Skip to content

cantincrode Multi-cache

This cache has been archived.

beertje: deze gaat de kast in.

More
Hidden : 07/10/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Gewoon een klassieker, geen berekeningen, vraagstukjes of dergelijk, maar een toertje van wp naar wp.Door een gebied waar de vroegere sportvelden van cantincrode gevestigd waren en nu een stukje wilde natuur is.

Een beetje informatie over het gebied zelf:Aangezien het gebied gedurende tientallen jaren enkel door wandelaars gebruikt werd, heeft de natuur er een kans gekregen en hebben er zich eigen biotopen, leefgemeenschappen, kunnen ontwikkelen: in het bijzonder de oude spoorwegberm, een amfibieënpoel, een uitgebreid graslandschap. Het grasland kent een verregaande verruiging, maar heeft wellicht nog een zeer interessante zaadbank. Via maaibeheer is hier een gevarieerde, rijke begroeiing te verwezenlijken. Vooral de overgang van nat naar heischraal grasland is ecologisch waardevol. Er is een mooie populatie Haarmos. Naast een interessante flora vormt het terrein een woon-, jacht- en broedgebied voor talrijke diersoorten. Een kort overzicht: groene specht (mieren als voedsel), toren- en boomvalk (jachtgebied voor muizen en vogels), wezel (muizen), bosrietzanger en roodborsttapuit (nestgelegenheid), kikkers en padden (beschermd!) en kleine watersalamander (voedselgebied, overwinteringplaats), fazant (leefgebied), hazelworm (leefgebied van deze in onze contreien zeldzame soort)Het gedeelte op de oude spoorwegberm zou eventueel wel beschermd worden, zo komen we te weten, evenals de poel. Deze berm is ecologisch zeer interessant: omwille van de lage betreding hebben er zich een eigen plantengroei en dierenbestand ontwikkeld. Planten die op het aanlendende Klein-Zwitserland geen groeikansen krijgen omwille van de hoge betreding (mountainbikes, jeugdbewegingen, honden), hebben hier wel een kans gekregen, bv. Bonte luzerne, de zeldzame Sikkelklaver, Echte kamille, Gele morgenster en talrijke grassen waaronder Grote vossestaart, Gestreepte witbol, Glanshaver, Italiaans raaigras, Ijle dravik. Ga naar Wp1 N51°10.899 E 004°27.772 Tevens ook de plaats waar je best je wagen achterlaat en begin aan je tocht .

1.5 kmbuggy loopt vast in ruig terrein
pas op voor brandnetels!naar de website van Femke & Sandor

Additional Hints (Decrypt)

Jc1:NJJ Jc2:Pragre Jc3:Cbbegwr Jc4: Cnnygwr Jc5: Hvgxvwx,orgba Jc6: Obbz Pnpur: nccryf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)