Skip to content

AAN DE RAND VAN DOORN Multi-Cache

This cache has been archived.

DutchDogz: na een berichtje van geocachers dat ze de cache niet konden vinden en het gebied er nogal kaal bij lag, ben ik polshoogte gaan nemen. helaas is het eikenhakhout gekapt en er ligt een grote stapel stammen en takken op de cache, die er ogenschijnlijk nog wel ligt. ik kon er helaas niet bij. waarschijnlijk zal hij bij het weghalen van de takken door muggels gevonden en weggehaald worden.
ik vind het jammer dat natuurmonumenten wel toestemming heeft gegeven voor deze cache, maar verzuimd hebben te melden dat er in dat gebied gewerkt en gesnoeid zou worden......
deze locatie zal daarna voor een paar jaar omheind worden en is dus niet meer geschikt voor een cache.
gelukkig zat er geen trackable in....

bedankt voor jullie enthousiaste logjes en veel succes met geocachen!
team dutchdogz

More
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Klein stukje door Doorn en dan de Kaapse Bossen in.Je bent te gast bij Natuurmonumenten en de ter plaatse geldende regels dienen te allen tijde gerespecteerd te worden:
* Respecteer de Natuur.
* Alleen toegang van zonsopgang tot zonsondergang.
* Honden welkom, mits aangelijnd. En wij verzoeken je om ook in het bos hondenpoep op te ruimen.
* Blijf op de paden. Alleen voor de waypoints en de cache mag je een stukje van het pad (maar nooit verder dan 5 meter)
* Er hoeft en MAG NIET gegraven worden..

Deze cache is geplaatst met toestemming van Natuurmonumenten, waarvoor onze hartelijk dank! 
(Voor meer informatie over Natuurmonumenten ga je naar: http://www.natuurmonumenten.nl/)
Deze toestemming zal bij overlast en/of schade aan de natuur (in welke vorm dan ook) direct worden ingetrokken.
Daarom deze wijze woorden van weleer die nu nog steeds van toepassing zijn: verniel uw eigen vreugde niet! 

WELKOM IN DOORN
De naam van de plaats Doorn is afgeleid van Thorhem of Thorheim. Dit betekent: woonplaats van Thor, de God van de donder. De gemeente ligt aan de zuidwestkant van de Utrechtse Heuvelrug. De oudste vermelding van Doorn dateert uit de periode 885-896. De bewoners leefden voornamelijk van de opbrengsten van het toenmalige Westerwoud. Een zware storm en permanente roofbouw veranderden dit woud in de loop der tijd in schrale heidevelden en een zandwoestijn. In 1870 werd door Staatsbosbeheer en met hulp van particulieren de herbebossing van het gebied ter hand genomen. De huidige bossen rond Doorn zijn dus niet meer dan twee eeuwen oud. In 1322 en 1435 wordt gewag gemaakt van twee zogenoemde ridderhofsteden in Doorn: Huis Doorn en Moersbergen. In de middeleeuwen bestond Doorn uit deze twee ridderhofsteden plus een kerk met daaromheen het kerkhof en enkele boerenhofsteden. In verband met het verkeer van oost naar west was Doorn in deze tijd een wisselplaats voor paarden en koetsen. In de 18e eeuw kwam de Utrechtse Heuvelrug in trek bij welgestelden. Die lieten er grote buitenplaatsen aanleggen. Deze trend zette door en in de loop van de 19e en het eerste kwart van de 20e eeuw koos de stedelijke adel Doorn voor een vakantie of een tweede huis. Gezien de mooie omgeving, de rust en de frisse lucht kwamen er bovendien rusthuizen en sanatoria. Doorn is sinds 2006 opgenomen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Klik hier voor info over Doorn.
Klik hier voor info over de Utrechtse Heuvelrug.

--------------------------------------------------------------------------

Een korte wandeling door een stukje Doorn en de aangrenzende Kaapse bossen.
Tijd: inclusief waypoints ca. 1 uur.

U kunt uw auto parkeren op N52° 02.159, E005° 20.769
Loop naar N52° 02.099, E005° 20.817

Tegenover huisnummer 10 staat een lantaarnpaal. Noteer de bovenste drie getallen (= A) en de drie onderste getallen (= B).
Ga naar: N52° 02.(185-A) - E005° 21.00(921-B).

Op 1 van de paaltjes staat een coördinaat. Loop naar dit coördinaat en zoek een getal (= C) op een boom (op ca. 2,5 meter hoogte, max. 2 meter van het pad en ca. 12 meter van de kruising).

Ga naar: N52° 02.(32*C) - E005° 21.(42*C).
NB ook al wil je GPS graag de 1e links nemen, doe dat niet, neem de 2e.
Op de grond achter een eikenboom aan de linkerkant van het pad, ligt een stronkje met daarin het volgende coördinaat. Ga naar het gevonden coördinaat.

Op het bankje staat ergens een getal (=D).
Coördinaten eindcache: N52° 02.(76*D) E005° 21.(71*D)
ENGLISH
Short walk through Doorn before entering the "Kaapse Bossen".

You are a guest of Natuurmonumenten and must always abide to the local rules:
* Respect Nature.
* Access is only allowed from sunrise to sunset.
* Dogs must be on leash at all times. And please pick up after your dog.
* Stay on the trails. You may only leave the trail for the waypoints and the cache (never more than 5 meters from the trail)
* You don't need and are NOT ALLOWED to dig..

This geocache is hidden with permission of Natuurmonumenten, for which we like to express our gratitude!
(For more information on Natuurmonumenten please click here)
In case of nuisance and/or damage to nature (in whatever form) the permit will be withdrawn immediately.
Therefore these wise words of yesteryear that still apply today: do not destroy your own happiness!


WELCOME TO DOORN
(Click here for info about Doorn)

A short walk through Doorn and the "Kaapse Bossen" (Forest).
Time: approximately 1 hour (including waypoints).

Park at N52° 02.159 E005° 20.769.
From there it's a short walk to the first coordinate at N52° 02.099 E005° 20.817

There's a street light opposite of number 10. Write down the top three numbers (=A) and the three numbers below that (=B).
Go to: N52° 02.(185-A) E005° 21.00(921-B).

The next coordinate is written on one of the pickets. Walk to this coordinate and look for a number (=C) on a tree (at approximately 2.5 meters from the ground, max. 2 meters from the trail and about 12 meters from a crossroad).

Go to: N52° 02.(32*C) - E005° 21.(42*C).
Your GPS probably wants you to take the first path left, but we advise to take the second.
Here you find the next coordinate (on the ground behind an oak tree along the trail on the left in a little stump). Go to this coordinate.

Look for a one digit number on the bench (= D).
The cache is hidden at: N52° 02.(76*D) E005° 21.(71*D)
Additional Hints (Decrypt)

Baqre rra fghx ubhg / Haqre n cvrpr bs jbbq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)