Skip to content

<

Drunken Sailor

A cache by LucasB Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/05/2004
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Opgave aangepast op 11/12/2016. 19/12/2014: WP5 Opgelet huisnummer bestaat uit 3 cijfers, het laatste cijfer ontbreekt!

Als je Antwerpen en zijn bewoners beter wil leren kennen moet je op café gaan. En zeg nu zelf, kan je thuis een betere smoes vertellen dan dat je op kroegentocht moet gaan om een cache te vinden?
Zoals uit de opdrachten zal blijken is het wel de bedoeling dat je elke locatie bezoekt en er ook iets verbruikt... Sinjoren en pagadders met enige terreinkennis zijn in het voordeel en moeten de boeren maar op sleeptouw nemen. (nvdr: Nen boer is iedereen die geboren en getogen is buiten het stadscentrum. Ik ben er zelf ook ene, als dat een troost mag wezen.)
Rekening houdend met de sluitingstijden is het niet mogelijk gans het parcours af te leggen op maandag of voor 12u. 's middags. WP4 sluit zondags om 20u.

WP1: 51° 13.300 - 4° 23.972
We starten op de Grote Markt. Dit etablissement een kroeg noemen is een understatement. Het is een instituut waar een bolleke drinken een hemelse ervaring is. Fonske was hier vaste stamgast, maar is op 15/01/2007 overleden.
Hoe oud is Fonske geworden? 99 (A=2), 100 (A=3) of 101 (A=4).
Vermenigvuldig de gezegende leeftijd van Fonske met twee (=B)

WP2: 51° 13.285 - 4° 2A.B
Algemeen wordt aangenomen dat dit café, genoemd naar een Vlaams schilder, het oudste van Antwerpen zou zijn. Stamkroeg van Elschot, Van Ostaijen, Vandeloo om er maar enkele te noemen.
Vermenigvuldig de som van de afzonderlijke getallen van de stichtingsdatum met twee (=C).
Welke typische Antwerpse specialiteit kan je hier verorberen? Twee woorden, aantal letters eerste woord (=D), aantal letters tweede woord(=E).

WP3: 51° 13.2C - 4° 24.1DE
In de jaren zestig hing Fred Bervoets hier aan de luster te zwieren, met zijn hoofd naar beneden wel te verstaan. De dolle jaren zijn voorbij en het krot van weleer is gesaneerd. Maar daarmee heeft het voor nostalgici (lees overjaarse hippies) ook van zijn authenticiteit verloren.
Verminder het huisnummer van dit inspirerend muziekcafé met het aantal lusters dat boven de toog (gelijkvloers) hangt(=F).
Vergeet vooral niet voor het buitengaan aan de rechter muur de Antwerpse blueslegende en sixties-icoon, componist van "ring ring" en "drunken sailor", het nodige respect te betuigen.
Maar wie was deze legendarische figuur? Wannes Van de Velde (G=075) Ferre Grignard (G=275) Roland Van Campenhout (G=475)

WP4: 51° F.802 - 4° 24.G
Nu gaan we even stappen, zo kunnen we weer bij onze positieven komen. Zoals de naam van het café doet vermoeden, ben je hier al een beetje op den buiten. Het grote terras is op zwoele zomeravonden een oase van rust.
Huisnummer plus 1 (=H).
In welke parochie ligt dit café? Loop rond de blok en kijk boven de klok. Sint Jacob (I=4), Sint Joris (I=6) of Sint Andries (I=8).

WP5: 51° 12.H96 - 4° 23.I56
Wie vroeger in deze buurt woonde hoorde bij de categorie "saus nor't koemmeke". Tussen alle ontuchthuizen was dit de enige niet louche staminee.
Wat is het huisnummer (3 cijfers !) van dit prachtige pand (=J)?
In welk jaar werd dit huis bekroond door de Stichting Monumentenzorg Antwerpen? Was dit in 1998 (K=760), 1999 (K=860) of in 2000 (K=960).

WP6: 51° 13.J - 4° 23.K Hier schenkt men glazen boterhammen. Een keuze maken uit het rijke assortiment is niet gemakkelijk.
Hoeveel vruchtenjenevers tel je op de prijslijst? Indien nodig, rond af op het dichtste tiental, vermenigvuldig met 4 en verminder dit product met 5 (=L).
Hoeveel graden alkohol bevat "Ginever Brick"? Vermenigvuldig het gehalte met 22 en vermeerder dit product met 20 (=M).

WP7: 51°13.L - 4° 23.M
De cachers nodigen ten dans!
Hier staan twee jukeboxen. Hoeveel eurocent kost een liedje op de grootste jukebox? Deel dit aantal door twee(=N).
Deze jukebox werd gefabriceerd op een adres met twee huisnummers, het laagste nummer is O het hoogste P.

Cache: 51° 13.X - 4° 23.Y X= (A+B+C+D+E+F+G+I+J+O+P)/2 Y= (K+L+M+N+O+P-J)/2
Schol en veel succes!


ENGLISH VERSION

If you want to get acquainted with Antwerp and his citizens, you must go to the pubs. By the way, is the search for a cache not a good pretext for a pub crawl? As wil appear from the instructions, you need to pay a visit to each location and consume something...
Taking into account the different closing hours, it is not possible to cover the whole circuit on Monday or before 12 a.m. WP4 closes on Sundays at 8 p.m.

WP1: 51° 13.300 - 4° 23.972
The take off is on the city square. Calling this establishment a pub is an understatement. It is an insitute where drinking a "bolleke" is a heavenly experiance.
Fonske was a regular costumer. How old was Fonske when he died? 99 (A=2), 100 (A=3) or 101 (A=4).
Multiply the blessed age of Fonske by two (=B).

WP2: 51° 13.285 - 4° 2A.B
This pub, named after a Flemish painter, is supposed to be the oldest in town. A meeting place for poets and writers.
Multiply the sum of the figures in the foundation date by two (=C).
What is the name of the typical Antwerp snack you can order here? Two words, number of letters in the first word (=D), number of letters in the second word (=E).

WP3: 51° 13.2C - 4° 24.1DE
In the sixties, this was the place to be for artists, hipies and other alternatives. After a thorough reconstruction it is now a respectable music pub.
Reduce the house number with the number of chandeliers above the bar(street level) (=F).
Before leaving, look to the right and don't forget to pay your respect to the Antwerp blues legend and sixties icon, composer of "ring ring" and "drunken sailor". But do you know the name of this legendary figure? Wannes Van de Velde (G=075) Ferre Grignard (G=275) Roland Van Campenhout (G=475)

WP4: 51° F.802 - 4° 24.G
Now, we are going for a walk, the excercise and fresh air will do you good... You are entering the country-side, as suggested by th name of the pub. On sultry summer-evenings, the large pavement is an oasis of rest.
House number plus 1 (=H).
What is the name of the parish in which the pub lies? Walk around the block and look above the clock. Sint Jacob (I=4), Sint Joris (I=6)or Sint Andries (I=8).

WP5: 51° 12.H96 - 4° 23.I56
In old times, anyone who lived in this neighbourhood had a bad reputation. Among all the shady locals, this was the only respactable place.
What is the house number (3 digits !)of this manificent premise (=J)?
In what year was this house awarded by the Antwerp Foundation of Monumental Care? In 1998 (K=760), in 1999 (K=860) or in 2000 (K=960).

WP6: 51° 13.J - 4° 23.K
Here they serve strong liquor. It is difficult to make your choise among the rich variety.
How many fruit gins (Dutch: vruchtenjenevers) can you count on the price-list? If necessary, Round up to the closest ten, multiply the amount with 4 and substract 5 from this product (=L).
How many degrees alcohol contains "Ginever Brick"? Multiply the degrees with 22 and add 20 to this product (=M).

WP7: 51° 13.L - 4° 23.M
Geocachers invite to dance! There are two juke boxes in this pub. How much eurocent is it for a tune on the biggest juk box? Divide this number by two (=N).
This juke box was manufactured on an address with two house numbers. The smallest number is O and the largest is P.

Cache: 51° 13.X - 4° 23.Y X= (A+B+C+D+E+F+G+I+J+O+P)/2 Y= (K+L+M+N+O+P-J)/2
Cheers and good luck!

FTF: TomPetLegend STF: hh1 TTF: sPo-One

Additional Hints (Decrypt)

Qbbe jrexra vf rra xebrt (JC4) gvwqryvwx qvpug. / JC4 vf pybfrq grzcbenevyl.
pnpur: trjrys / nepu
CVAPRG!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.