Skip to content

De Noormannen Multi-cache

This cache has been archived.

Marc B: Deze was aan z'n pensioen toe.

More
Hidden : 08/09/2004
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

update 12.05.2008 : indien je zoals aangeraden aan het station parkeert, bereik je wpt1 het best langs N50°50.143 - E4°38.927 en dan langs N50°50.309 - E4°38.725; verlaat de berijdbare weg niet vooraleer je aan het eerste tussenwpt gekomen bent.

De Noormannen

In 891 werden de Noormannen verslagen bij Leuven, door Arnulf van Karinthië.Het was een zeer hevige strijd, de oevers van de Dijle zagen rood van het bloed.
Historici verklaren hiermee de kleuren van het Leuvense blazoen, twee rode zijden en een zilveren onbevlekte band.

Volgens de legendes sneuvelde Gundalf Gustafson, de koning van de Noormannen, in de strijd. Acht van zijn lijfwachten konden zijn lichaam redden en zeilden met hun drakar de Dijle op. Ze gingen aan land ergens ten zuiden van de Romeinse expressweg E-XL en begroeven hun koning en zijn schat.

De lijfwachten zwoeren een eed dat ze nooit meer dan 2 km van het graf zouden afdwalen en begonnen hun wake. Elk van hen bezat een deel van de code waarmee ze de laatste rustplaats van hun koning hadden aangeduid. Ze stierven een voor een bij het volbrengen van hun taak.

Door de eeuwen heen werden in het Dijleland de sagen over de koning en zijn acht lijfwachten levendig gehouden door de ouderen, die 's avonds bij het haardvuur graag opschepten dat zij wel degelijk wisten waar het graf zich bevond.
Weinigen weten echter dat dit verhaal echt is, tot ik onlangs in zeer oude kronieken een verwijzing naar de laatste rustplaats van Wilbur Wilgenbast vond.

Dit is wat er stond: "Wilbur Wilgenbast was de spion van de koning, een meester in het aannemen van de meest bizarre vermommingen. Hij was in het bezit van een deel van de code en hij wist waar één van zijn makkers verbleef. Daar de Noormannen zeer bedreven zeelui en navigators waren, kon de rustplaats van Wilbur gelocaliseerd worden in de buurt van: N 50° 50.333 - E 004° 38.884 "

Op de achterkant van het manuscript stonden nog een hele hoop formules en runen. Omdat het te moeilijk was om dit over te tekenen, heb ik er een foto van gemaakt, die je kan vinden in bijlage (Noormannen.jpg).

Als je de acht codes zou terugvinden, heb je een grote kans dat je ook de legendarische schat van Gundalf Gustafson bemachtigt.

Neem zeker een kompas en een afdruk van de formules en runen mee (Noormannen.jpg). De microcaches en de cache zelf liggen op gemakkelijk bereikbare plaatsen, meestal slechts enkele meters van de paden.
Elk waypoint (7 microcaches en 1 gewoon ) bevat een deel van de code, elke microcache bevat tevens een beschrijving waar je het volgende waypoint kan vinden.
Je hoeft nergens in of op te klimmen, evenmin ergens binnen te gaan.
Tussen wp 7 en 8 is het steeds onmogelijk te fietsen, tevens is in de zomer het pad bijna volledig overwoekert. Een klein omweg, langs de parkeerplaats, is dan mogelijk.
Hou steeds rekening met hoog riet, netels en bramen: lange broek + lange mouwen en gesloten schoenen zijn aan te raden.
Bij regenweer kan het op sommige plaatsen zeer drassig zijn. De tocht is niet geschikt voor kinderbuggys.
De totale lengte van de speurtocht is ongeveer 8 km.
Parkeren kan je best aan het station van Oud-Heverlee, op N50° 50.142 - E004° 39.230
Ik wens je een aangename schattenjacht,
Marc B.

The Normans

In 891, the Normans where beaten by Arnulf van Karinthië, near Leuven. The banks of the river Dyle where colored bloodred.
Historians say the town arms of Leuven, two red stripes on a white field, are inspired by this bloodshed.

The Norman king, Gundalf Gustafson, was killed in the battle. Eight of his guardsmen could rescue his body and sailed up the river with their last drakar. They run aground on a sandbank south of the Roman expressway E-XL and burried the king and his treasure.

The men made an oath to stand guard in the fields around the grave en never wandered more than 2 kilometers away. They all had a part of the code who was used to mark the grave of their king. They all died in their service.

In years to come, the story of the king and his guardsmen was kept alive by oldtimers, telling stories by the fireplace.

Few knew these legends were true, until I found a manuscript in very old chronicles, telling the true story of one of the kings’ men, Wilbur Wilgenbast.

This is what was written:“Wilbur Wilgenbast, aka Willowbark, was the spy of the king. He was a master in disguise and misleading people. He had a part of the code and he knew where one of his companions was hiding. The Normans being very good sailors and navigators, the last restplace of Wilbur could be situated at : N 50° 50.333 - E 004° 38.884 ".

On the backside of the manuscript, there where a lot of drawings and runen, the handwriting of the Normans. Because it was to difficult to make a drawing of this, I made a picture of it, you can find it in the attachements (Noormannen.jpg).

If you could find the eight codes, you will surely find the legendary treasure of Gundalf Gustafson.

Take a compass and a print-out of the map (noormannen.jpg) with you. The microcaches and the cache itself all lay on easely reachable places, mostly only a few metres from the paths.
Each waypoint (7 microcaches and 1 ordinary wp) consists of a code, each microcache tells you where you can find the next one.
You don’t have to climb and you should not enter a building.
Between wp7 and 8 it is impossible to ride a bike, in summer it wil be even hard to do on foot.You’ll have to make a little detour, pass by the carparking.
Please take into consideration that you will have to confront high reed, thistles and brambles: long trousers, long sleeved shirts and high shoes are mandatory.
On rainy days it will be very muddy, the trip is not suited for childbuggies.
The total lenght of the trip is about 8 kilometers.
You can park your car at the railwaystation of Oud-Heverlee, at N50° 50.142 - E004° 39.230.

Happy and succesfull treasurehunting,
Marc B.

Additional Hints (Decrypt)

Yrg bc qr annz ina qr yvwsjnpugra – zvaq gur anzr bs gur thneqf. jc3 = ubhg, jbbq jc4 = mjnegr ehara + fgrra, oynpx eharf + fgbar jc6 = fgrra, fgbar jc7 = ubhg, jbbq pnpur = obbz+ebbq yvag, gerr+erq fgevat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)