Skip to content

The Celebs Cemetery Multi-Cache

This cache has been archived.

Lewa Nuva: Hej

Jeg har tidligere kontaktet dig for at få en status på denne cache, da du ikke har svaret, eller åbnet cachen, er jeg nødsaget til at arkivere cachen.

Det er ikke noget problem at åbne cachen igen hvis du vælger at genåbne den.

Venlig hilsen
Lewa Nuva

Note: Svar ikke direkte på denne mail som du har modtaget fra Geocaching.com, men gå ind på min profil http://www.geocaching.com/profile/?u=lewa+nuva og send en mail.
Send venligst også GC nummeret på cachen eller et link direkte til cachen, så jeg ved hvilken cache henvendelsen drejer sig om

More
Hidden : 09/05/2004
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Assistens Kirkegård på Nørrebro i København blev oprettet i 1760, da pladsen på kirkegårdene inden for voldene var blevet for trang. Kirkegården er stadig i funktion og i de mere end 200 år den har eksisteret, er den blevet det sidste hvilested for en lang række kendte danske personligheder.

Kirkegårdens åbningstider:
1. januar - 28. februar: 8.00 - 17.00
1. marts - 30. april: 8.00 - 18.00
1. maj - 31. august: 8.00 - 20.00
1. september - 31. oktober: 8.00 - 18.00
1. november - 31. december: 8.00 - 16.00

Ved start koordinaterne N55 41.359 E012 33.172 er der et kort over kirkegården, og hvor man finder forskellige kendte personligheders gravsteder. For at finde frem til de endelige cache koordinater, må du besøge følgende fem personer:

Ben Webster – født i Kansas City, USA. Regnes som en af de største tenorsaxofonister og var blandt andet midtpunkt i Duke Ellingtons orkester. Flyttet til Danmark i 60’erne og fik stor betydning for mange danske jazzmusikere. Ben Webster døde på en turné i Amsterdam af en hjerneblødning, men blev gravlagt i København.

Hans Christian Ørsted - dansk fysiker. Mest kendt for opdagelsen af aluminium og elektromagnetismen, der banede vejen for det moderne industrisamfund med dets elektromotorer, generatorer, telegrafer og telefoner.

Martin Andersen Nexø er Danmarks mest oversatte forfatter. Han opnåede international berømmelse med sine to hovedværker, "Pelle Erobreren" og "Ditte Menneskebarn".

Søren Aabye Kierkegaard er internationalt en af de mest anerkendte filosoffer. Han var oprindelig uddannet teolog, men arbejdede aldrig som præst. Han er også kendt som digter og forfatter.

Christoph Cloëtta blev født i Svejts, men flyttet senere til Danmark og startet her Cloëttas Chokoladefabrik. Han var også svejtsisk konsul i Danmark.

Cachen er en lille filmbeholder
Koordinaterne til den endelige cache er: 55 z1.x0v E012 w.y

De fem opgaver:
v = Hvor mange er begravet ved H.C. Ørsteds gravsted – 4
w = Hvornår kom Christoph Cloëtta til København - 1819
x = I området rundt Ben Websters grav, ligger der i alt seks personer. Hvor mange af dem er musikere - 1
y = Tallet (tre tal) foran gravstedet til venstre for Søren Kirkegaards gravsted + 73
z = Hvor mange år er der mellem Ben Websters og Martin Andersen Nexøs kones død?

Cachen er en microcache, så husk at medbringe en pen.
_________________________________________________________

Assistens Kirkegård (cemetery) at Nørrebro in Copenhagen was built in 1760 to assist the cemeteries in the city, which were filled up. The cemetery is still functional and many famous personalities are buried here.

Opening hours:
1. January - 28. February: 8.00 - 17.00
1. March - 30. April: 8.00 - 18.00
1. May - 31. August: 8.00 - 20.00
1. September - 31. October: 8.00 - 18.00
1. November - 31. December: 8.00 - 16.00

At the start coordinates, N55 41.359 E012 33.172, you’ll find a map showing where to find all the famous graves. To get the cache coordinates, you’ll need to visit the following five persons:

Ben Webster – born in Kansas City, USA. Was one of the most famous tenor saxophonists and was a central person in Duke Ellington’s orchestra. He moved to Denmark in the 60’s and had a large influence on many Danish jazz musicians. Ben Webster died during a tour in Amsterdam, but was buried in Copenhagen.

Hans Christian Ørsted – a Danish physicist, mostly known for his discovery of aluminium and electromagnetism, which opened the way for the modern industrial society including electric motors, generators, telegraphs and telephones.

Martin Andersen Nexø is the most translated Danish writer. He’s international known for his two chief works, “Pelle Erobreren” and “Ditte Menneskebarn”.

Søren Aabye Kierkegaard is internationally one of the most well known philosophers. He studied theology, but did never work as a priest. He’s also famous as a poet and a writer.

Christoph Cloëtta was born in Switzerland, but moved to Denmark and started the Cloëttas Chocolate factory. He was also the Swiss consul in Denmark.

The cache is a film canister.

The coordinates to the cache are: 55 z1.x0v E012 w.y

The five tasks:
v = How many persons are buried at H.C. Ørsteds grave - 4
w = Which year did Christoph Cloëtta move to Copenhagen - 1819
x = In the area surrounding Ben Webster, sixs persons is buried. How many of them are musicians - 1
y = The number in front of the grave (3 numbers), left for Søren Kierkegaards grave + 73
z = How many years are there between Ben Webster’s and Martin Andersen Nexøs wife’s year of death?

This is a microcache so remember to bring a pen.

Additional Hints (Decrypt)

Fgebccrg snfg gvy urtarg v wbeqavirnh/fgenccrq gb gur srapr pybfr gb tebhaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)