwege de 19e eeuw door aankoop van verschillende boeren in handen gekomen van de textielfabrikant Blijdenstein, die tevens oprichter was van de Nederlandse heidemaatschappij. Hij kocht dit als jachtgrond. Vroeger was het terrein begroeid met heide en lage bossages. Het was bij de boeren van de Marke Lonneker in gebruik voor afplaggen en begrazing door schapen. Door de slechte werkgelegenheid destijds in de textielindustrie liet Blijdenstein arbeiders inzetten om rabatten te graven (diepe greppels, soort sloten) om het gebied te ontwateren voor de aanplant van naaldbomen. Deze rabatten zijn nog overal te zien. De lengte van de rabatten is maar liefst 320 kilometer lang! De naaldbomen werden overigens gebruikt in de mijnen in Zuid-Limburg om de gangen te stutten. Blijdenstein voelde zich zeer verbonden met de Lonnekerberg. Hij liet zich er na zijn dood begraven.Ten zuiden van de Lonnekerberg liggen de “Kleigaten van Smulders”. Deze plassen, tot 17 meter diep, ontstonden door kleiwinning voor “De Twentsche Stoomfabriek Smulders en Mulder”. Men heeft hier tertiaire zeeklei afgegraven voor rode baksteen. In de buurt van de kleigaten ligt een bunkercomplex, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog diende als opslagplaats voor brandstof voor het eerste raketzweefvliegtuig ter wereld. De Duitsers hebben deze bijzondere vliegtuigjes nooit naar het vliegveld kunnen brengen. De uiterst brandbare en instabiele brandstof is toentertijd wel naar de bunkers gebracht.

Tot slot nog dit: de Lonnekerberg wordt ook genoemd in Twentse sagen en verhalen.Een meisje werd door witte wieven gevangen gehouden in de Lonnekerberg. Ze waren boosaardig. Het kind moest hard werken en zag geen licht van de zon en maan. Eens stuurden de vrouwen haar naar Oldenzaal, maar ze mocht aan geen mens verraden waar ze woonde. Bij de Dikke Steen voor de Plechelmusbasiliek (de steen die uit de IJstijd dateert en van de Tankenberg naar de stad was versleept) vertelde ze haar nood. Veel mensen hadden het gehoord, ze volgden haar naar de Lonnekerberg en joegen de witte wieven uit hun schuilplaats op. Sindsdien zijn de witte wieven uit de Lonnerkerberg verdwenen.
En dan nu de wandeltocht:
Parkeer de auto op N52’15.843 en E006’54.828.

Ga naar WP1: N52’15.848 en E006’54.907 “het bankje”. Hier vind je de coördinaten van WP2: “J. Huitink”.

Zoek op WP2 naar de coördinaten van WP3: “de huisjes bij de gracht”.

Zoek op WP3 naar de coördinaten van WP4: “het bruggetje”.

Zoek op WP4 naar de coördinaten van WP5: “het graf”.
Wat is het geboortejaar van “Johanna”? Dit getal is A.
Wat is het geboortejaar van de echtgenoot van “Johanna”? Dit getal is B.
A - 1576 = C
B - 1562 = D

Het getal C is de eerste richting in graden die je nodig hebt voor de kruispeiling. Je peilt voor de eerste richting vanaf WP5.
Het getal D is de tweede richting in graden die je nodig hebt voor de kruispeiling. Je peilt voor de tweede richting vanaf WP4.
Er is uitgegaan van het magnetische noorden.

Voer de kruispeiling uit. Op het kruispunt van de twee richtingen ligt de cache verborgen.

De cache bestaat uit twee PVC-buizen. De eerste buis staat rechtop in de grond en is afgesloten met een houten deksel. De deksel is met schors bedekt. De tweede PVC-buis, de daadwerkelijke cache, zit in de eerste PVC-buis. Het is niet de bedoeling dat je de buitenste buis uit de grond haalt. Je hoeft dus niet te graven en te prikken om de cache te vinden!

VEEL SUCCES!

LET OP!
Er is nu ook een andere cache actief in het gebied: "History alive". Het eerste WP van deze cache ligt enkele meters van een WP van 't Kateekerspieker 1 af. "History alive" maakt gebruik van decimale coords en wij van de reguliere GC-coords. Dit om verwarring te voorkomen.


In English:
Park the car at N52’15.843 and E006’54.828.

Go to WP1: N52’15.848 and E006’54.907 ”the little seat”. Here you find the coördinates of WP2: “J. Huitink”.

Search at WP2 for the coördinates of WP3: “the little houses by the canal”.

Search at WP3 for the coördinates of WP4: “the little bridge”.

Search at WP4 for the coördinates of WP5 “the grave”.
What is the year of birth of “Johanna”? This number is A.
What is the year of birth of the husband of “Johanna”? This number is B.
A - 1576 = C
B - 1562 = D

Number C is the first direction in degrees you need for the crossmarking. You mark for the first direction from WP5.
Number D is the second direction in degrees you need for the crossmarking. You mark for the second direction from WP4.
You use the magnetic North.

Carry out the crossmarking. At the cross of the two directions you find the cache.

The cache is made up of two PVC-tubes. The first tube stands vertical in the ground and is closed with a wooden lid. The lid is covered with bark. The second tube, the actual cache, is placed in the first PVC-tube. It isn’t the intention to extract the exterior tube from the ground. So, you don’t have to dig and to prick to find the cache!

GOOD LUCK!

Additional Hints (Decrypt)

Nna qr enaq ina urg obf, erpugf ina rra xehvfvat, 3 zrgre inans qr qvxxr rvx bc 25 tenqra.

Ng gur rqtr bs gur sberfg, gur evtug bs n pebff, guerr zrgref sebz gur guvpx bnx ng 25 qrterrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)