Skip to content

Klompenpad 2in1 Multi-Cache

This cache has been archived.

partner: Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En nu is dus de tijd gekomen om deze cache af te sluiten.
Hij blijft nog wel een tijdje liggen tot ik tijd heb om hem op te ruimen.
Dus. . .
Maar op enig moment zal hij weg blijken te zijn.

More
Hidden : 12/28/2004
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze cache wordt op 1 juli 2018 gearchiveerd

Een wandeling over een Klompenpad in de omgeving van Scherpenzeel. Lengte ongeveer 10 kilometer, over dijkjes en zandpaden

(laatst gewijzigd 14-05-2017)

Dutch/Nederlands Lees onderstaande regels a.u.b. en houd je er aan.
  • respecteer de natuur en haar regels.
  • respecteer de locale wetgeving.
  • gebruik je hersens en je ogen, geen gereedschap noodzakelijk.
Op deze manier houden we geocaching in leven, nu en in de toekomst.

Wandel eens over een Klompenpad (2)

"Ontdek het mooie buitengebied van Woudenberg en Scherpenzeel. Wandelen op de grens van Gelderland en Utrecht. Wandelen over landgoederen, boerenerven en langs beken. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen hier de sfeer".Na klompenpad(1) nu de mogelijkheid om beide caches in één wandeling te doen. De route voert je o.a. over de liniedijk, een verdedigingswal uit de 2e wereld oorlog; door het dorp Scherpenzeel; langs de 'Boeren Stee' met haar 'boeren golf' en langs Hoeve de Beek, een boerderij waarvan de oorsprong zich in de 15 eeuw bevindt.
Deze boerenhoeve, waar van alles te zien is, is geopend van 1 mei t/m 1 oktober op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur..
Hier kun je ook even uitrusten onder het genot van een kopje koffie. Hier vindt je het museum "Grebbelinie in het vizier".
Het verdient dus de aanbeveling de cache zodanig te lopen dat je tijdens de openingstijden langs komt.
Meer informatie vind je op www.grebbelinieinhetvizier.nl en www.hoevedebeek.nl
klik voor een grotere kaart/click for enlargement(60864 bytes)

Meer informatie over de klompenpaden is te vinden op de site van landschapsbeheer Utrecht.
Parkeer de auto op de opgegeven lokatie. Dit is het begin van de (gele) klompenroute. Onderweg kom je langs een aantal punten waar je vragen moet beantwoorden om de coordinaten van de Cache te kunnen vinden.

Op het startpunt vind je een informatiebord. Op dit bord staan gegevens over de wandelroute.
Vraag 1: Welke eeuw wordt op het infobord genoemd

Start nu uw wandeling over het Oudenhorsterpad en volg de (gele) bordjes.
Bij N 52°04.886' - E 5°27.374' ga je rechts af. Je loopt nu over de zg liniedijk. Deze dijk maakte deel uit van een groot verdedigingswerk uit de 2e wereldoorlog. Een aantal markante punten getuigen hier nog van. Je komt ook langs een aantal op de dijk gelegen bunkers.
Vraag 2: Wat is hemelsbreed de afstand tussen de eerste en de tweede, afgerond op 50 meter?

Bij N 52°04.345' - E 5°28.560' verlaat je het 'Oudenhorsterpad' en stapt over op het 'Broekerpad' (met rode bordjes). Ga de brug dus over en om de voormalige waterzuivering heen naar links. Daarna rechtsaf een smal pad over een dijk op.
Bij N 52°04.653' - E 5°28.575' zoek je een cijfer.
Vraag 3: Welk cijfer vindt je hier

Volg de route nu door het dorp Scherpenzeel naar N 52°04.751' - E 5°29.369'. Hier vind je de oplossing voor klompenpad(1). Hier stond oorspronkelijk een informatiebord waar het antwoord op te vinden was. Dit informatiebord is echter verplaatst. Zoek nu dus naar een hint met het juiste antwoord voor klompenpad (1). Met dit antwoord kun je onderweg de klompenpad(1) cache, waar je toch langs komt, vinden.
Ga nu in zuidelijke richting verder naar N 52°04.690' - E 5°29.419'. Hier vind je de restanten van de zg ijskelder welke hoorde bij huize Scherpenzeel.
Vraag 4: wat was de vloer oppervlakte van deze ijskelder (in hele vierkante meters, afgerond naar beneden).


Volg de bordjes verder in zuidelijke richting. Je komt op een gegeven moment over twee beekjes. Na het 2e beekje loop je over een smal (fiets)pad tussen landerijen. Langs dit fietspad staan palen met 'witte' koppen
Vraag 5: hoeveel betonnen palen met (ooit) 'gewitte' koppen of die ooit wit waren staan er hier.Hier is kennelijk iets in de omgeving veranderd; het antwoord was 6
Ga nu door naar N 52°04.071' - E 5°29.158'

Vraag 6: Hier vindt je drie getallen bij elkaar. Welk drie-cijferig getal zie je? (Wees nauwkeurig met de positie)

Bij N 52°04.030' - E 5°28.570' verlaat je het Broekerpad en ga je links af om weer het Oudenhorsterpad te vervolgen. Bij N 52°03.747' - E 5°28.764' rust je even uit.
Vraag 7: A)op hoeveel "klompen" kun je hier zitten =4
B) en hoeveel koeien zie je dan altijd. Tel deze antwoorden bij elkaar op.


Ga uitgerust verder en steek het erf van de Boeren stee over. Bij N 52°03.666' - E 5°28.239' vind je weer een cijfer. Wees ook hier zeer nauwkeurig met de positiebepaling
Vraag 8: welk cijfer is dit.

U volgt de route nu langs de weg. Bij het oude viaduct ga je de voormalige spoordijk Amersfoort-Kesteren op. Lopende over de dijk vind je tussen de coordinaten N 52°03.774' - E 5°27.966' en N 52°03.985' - E 5°27.774' op aan het spoor gerelateerde voorwerpen langs het pad een aantal cijfers.
Vraag 9: Tel de gevonden cijfers op bij het getal 16 (dus 16+a+b+c).

Nu komt u weer bij de weg. Nabij N 52°04.411' - E 5°27.387' staat een oude overwegwachterswoning.
Vraag 10: Welk nummer vind je op deze woning

Zo dit was de laatste vraag
Neem nu even de tijd om de eindpositie te bepalen. Even wat rekenwerk:

a=uitkomst Vraag 1;
d=uitkomst Vraag 4;
g=uitkomst Vraag 7;
m=uitkomst Vraag 10;
b=uitkomst Vraag 2;
e=uitkomst Vraag 5;
h=uitkomst Vraag 8;

c=uitkomst Vraag 3;
f=uitkomst Vraag 6;
k=uitkomst Vraag 9;

P=d - a;
Q=b + g - m;
R=k + g - c;
S=((f + h) * e) - m;


De coördinaat van de cache is N 52° P . Q' - E 005° R . S'
Zo, de coördinaten bepaald, dan kun je verder.

Je gaat nu rechts af en volgt deze weg tot aan de brug over het Valleikanaal. Om de route te volgen moet je voor de brug weer links de dijk op. Bij de hoofdweg ga je dan links af waarna je bijna bij het startpunt terug bent.
Of ga via Hoeve De Beek naar de liniedijk met de loopgraaf (Grebbelinie in het vizier) en dan naar links over de dijk terug.
Als je op de cache locatie bent aangekomen kijk dan even om je heen en denk logisch na. De cache is een kleine, op Partners wijze afgedekte groene munitie kist. Verberg de cache weer op dezelfde wijze nadat je wat in het log geschreven hebt.

Succes, 'Partner'


English /Engels (Summary) Please notice and respect these rules:
  • respect nature and it's rules.
  • respect all local laws.
  • use your brains and your eyes, no tools required.
In this way we can keep geocaching alive today and in the future.

Walking the 'Klompenpad twee in één' (two in one)
Park your car at the given coordinates. This is the start of the so called klompenroute. On your way you will pass several points where you have to collect your answers to find the cache.

At the starting point you find an information table. You find some information about the path here.
Question 1: What century is mentioned

Start your hike and follow the 'Oudenhorsterpad' (the yellow sign)
At N 52°04.886' - E 5°27.374' turn right. You are now entering the 'liniedijk', a remain of the 2nd Worldwar. Here you find on the dike some bunkers.
Question 2: What is the distance between the first and the second, rounded up at the nearest 50 meters

At N 52°04.345' - E 5°28.560' you leave the 'Oudenhorsterpad' and continue following the 'Broekerpad' (red signs). You cross the bridge and go left into the unpaved road. Than right again into a small path.
At N 52°04.653' - E 5°28.575' go looking for another number.
Question 3: what number did you find here.

Follow the hike through te village of Scherpenzeel towards N 52°04.751' - E 5°29.369'. Here you find the answer for klompenpad(1). At this point there was a billboard on which you could find the answer for Klompenpad (1) The billboard has been moved but you can still find a clue/hint for the right answer for Klompenpad (1), where you will pass during this hike.
Continue in Southern direction towards N 52°04.690' - E 5°29.419'. Here you will find some historical remains of a so called ice-cellar.
Question 4: how many square meters was the (inside) surface (rounded down to the nearest full square meter ).

Now continue following the signs in southern direction. You will cross two bridges. After the second you follow a small cycle path through the fields. Along this path you find some concrete pawls with 'white' heads.
Question 5: how many white concrete pawls of concrete pawls with white heads do you count Something changed here. Therefor the answer is 6.

continue to N 52°04.071' - E 5°29.158'
Question 6: Here you find more three figures. Choose the three numbered figure.

AT N 52°04.030' - E 5°28.570' you leave the 'Broekerpad' en turn left to continue on the 'Oudenhorsterpad'. At N 52°03.747' - E 5°28.764' take a break.
Question 7: A)On how many "klompen" can you sit down and = 4
B) If you are looking around, how many cows will you see always?. Count these answers together.


If you are freshend again go on and cross the path along the 'Boerenstee'. At N 52°03.666' - E 5°28.239' you will find a digit. Be very precise when looking for the position
Question 8: what digit did you find.

Now follow the road and later go up the old railway-dyke. Going over the dyke you will find between the coordinates N52°03.774' - E 5°27.966' and N 52°03.985' - E 5°27.774' on railway related objects alongside the path a number of digits.
Question 9: count the digits, found between these coordinates, together and ad them to 16 (16+a+b+c).

Finally you will reach a road again. Near N 52°04.411' - E 5°27.387' there is an old railroad house.
Question 10: what number do you find on it

This was the last Question

a=Answer Question 1;
d=Answer Question 4;
g=Answer Question 7;
m=Answer Question 10;
b=Answer Question 2;
e=Answer Question 5;
h=Answer Question 8;

c=Answer Question 3;
f=Answer Question 6;
k=Answer Question 9;

P=d - a;
Q=b + g - m;
R=k + g - c;
S=((f + h) * e) - m;


The coordinate where you can find the cache are: N 52° P . Q' - E 005° R . S'

Now turn right and follow the road, passing on your way the farmhouse 'De Beek', which is worth a visit. When you reach the bridge turn left. Reaching the main road turn left again, and walk back to the starting point.
You can also pass through the "Hoeve De Beek" to "de liniedijk' with the trench and then go to the left.

When you arrive on the cache location just look and think logical. The cache is a, by Partners art, covered small green ammo box. Hide it properly after you have writen the log.
Happy hunting, 'Partner'

Additional Hints (Decrypt)

[NL]xvwx ghffra gjrr cnyra; [ENG]Ybbx orgjrra gjb cbyrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)